Podle Wikipedie je vlastivěda soubor přírodovědných a společenskovědných poznatků o vlasti, případně o nějakém jejím regionu. Vyučuje se na základní škole, když se posunete do čtvrté a páté třídy. Je v ní od všeho kousek, historie, kultura, poznání, jak funguje státní zřízení, ale i čarování s mapou a zeměpisnými daty. Tak hurá do kvízu!

Kdo, co, kde, kdy a jak

A co je to ta bula?

Někomu nadělila příroda paměť na čísla, jiný zase bravurně zvládá odříkat všechny české panovníky a prezidenty. Až díky Zlaté bule sicilské z roku 1212 jsme se jako národ dočkali právoplatného panovníka a samostatnosti v rozhodování. Pamatujete si ale, co slovo bula vlastně znamená? Označuje státotvornou listinu s pečetí. Ta bývala obvykle ulita z olova, ale na listině, která má pro nás takovou cenu, nešetřili a vytvořili pečeť zlatou, která jí dala název. Ještě dále v historii se také pod latinským slovem bula skrývalo pouzdro, a později pečeť.

Vlast okolo nás

O prázdninách jsme měli příležitost trochu více se naší vlasti přiblížit. Například vystoupat na horu Říp do nadmořské výšky 461 metrů, s pýchou se rozhlédnout a prohlásit jako praotec Čech: „To je ta země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, medem oplývající.“ Nicméně na Říp je pěkný pohled i zdola, protože je dominantou krajiny viditelnou zdaleka.

Zdroj: vlasta.cz cs.wikipedia.org

Související články