V neděli nezametejte a nemyjte nádobí, v pondělí buďte veselí: Tradice na poslední dny Velikonoc

Martina Nováčková | 9. 4. 2023

Boží hod velikonoční a Velikonoční pondělí jsou vyvrcholením těchto křesťanských svátků. V noci ze soboty na neděli se odehrál zázrak Kristova zmrtvýchvstání.

V neděli, tedy na Boží hod velikonoční, za svítání vstal Ježíš Kristus z mrtvých, čímž dovršil Boží dílo. Proto křesťané tento den nazvali „dnem Páně“ a scházejí se k „lámání chleba“.

Tradice na Boží hod

Nedělí končí půst a podle pověr nesmíte vynášet hnůj, stlát, zametat, mýt nádobí, šít, čistit boty apod. Dům voní čistotou, je přichystán velikonočními n bohatě prostřený stůl – mazanci.
Kněží světí pokrmy, které do kostela nosí hospodyně a které při slavnostním obědě rodina obřadně sní.
Rčení: Kdo o Božím hodu velikonočním sní posvěceného beránka, pomůže mu to pak nalézt ztracenou cestu v lesích.

Veselé Velikonoce! Vyzdobte si domov jarními dekoracemi. Zkuste vajíčkové zahrádky či zajíčky
Inspirace

Veselé Velikonoce! Vyzdobte si domov jarními dekoracemi. Zkuste vajíčkové zahrádky či zajíčky

Velikonoční pondělí

Nejvýznamnější den velikonočního cyklu, den uvolnění a veselí, vzývající nový život a zajišťující zdraví. Svátek, který slavíme v nezměněné podobě dodnes. Chlapci chodí s pomlázkami za děvčaty a ženami, šlehají je a dostávají za to od nich malovaná vajíčka, stuhy, dárečky i alkohol. Původ pomlázky se vztahuje i ke starým pohanským zvykům, ale hlavně připomíná Kristovo zmrtvýchvstání, kdy lidé stáli na jeruzalémských ulicích v zástupech a volali: „Vstal z mrtvých!“ Římanům se to nelíbilo a davy rozháněli pruty. Na památku se pak slaví „mrskačka“ nebo také šmigrust. Pomlázka – od slova pomladit – znamenala, že dívka či žena, která byla pošlehána čerstvými pruty, byla obdarována životadárnou mízou stromů, která vešla i do jejího těla.

Zajíček z ubrousku a mini vajíčka: Jaké jsou trendy ve velikonoční výzdobě
Inspirace

Zajíček z ubrousku a mini vajíčka: Jaké jsou trendy ve velikonoční výzdobě

Barevné dny Velikonoc

Květná neděle: Velikonoční týden začíná tradičně Květnou nedělí, která je posledním dnem čtyřicetidenního půstu. Podle tradice byste měli začít s úklidem, zato odpustit byste si měli pečení. 

Modré pondělí: Na Modré pondělí by se nemělo pracovat, alespoň tak to praví tradice. Barva se vzala zřejmě podle německého blau, což kromě modrý znamená také neschopen práce.

Šedivé úterý: Někdy se uvádí také Žluté a odkazuje k počasí typickému pro toto období. Šedivá odkazuje také na pavučiny, které tento den vymetejte.

Škaredá středa: Říká se jí také Sazometná a je to den, kdy Jidáš zradil Ježíše. V tento den byste se neměli mračit, aby vám to nevydrželo celý rok. Také se z domu vymetaly zlí duchové a splíny. Tradičně se podávalo škaredé jídlo, které se škaredé udělalo třeba jen tím, že se natrhalo. 

Zelený čtvrtek: Tento den odlétají zvony do Říma, aby stihly zvěstovat zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Tento den byste měli péct jidáše, které připomínají oprátku, na které se zrádce oběsil, a jíst zelené jídlo. Barva dne pochází pravděpodobně od německého gründonnerstag, přičemž greinen znamená plakat. 

Velký pátek: Tento den připomíná ukřižování Ježíše Krista. Tento den se, kromě bohoslužeb, také mají otevírat poklady a dějí se magické věci. Tento den byste si neměli nic půjčovat, ani sami nic půjčovat, protože by to mohlo být očarované. Zemědělci měli zakázáno pracovat na poli a v sadech, ženy zase nesměly prát, protože prádlo namáčené do vody by symbolizovalo krev Ježíše. 

Bílá sobota: Končí půst a přípravy na největší oslavu vrcholí. Může se opět uklízet, také se ale připravují pokrmy k Božímu hodu velikonočnímu, pečou se beránci, zdobí vajíčka a muži pletou pomlázky z čerstvého proutí.  Podle tradice se před kostely mají zapálit ohně, odkud si věřící mohou odnést světlo domů. Kněz také od tohoto ohně zapálil paškál, svíčku, která symbolizuje Krista a jeho vítězství nad smrtí. 

Boží hod velikonoční: Někdy se také říká Velikonoční neděle a symbolizuje Ježíšovo zmrtvýchvstání ze soboty na neděli. Hodovaly se dobroty spojené s těmito svátky a bylo tradicí, že si na sebe lidé brali nové oblečení. Odtud možná také pochází zvyk, který dnes lidé dodržují, a to kupování něčeho malého nového, aby je beránek nepokadil. 

Velikonoční pondělí: Tradice tohoto svátku jsou Čechům asi nejbližší. Muži chodí na pomlázku, aby ženy pomladili, a ženy jim za to dávají koledu v podobě barevných vajíček. Vajíčka by neměla být vyfouklá, protože ta symbolizují smrt. 

Zdroj: Vlasta.cz, Vlasta č. 13/2015

Tagy Boží hod velikonoční dům Ježíš Kristus Květná neděle půst Řím svátek Velikonoce Velikonoční pondělí