V České republice se řemeslníci o práci bát rozhodně nemusejí. Míst je dostatek. Absolventi středních odborných škol totiž sice často začínají pracovat ve svém oboru, ale po několika letech se rozhodnou pro změnu. Hlavními důvody bývají nižší nástupní mzdy a špatně zvolená specializace.

Zdroj: Youtube

„Po ukončení školy se svému řemeslu věnuje velká většina absolventů. Bohužel časem určitá část od svého řemesla odchází. Největším důvodem bývají finance. Firmy čerstvým absolventům, kteří mají sice výuční list, ale chybí jim dostatečná praxe, platí minimum. Čerstvý absolvent firmě nevydělá tolik jako zkušený řemeslník, většinou musí pracovat pod dohledem jiného pracovníka, nedostává tak složité úkoly, nese minimální zodpovědnost a podobně. Pokud čerstvý absolvent dostane pracovní nabídku například od dopravce, kde dostane o 10 i 15 tisíc vyšší plat, zpravidla neodolá,“ řekl Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy.

Rozhodují finance i správně zvolený obor

Kromě finančních důvodů může za rozhodnutím opustit řemeslo stát i nevhodná volba oboru. Výzkum provedený v roce 2023 ukázal, že 42 procent studentů z posledních ročníků učebních oborů by si při opětovném výběru zvolilo jiný obor.

Dalším důvodem může být fakt, že mladí lidé ztrácejí zájem o vzdělávání v oblastech, kde by se živili prací rukama.

Za tímto trendem stojí řada faktorů, včetně společenského vnímání těchto profesí. S rostoucí úrovní průměrného vzdělání v populaci někteří mohou cítit, že vyučit se řemeslu je nějakým způsobem méněcenné.

Obavy z finanční nejistoty, způsobené rostoucí automatizací a technologickým pokrokem ve společnosti, rovněž hrají svou roli v klesajícím zájmu o řemeslné obory.

Tlak okolí i ambice rodiny

„Podle odhadu nedokončí některé učební obory zhruba desetina žáků. Naše škola má na začátku školního roku přes 1500 žáků. V průběhu každého školního roku odejde z různých důvodů kolem 170 žáků. Několik málo jedinců i vyloučíme, protože mají problémy třeba s chováním nebo docházkou, ale většina z nich přestane chodit sama. Začnou si vydělávat například ve fastfoodu nebo pracují pro různé dopravce, kde je vlastně jediným kritériem pro přijetí řidičské oprávnění,“ uvedl Miloslav Janeček.

V důsledku společenského tlaku a především tlaku na získání vysokoškolského vzdělání si někteří lidé vybírají svou budoucí kariéru a odpovídající vzdělání na základě prestiže, nikoli podle svých zájmů a toho, co je skutečně baví.

Je důležité si ale uvědomit, že většinu svého života strávíme prací, a pokud nás naše povolání naplňuje a baví, pozitivně se to projeví nejen na pracovním výkonu, ale i na celkové kvalitě života.

Zdroj: vlasta.cz, bydleníinform, respekt.cz

Související články