Tyto jedince provází nepochopitelný strach z meteorologických jevů, které dokážou ohrozit život člověka. V takovém případě mluvíme o kryofobii, která je velmi rozmanitá. Může se jednat o strach ze zimy a z chladu, který člověk pociťuje při nízkých teplotách, ovšem panika se může dostavit i při pohledu na obyčejný led ve sklenici s nápojem. Hlavním spouštěčem strachu je však teplota, proto vzít do ruky mražený produkt anebo se v létě osvěžit chladivou zmrzlinou či nanukem nepřipadá v úvahu. A co teprve koupání v moři, když je voda studenější, než se očekávalo?

Zdroj: Youtube

Nervozitu, závratě, dušnost nebo dokonce panický záchvat může vyvolat také pouhé pomyšlení na to, že zima ještě nekončí a že ve zprávách opět hlásili vítr, mrazy a velké sněžení. Absolutním utrpením pak pro člověka trpícího kryofobií je pohled na padající sníh za oknem a vědomí toho, že kvůli cestě do práce se cestě mimo bezpečné stěny domova nevyhne. Stejně jako u ostatních fobií si člověk uvědomuje, že míra reálného nebezpečí absolutně neodpovídá jeho pocitům, přesto svůj vnitřní hlas nedokáže ovládnout.

Související články

Spouštěčem je alergie na chlad i trauma

Kryofobii bychom neměli zaměňovat s alergií na chlad, a to i přesto, že právě ona může být jejím spouštěčem. Ve většině případů je však vhodné původ hledat v traumatickém zážitku z minulosti. Například pokud někdo blízký utrpěl na vysokohorském výletu omrzliny a dotyčný to prožíval s velkou emoční zátěží, může být takový zážitek dostatečným důvodem pro rozvinutí strachu z chladu.

Související články

Pomůže terapie i relaxační techniky

Většina fobií vede k vyhýbavému chování a jinak tomu není ani u kryofobie. Čím dříve tedy člověk vyhledá psychologickou pomoc, tím dříve si uvědomí svůj iracionální strach z ledu a mrazu a může tak získat zpět kvalitu svého života. Nejlepší výsledky nachází moderní psychologie v kognitivně behaviorální terapii, která pracuje s transformací zkreslených myšlenek. Vhodné je ji také kombinovat s pravidelným cvičením relaxačních technik, jež pomáhají zvládat situace strachu a paniky.

Zdroj: vlasta.cz Cryophobia or cold phobia: winter is coming - Woman Magazine