Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia jsou tu. Někomu se zdá o antonymech, jiní už by nejraději psali „y“ i ve slově diktát. A že to nemají letošní páťáci vůbec jednoduché, je jasné.

Testy jsou náročné a ovládat učivo dané osnovami zdaleka nestačí. Vyzkoušejte sami, jestli byste letošní přijímačky zvládli.

Český jazyk: přijímací zkoušky

Zdroj: Youtube

Zdroj: vlasta.cz, didaktis.cz, fragment.cz, zkousky-nanecisto.cz prirucka.ujc.cas.cz

Související články