Pokud se vám zdá o člověku, o něhož jste přišli, mohou vám tyto sny pomoci zpracovat pocity ztráty a slouží jako přirozená součást procesu truchlení. „Smrt ve snech vypovídá ve skutečnosti o nějaké změně nebo konci, se kterými se ve svém skutečném životě potýkáte,“ říká analytička snů Lauri Quinn Loewenberg. „Podvědomí nám tuto změnu ukáže v podobě smrti, abychom mohli lépe pochopit její konečnost. Můžeme opustit to, co už nepotřebujeme, abychom mohli růst a přijmout to, co přichází.“

Zdroj: Youtube

9 možných významů, které stojí za sny o mrtvých

Stále aktivně truchlíte

Pokud ke ztrátě blízké osoby došlo nečekaně, je normální, že se potýkáte s velkým žalem. Sen o mrtvém může symbolizovat váš proces smutku, zvláště pokud bojujete s komplikovanými emocemi a traumatem. Když ztratíte ty, kteří jsou pro vás nejdůležitější, truchlení může být dlouhý proces. Vaše sny mohou sloužit jako jeden ze způsobů, jak se vyrovnat se ztrátou manžela nebo manželky nebo truchlit nad ztrátou dítěte.

Vyjadřují strach ze smrti

Thanatofobie (někdy také známá jako úzkost ze smrti) označuje extrémní paniku ze smrti. Ale ani když nemáte zvýšenou hladinu úzkosti, je normální mít strach z vlastní smrtelnosti. Tento strach se může zvýraznit po ztrátě milovaného člověka nebo při setkání s vážným zdravotním problémem.

Nezpracovali jste svoje emoce

Opožděný smutek může nastat v případě, že potlačujete své pocity ze ztráty, jen abyste se pokusili jít dál. Ztráta může být tak bolestivá (nebo můžete mít jiné obavy), že nemáte prostor být sami se svými emocemi a zpracovat je. Lidé například oddalují proces truchlení tím, že zařizují pohřeb, přebírají na sebe povinnosti zemřelých a řeší jiné praktické záležitosti. Smutek ale zůstává, což může vysvětlovat, proč se vám o zemřelém zdá.

Řešíte osamělost a toužíte po spojení

Sny o mrtvých mohou značit i boj s vlastní osamělostí. Pokud jste si s tímto člověkem byli blízcí, váš sen vám může poskytnout dočasnou společnost a pohodlí. Sny o mrtvých příbuzných mohou také symbolizovat, že vám ve vašem současném životě chybí určitý typ spojení.

Jste duchovně propojeni

Výzkumy ukazují, že pravděpodobně existuje vztah mezi sněním o mrtvých a duchovním spojením. Lidé, kteří mají takové sny, mají tendenci hlásit nižší úroveň úzkosti ze smrti. Navíc takové sny posilují náboženské přesvědčení.

Přemýšlíte o zemřelém

Mnoho lidí uvádí, že se jim zdálo o mrtvých příbuzných poté, co na ně mysleli. To je v souladu s myšlenkou, že naše sny často odrážejí vnitřní myšlenky, pocity a perspektivy každodenního života. Pokud myslíte na svého zemřelého příbuzného, než usnete, váš mozek může tyto myšlenky integrovat do vašich snů.

Potřebujete vedení

Lidé často sní o mrtvých, když procházejí významnými životními změnami. Když stojíme před obtížnými rozhodnutími, často se potýkáme s nejednoznačností a nejistotou, pokud jde o to, jak se rozhodnout. Ve vašem snu se může objevit mrtvý příbuzný a říct vám, co byste měli dělat, nebo vás může povzbudit, abyste zvážili alternativu, kterou jste si neuvědomili.

Snažíte se vyřešit problém

Některé moderní teorie snů jsou založeny na myšlence, že sny pomáhají upřednostňovat nápady a rozhodnout se, co vyžaduje vaši největší pozornost. Sny vám v jistém smyslu umožňují otestovat různé nápady nebo emoce, abyste si dokázali říct, jak chcete postupovat. Váš mrtvý příbuzný může být symbolickým vodítkem během tohoto procesu.

Nejste v psychické rovnováze

Carl Jung, zakladatel analytické psychologie, tvrdil, že sny jsou způsobem komunikace mezi vědomou a nevědomou myslí. Věřil, že sny jsou rozhodující pro lidský růst a realizaci jejich plného potenciálu. Jungovy teorie o snění se soustředily na sny obsahující symboly, které když je snící člověk správně interpretoval, obsahovaly odpovědi na problémy v bdělém životě. Podle této teorie se mrtvý příbuzný může ‚ukázat‘, aby upozornil na vaše potenciální nedostatky nebo chyby.

Zdroj: vlasta.cz thecut.com choosingtherapy.com

Související články