Někdy se stane, že ačkoliv oba partneři vynaloží veškeré úsilí, může vztah skončit neúspěchem. Možným důvodem můžou být příliš velké osobnostní rozdíly, které jsou pro trvání vztahu překážkou.

Anebo jste narazili na osobu, jejíž osobní číslo není kompatibilní s vaším. Abyste se vyhnuli emocionálnímu bloudění nebo navazování vztahů s nesprávnými partnery, nabízíme vám numerologického průvodce.

VIDEO: Jak si vypočítat životní číslo? Podívejte se na video.

Zdroj: Youtube

Zjistěte, jaké máte osobní číslo

Abyste zjistili své životní (osudové) číslo a číslo vašeho partnera podle numerologie, postupujte následovně. Sečtěte jednotlivé číslice vašeho data narození (den, měsíc, rok), dokud vám nezbude jediná číslice. Stejně postupujte v případě partnera.

Pokud jste se například narodili 10. 11. 1985, budete počítat následovně:

  • 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 9 + 8 + 5 = 26
  • Následně 2 + 6 = 8.
  • Vaším životním číslem je číslo 8.

Životní číslo 1

Jedničky se vyznačují nezávislostí, velkou energií, silnou vůlí, odhodláním a ctižádostí. Jednička je typická pro leadery. Tito lidé chtějí vynikat a ovládat situace a směřují neohroženě za svými cíli.

Jsou rozenými vůdci, což může mít vliv i na jejich partnerské vztahy, kde se mohou snažit ovládat dynamiku vztahu.

Životní číslo 2

Dvojky jsou diplomatické a mírumilovné osoby. Tito jedinci jsou často velkými romantiky s bohatou fantazií. Mají trpělivou a soucitnou povahu, což se odráží v jejich laskavém a ohleduplném chování.

Vyznačují se také flexibilitou, což z nich činí příjemné spolubydlící a partnery, schopné se přizpůsobit různým situacím a potřebám druhých.

Životní číslo 3

Lidé, jejichž osudovým číslem je trojka, jsou obvykle štědří a optimističtí. Mají benevolentní a pohostinnou povahu a rádi si užívají život a krásu ve všech jejích formách.

Jsou duchovně založení a velmi soucitní, což jim umožňuje snadno se zamilovat. Protože jsou emočně otevření a citliví, potřebují partnera, který by jim poskytl stabilitu a pocit bezpečí.

Životní číslo 4

Lidé narození pod číslem 4 jsou většinou nezávislí a cení si své svobody. Jsou vynalézaví, originální, i proto jsou ve společnosti velmi oblíbení. Často mají rozsáhlé znalosti a jsou schopni své okolí bavit vtipy a humorem. Jejich láska k lidem a schopnost komunikace z nich dělají přirozené společníky, kteří jsou schopni vytvářet a udržovat širokou síť kontaktů.

Životní číslo 5

Pětka patří lidem plným života a temperamentu. Jste neustále v pohybu, hledáte nové a dobrodružné zážitky, jste plní dynamiky.

Vaše proměnlivost a touha po nových věcech a zkušenostech mohou někdy vést k tomu, že vás druzí vnímají jako ješitné a marnivé. Díky proměnlivosti se i vaše názory mohou měnit podle aktuálních okolností.

Životní číslo 6

Šestky mají přirozený smysl pro krásu a harmonii. To způsobuje, že každé prostředí, do kterého vstoupíte, se stává příjemnějším a vyváženějším. Váš klidný a vyrovnaný přístup spolu s občasnou potřebou samoty podtrhují vaši zamyšlenou povahu.

Máte výborné estetické cítění, což se odráží nejen ve vašem osobním stylu, ale i ve způsobu, jakým zařizujete svůj domov.

Životní číslo 7

Sedmičky umějí výborně nakládat s penězi. Jste finančně zdatní, praktičtí a přirozeně schopní lidé, kteří excelují v pozicích, které vyžadují strategické a analytické myšlení.

Vaše přirozená autorita a sebejistota vás předurčují k těmto rolím, protože lidé vás instinktivně respektují a oceňují vaši schopnost vedení.

Životní číslo 8

Osmičky jsou známé svým praktickým a zemitým přístupem k životu. Jejich schopnost stát nohama pevně na zemi jim umožňuje odolávat pokušení následovat nerealistické cíle.

Tito lidé jsou systematičtí a pečliví, což se projevuje v jejich organizovaném způsobu práce i života.

Životní číslo 9

Devítky jsou jedinečné svou vášnivou a energickou povahou. Tato energie jim umožňuje aktivně se zapojovat do života a dosahovat cílů s nadšením.

Přestože jsou tito lidé známí svou tvrdohlavostí a prchlivostí, což může někdy vést k impulzivnímu jednání, jejich upřímnost a odpor k podvádění jsou hluboce zakořeněny v jejich morálních hodnotách.

Zdroj: vlasta.cz, timesofindia, indiatimes.com, allure.com

Související články