I když v létě jsou výlety k pramenům našich řek skvělou zábavou, ani v jiném ročním období není třeba se takových pohádkových výšlapů vzdát. Jde dost často o túry do hor, kde i největší české řeky začínají jako tenký pramínek vyvěrající ze země.

U některých našich řek byste však prameny hledali marně. Vznikají buď soutokem několika menších řek, anebo se jejich prameny nacházejí za hranicemi České republiky.

VIDEO: Proč řeky netečou rovně, ale klikatí se? Podívejte se na video.

Zdroj: Youtube

Lužní řeka

Z řek, které k nám přitékají z ciziny, je, alespoň pro vodáky, nejznámější Lužnice pramenící na rakouské straně Novohradských hor, pod horou Eichelbergl.

Existuje sice takzvaný český pramen Lužnice, který se nachází asi 100 metrů od turistického přechodu do Rakouska, ale jedná se o pramen prvního českého přítoku řeky Lužnice.

Dnešní jméno řeky se vyvinulo ze staročeského označení Ložbnica, „lužní řeka – voda protékající luhy“.

Povodí strážili orli

Další z řek, jejíž jeden pramen najdeme v zahraničí, je Orlice. Ta na našem území vzniká u Albrechtic nad Orlicí soutokem Divoké a Tiché Orlice.

Zatímco Tichá Orlice pramení u nás na západním svahu hory Jeřáb nad obcí Horní Orlice v Hanušovické vrchovině, Divoká Orlice vyvěrá v horských rašeliništích Czarne bagno a Rašeliniště pod Zielencem na území Polska. Název řek je odvozen z toho, že v povodí obou řek se hojně vyskytovali orli.

Rekordmanka, co se zdrojů týče

Berounku tvoří čtyři řeky: Mže, Radbuza, Úhlava a Úslava, přičemž za bod, od něhož se řeka jmenuje Berounka, je považován soutok Mže a Radbuzy v Plzni. Název Berounka je doložen od 17. století, kdy byl úsek řeky na berounském panství nazýván tehdy obvyklým způsobem jako „řeka berounských“. 

Soutokem začíná i řeka Otava, a to splynutím říček Vydra a Křemelná u Čeňkovy pily na Šumavě. Název toku pravděpodobně pochází z keltského spojení slov áth a ava, což znamenalo „řeka, na které je hodně brodů“.

Otestujte se, jak dobře znáte české řeky! Ať už jako turisté, nebo vodáci…

Otestujte se!

10 nejdelších řek České republiky

  1. Vltava – 433 km
  2. Labe – 370,2 km
  3. Morava – 284,5 km (celkem 353 km)
  4. Ohře – 246,5 km (celkem 300 km)
  5. Sázava – 224,6 km
  6. Dyje – 208 km (celkem 234 km)
  7. Jihlava – 184,6 km
  8. Svratka – 173,9 km
  9. Jizera – 163,9 km (celkem 165 km)
  10. Lužnice – 153 km (celkem 208 km)

Zdroj: Vlasta.cz, Wikipedia.cz

Související články