Africký horoskop vychází z pozorování lidských rysů a vlastností a předával se po staletí z generace na generaci. Díky těmto znakům prý lépe porozumíme sami sobě a dokážeme pak ovládnout i osud.

Baobab

4. 1. – 3. 2.

Lidé narození ve znamení respektovaného stromu baobab jsou čestní a ohleduplní. Mají také liberální myšlení. O baobabu se říká, že je nepřemožitelný, stejně tak jeho zrozenci. Mají praktický přístup ke všemu, což jim zajišťuje úspěch v téměř všech jejich snahách. Mají dar sebedůvěry a schopnost odolat životním překážkám. Dokážou se rychle rozhodovat. Jsou také bezstarostní, neberou se moc vážně a mají silný smysl pro poctivost. Tihle lidé jsou životní optimisté. Jejich šťastnými měsíci jsou leden a květen, úspěšným dnem čtvrtek.

Bohatství jantaru a stříbra

4. 2. – 5. 3.

Lidé narození v tomto znamená jsou emotivní a temperamentní, také nervózní a bystří. Jsou též nesnášenliví, pokud jde o jiné názory. Prožívají silné pozitivní i negativní emoce. Mají též velký smysl pro morálku, a pokud je postavíte tváří v tvář pokušení, dokážou odolat. Právě tato jejich schopnost je nadmíru obdivuhodná. Ve svých názorech jsou neochvějní a rozhořčí je vše, co se odchyluje od jejich přesvědčení. Jsou obdařeni rychlým intelektem a dobrou intuicí. Úspěšnými měsíci jsou únor a červen, šťastným dnem pak středa.

Rodina

6. 3. – 4. 4.

Lidé narození ve znamení Rodiny jsou soucitní, laskaví a dobře fungují jako prostředníci. Jsou zdrženliví, nenároční a nevykazují žádné známky sobectví. Naopak jsou velmi obětaví, jejich představa o úspěšném životě zahrnuje sdílení všeho s ostatními lidmi. Díky své vrozené moudrosti a dobrotě jsou často využíváni jako konzultanti a rádci. Lidé Rodiny cítí silnou potřebu dosáhnout aspoň jednoho pozoruhodného činu do konce svého života. Nejúspěšnějšími měsíci jsou březen a červenec, šťastným dnem úterý. Jejich nejlepším smyslem je čich a pozor by si měli dávat na plíce.

Malé služby pro sousedy

5. 4. – 4. 5.

Je jasné, že ti, kteří se narodili v tomto znamení, jsou přátelští, spolehliví, kreativní a zábavní. Toto znamení se považuje v africkém horoskopu za nejpřínosnější, protože lidé, kteří se v něm narodili, vždy vědí, co mají dělat. Snadno si nacházejí nové přátele. Mají smysl pro humor, který dokážou použít k tomu, aby pomáhali druhým. Skvěle zvládají krizové situace, což zvyšuje jejich spolehlivost a sílu. Pokud je někdo ale kritizuje, mohou se cítit zmatení. Neumějí moc říkat „ne“ – to by se měli naučit. Úspěšnými měsíci jsou duben a srpen, úspěšným dnem sobota. Nejlepším smyslem je sluch, umějí skvěle naslouchat.

Tržnice

5. 5. – 4. 6.

Lidé, kteří se narodili v tomto znamení, jsou optimističtí a mají silné sociální cítění. Někdy mají ale tendenci dramatizovat život a být impulzivní. Když to přeženou, ztrácejí elán a energii. Proto potřebují relaxovat a pohybovat se v harmonickém prostředí. Jsou rychlí a kvůli rychlým rozhodnutím dělají někdy chyby, kterých pak litují. Neměli by plýtvat časem a energií na vztahy, které nemají sílu růst a nemají žádnou budoucnost. Jako velcí dramatici často zveličují negativní situace a skrývají v sobě obavy, ale v depresi nikdy nezůstanou dlouho. Jejich úspěšnými měsíci jsou květen a září, úspěšným dnem neděle. Jejich nejlepším smyslem je hmat. Pozor by si měli dávat na krk a žíly.

Předek

5. 6. – 4. 7.

Lidé narození ve znamení Předka jsou féroví a vnímaví. Mají vůdčí schopnosti a velké charisma, které každého okouzlí. Někdy jsou ale také manipulativní, zvláště když chtějí získat to, po čem touží. Jejich sebestřednost je v kombinaci s touhou zapůsobit na ostatní může uvrhnout do tmy a oni začnou ignorovat emoce ostatních. Na druhou stranu ale v rodině fungují jako lepidlo, které dokáže slepit trhliny způsobené hádkami. Úspěšnými měsíci jsou říjen a červen, úspěšným dnem pondělí. Mají skvělou chuť a opatrní by měli být s hlavou, mohou je trápit migrény.

Soudce

5. 7. – 4. 8.

