Onemocněli jste a lékař vám vystavil neschopenku neboli dočasnou pracovní neschopnost? Pak byste měli vědět, že pokud čerpáte nemocenskou, máte povinnost dodržovat režim dočasně práce neschopného pojištěnce. Kromě toho musíte umožnit kontrolu dodržování tohoto režimu. Co všechno to obnáší?

Zdroj: Youtube

Od roku 2020 už papírové neschopenky nahradily elektronické. To znamená velkou úlevu hlavně pro zaměstnance. Do té doby jste musel zaměstnavateli doručit příslušnou část neschopenky, teď už nic předávat nemusíte. Vše se provádí automaticky.

Od lékaře dostanete „jen“ průkaz dočasně pracovně neschopného pojištěnce, ten je papírový. Ale zaměstnavateli nic předávat nemusíte, ani kvůli penězům – dříve lístek na peníze. Vše se děje elektronicky. O nemoci ho informovat musíte – telefonicky, e-mailem, SMS zprávou.

Jaké povinnosti nemocný má

Jakmile onemocníte, musíte lékaři sdělit adresu, na které budete během neschopnosti pobývat. Adresa však nemusí být po celou dobu neschopnosti stejná, měnit ji jde, ale jen se souhlasem ošetřujícího lékaře.

Pokud byste žádali o změnu pobytu do zahraničí, musí to schválit lékař Okresní správy sociálního zabezpečení. Zaměstnanec na neschopence musí také řádně označit zvonek a byt jmenovkou.

Vycházky jsou povolené v omezené míře

O tom, jestli můžete chodit na vycházky, rozhoduje vždy lékař, který vám vystavil neschopenku. Záleží samozřejmě na diagnóze, vycházky jsou možné od 7 do 19 hodin, maximálně ale 6 hodin v kuse. Tuhle dobu může lékař rozdělit na kratší intervaly nebo lze využít celou dobu naráz.

Existuje možnost neomezených vycházek, o tu ale musíte požádat OSSZ, kde ji schvaluje posudkový lékař. Neomezené vycházky přicházejí v úvahu v případě onkologického nebo psychiatrického onemocnění.

Dodržování režimu je povinné

„Já jsem spal. Byl jsem zrovna na toaletě.“ Jedny z nejčastějších výmluv, které si lidé vymýšlejí. Pokud vás doma nezastihla kontrola (v prvních 14 dnech to může být zaměstnavatel, později pracovník OSSZ), může být zle. Pak dostanete písemné oznámení, abyste kontaktoval Okresní správu sociálního zabezpečení a vysvětlil důvod nepřítomnosti.

Jestli se prokáže, že jste porušil režim, zahájí s vámi OSSZ správní řízení a výsledek pro vás nemusí být šťastný – může se vám dost výrazně zkrátit nemocenská nebo vám ji mohou vzít celou. Nebo můžete přijít i o práci.

K čemu kontroly slouží

Rozhodně ne k buzeraci. Smyslem kontroly je snížit zneužívání podpory během nemoci. To by se líbilo asi každému, být doma, nepracovat, chodit si, kam se mu zachce, a pobírat nemocenskou.

Bohužel, spousta lidí vycházky v době neschopnosti porušuje. Na druhou stranu je dobré vědět, že ani kontrola k vám do bytu nesmí vstoupit bez vašeho souhlasu a zároveň se musí prokázat průkazem kontrolora. Máte také právo s výsledkem kontroly nesouhlasit a odvolat se, případně se soudit.

Související články

Zdroj: vlasta.cz, cssz.cz, mesec.cz