Už druháčci se učí o tom, že existují podstatná jména, slovesa a předložky. Třeťáci pak dokážou ve větě určit nejen tyto, ale navíc také přídavná jména a číslovky. A pak se přidají ty ještě zákeřnější: příslovce, částice a citoslovce, zájmena a spojky. A pak už jde do tuhého. U podstatných jmen určují číslo a pád, u přídavných rod, číslo, pád a třeba také stupeň. U sloves osobu, číslo, způsob či čas. Tak daleko ale nezajdeme. Zůstaneme u základního dělení, které všichni zaručeně známe. Bez znalosti slovních druhů bychom totiž nenapsali správně větu. Jenže v okamžiku, kdy jsme se naučili je správně používat, přestali jsme se zabývat jejich poznáváním.

Umíte pojmenovat slovní druhy ve slavných hláškách?

A když pak přijde naše dítě či vnouče, že by potřebovalo pomoci s úkolem, horko těžko se ve vzpomínkách vracíme a lovíme pojmenování slovních druhů. Náš kvíz mimo jiné ukazuje jednu z metod, jak se při tom ještě i pobavit. Tak se bavte a slovy klasika (a hrdiny Star Wars), ať vás provází síla. Mimochodem... co za slovní druh je „ať“?

Zdroj: Youtube

Zdroj: vlasta.cz csfd.cz

Související články