Soudce znamená realismus, uzemnění a charisma. Tito lidé jsou také laskaví, inovativní a duchovně založení. Mají schopnost rychle se rozhodovat. Soudci inspirují ostatní lidi ve všech oblastech života. Jsou empatičtí vůči ostatním a pomáhají jim, aby o sobě přestali pochybovat. Respektují práva druhých a tím se stávají populárními. Pro ostatní jsou jako magnet. Nemají v sobě žádnou falešnou víru, protože jsou realističtí. Dobře rozumějí svým silným i slabým stránkám. Umějí rychle přijmout rozhodnutí, a to i pod tlakem. Proto jsou skvělí vedoucí pracovníci. Kromě toho chtějí, aby vše bylo spravedlivé a čestné. Úspěšnými měsíci jsou červenec a listopad, úspěšným dnem úterý. Nejlepším smyslem je hmat a citliví jsou na ledviny.

Ořech

5. 8. – 3. 9.

Lidé narození v tomto znamení jsou nejšťastnější a také nejoptimističtější. Jsou velmi energičtí, odvážní a smyslní. Někdy bývají nestabilní, když převládne jejich temperament. Snaží se v životě ochutnat vše, co za ochutnání stojí. Jejich duch je velmi svobodný a neustále hledají způsob, jak udělat život ještě napínavějším a méně konvenčním. Díky své dobrodružné povaze bývají někdy nepříjemní vůči lidem, kteří jsou méně akční a odvážní. Přitahují je mocná a silná znamení. Úspěšnými měsíci jsou srpen a prosinec, úspěšným dnem středa. Mají velmi vyvinutou chuť a citlivými částmi těla jsou sexuální orgány.

Cestovatel

4. 9. – 3. 10.

Lidé narození ve znamení Cestovatele mají komplikovanou povahu a není snadné jim porozumět. Jsou to všestranní lidé s otevřenou myslí. Pro cestovatele je těžké věřit vlastní intuici. Jako složité bytosti někdy bývají příliš citliví, až je to jim samotným nepříjemné. Na druhou stranu může jít ale o pozitivní fakt, protože se dokážou radovat z toho, když dorazí do cíle, cítit smutek, když ho opouštějí, ale cítit také naději, že je zase něco nového čeká. Šťastným dnem je čtvrtek, úspěšnými měsíci září a leden. Nejlepším smyslem je zrak, pozor by si měli dát na chodidla a klouby.

Vzdálenost

4. 10. – 3. 11.

Lidé patřící k tomuto znamení se rodí s vnitřní silou. Řídí se svými instinkty, jsou kreativní a spontánní, ale také netrpěliví a náchylní k úzkostem. Netrpělivost a fobie ze závazků způsobují, že lidé v tomto znamení žijí výstředním a spontánním životním stylem, který je vedený čistě instinktem. Jejich vnitřní síla však zajišťuje, že jakmile se rozhodnou k nějakému závazku, dokážou být trpěliví a svůj slib dodržet. Lidé tohoto znamení se stávají často spisovateli, básníky či revolucionáři. Nejúspěšnějšími měsíci jsou říjen a únor, šťastným dnem pátek. Nejlepším smyslem je sluch a opatrní by měli být na srdce.

Dítě světa

4. 11. – 3. 12.

Jsou celoživotními dětmi. Jemní a velkorysí, jejich povaha působí jako magnet dobré vůle a oddanosti. Laskavost a pohoda spojené s vnitřní silou jim přitahují do života štěstí. Pozor by si měli dávat jen na pýchu, která naopak přitahuje neštěstí. Vyzařuje z nich pozitivní energie, díky které jsou populární. Neupadají snadno do depresí a vědí, jak si pořádně užívat v harmonii. Nejúspěšnějšími měsíci jsou listopad a březen, šťastným dnem sobota. Nejlepší smyslem je chuť a citlivé mají vnitřní orgány.

Sklizeň a sýpka

4. 12. – 3. 1.

Lidé v tomto znamení jsou velkorysí, loajální a trochu neopatrní. Patří k těm nejšťastnějším, a to díky své pracovitosti a energičnosti. Bývají přehnaně veselí a optimističtí, ale jsou vždy připraveni k akci. V jejich osudu je napsáno, že se narodili proto, aby byli úspěšní a aby svoje schopnosti dokázali využít k získání bohatství i moudrosti. Nesmějí se ale nechat zaslepit falešným pocitem bezpečí, jinak svůj potenciál naplno nevyužijí. V životě se mohou setkat s mnoha překážkami, obzvláště v lásce musejí být opatrní. Věřit by měli intuici. Šťastnými měsíci jsou prosinec a duben, úspěšným dnem úterý. Nejlepším smyslem je sluch a pozor by si měli dávat na pokožku a kosti.

Zdroj: časopis Vlasta

Související články