Přirozená barva vlasů je považovaná za důležitou při definování dominantního elementu. Existují sice desítky nejrůznějších odstínů, ale většinu lze rozdělit do skupiny základních pěti barev: blond, hnědá, zrzavá, černá a samozřejmě i šedá. Ke každé barvě náleží jeden základní element. Který je ten váš?

Blond vlasy: Vzduch

Staří Antikové věří, že lidé s blond vlasy pocházejí z víl. Víly jsou vznešená stvoření, která se řídí hierarchií více než lidská rasa. Živel vzduchu dává blonďatým lidem do vínku vynikající komunikační schopnosti. Tito lidé často okouzlují ostatní svou barvou vlasů, a rozšiřují tak svoje společenské kruhy. Trpí ale častými změnami nálad a někdy se ztrácejí ve svém magickém světě a přestávají být v kontaktu s pevnou zemí. Jakmile jsou ale motivovaní, začnou být extrémně disciplinovaní a dokážou nasměrovat svou sílu správným směrem.

Hnědé vlasy: Země

Hnědá barva vlasů odpovídá samotné planetě. Alchymisté věří, že hnědovlasí lidé potřebují celoživotně hledat rovnováhu. Cítí se blíže přírodním silám než kterákoli jiná barva, dokážou skvěle využívat dary přírody a dovedou v sobě také snadno vykouzlit všechny další elementy. Potřebují vycentrovat svou energii a uzemnit svou magickou sílu. Spojení se Zemí znásobuje jejich energii a mohou tak v životě dosáhnout skutečně velkých věcí a úspěchů. Jsou to léčitelé planety, protože jejich síla pochází od lesních duchů. Chůze naboso jim může hodně pomoci, protože vnese rovnováhu do jejich energetické matrice.

Zrzavé vlasy: Oheň

Říká se, že lidé se zrzavými vlasy byli políbeni ohněm nebo ohnivými elementály, což jsou prastaří strážci ohně, ze kterých se dají získat drahokamy ohně. Mnozí také věří, že v jejich žilách koluje něco zvláštního, protože element ohně je opravdu těžké ovládat. Mají často velmi podivné reakce a rádi jdou za svými sny jedinečným a zvláštním způsobem. Stejně jako ohniví elementálové jsou i lidé se zrzavými vlasy někdy blázniví. Pravdou ale je, že jsou pouze silně napojeni na svou pevnou vůli. Je to nadšení, které je nutí jednat tak intenzivně. Jakmile mají motivaci, dokážou vylézt na nejvyšší hory a přeplavat největší oceán. Jsou považovaní za mimořádně nadané v magii, zvláště pokud někdo potřebuje ochranu. Jsou také velmi vášniví.

Černé vlasy: Voda

Černá je barvou hlubokých vod, kam se nedostane ani světlo. Dlouho se věřilo, že černovlasí lidé byli požehnáni silami vody, které je okouzlily hlubokým oceánem nejrůznějších pocitů. Černovlasí lidé jsou s největší pravděpodobností nejvíc empatické bytosti. V životě spíše naslouchají svému srdci než rozumu, a jakmile pochopí svoje emoce, mohou konat zázraky. Právě emoce jsou zdrojem jejich neskutečné síly. Skutečná magie pochází ze srdce. Černovlasí lidé jsou považováni také za nejsmyslnější ze všech a neustále vytvářejí auru přitažlivosti, která magnetizuje všechny kolem. Říká se o nich také, že mají schopnost napojit se na jiné světy a komunikovat s duchy nebo jinými entitami. Nikdy nejsou sami, černovlasí lidé jsou vždy doprovázení přírodními silami a snadno tak dokážou přijmout svůj potenciál.

Šedé vlasy: Duch

Lidé s šedými vlasy jsou považováni za moudřejší než všichni ostatní. Zdá se, že barva jejich vlasů je jako koruna, která je odlišuje od druhých. Všimněte si, že bez ohledu na naši přirozenou barvu vlasů, ve stáří obvykle naše vlasy zešediví, což je známkou toho, že jsme moudřejší. Lidé s šedými vlasy jsou považováni za „staré duše“ a během minulých inkarnací získali mnoho moudrosti. Může se zdát, že jsou duchem nepřítomní, ale pravdou je, že se soustředí na to, na čem jim skutečně záleží. Být blízko „Ducha“ znamená, že jste osvobozeni od povrchních věcí a vnímáte jen to, co je důležité.

Zdroj: Vlasta.cz themindsjournal.com

Související články