Sny mohou odrážet naše podvědomé touhy a přání, ať už reálné nebo neuskutečnitelné. Sny také mohou vypovídat mnohé o našem fyzickém či psychickém zdraví. Upevňují také paměť, i proto se nám zdá třeba o pracovních úkolech nebo restech, které musíme dohnat. Co dalšího se můžeme díky vědeckým poznatkům o snění dozvědět?

Sníme šest let našeho života

I když si dost často své sny ráno nepamatujeme, neznamená to, že se nám žádný sen nezdál. Ve skutečnosti sníme každou noc našeho života, a to v intervalech 5 až 20 minut. Když si to tedy zkusíte spočítat, vyjde vám, že za celý život prosníme šest let! Taky je známo, že sny se zdají všem lidským bytostem všech věkových kategorií od narození, jen si to prostě někteří nepamatují. A nejvíce snů se nám zdá ráno. Je to proto, že trávíme víc času v REM fázi těsně před probuzením.

Většinu snů zapomeneme

Věděli jste, že ačkoliv v životě opravdu dlouho sníme, 95 procent svých snů zapomínáme? Je to celkem zdrcující fakt, který vysvětluje naše pocity, které sdílí spousta lidí ráno po probuzení. Věříme, že se nám něco zdálo, ale hergot, proč si na to nemůžeme vzpomenout?! Je to proto, že mozek funguje jinak, když sníme. Některé vědecké výzkumy prokázaly, že se nám v noci v hlavě odehrává spousta věcí, ale mozek je schopen udržet pouze ty, které vyvolávají zvláštní emoce. V článku z roku 2016 v časopise Behavioral and Brain Sciences se také uvádí, že lidé zapomínají na své sny kvůli měnícím se hladinám neurotransmiterů během spánku.

Muži a ženy mají rozdílné sny

Muži mají častěji sny, v nichž hraje roli agresivita, ženy mají delší a složitější sny. To je hlavní rozdíl mezi muži a ženami, pokud jde o snění. Kromě toho muži sní dvakrát častěji o jiných mužích, zatímco ženy sní obvykle o obou pohlavích ve stejném poměru.

Sny se zdají i zvířatům

Vědci zjistili, že ryby a hmyz nemají REM spánkovou fázi, zatímco savci, plazi a ptáci ano, což by dokazovalo, že zvířata sní. V jedné studii se ale prokázalo, že gorila byla schopna gesty reprodukovat to, o čem snila. A i když je na toto téma velice málo studií, stačí se podívat na vašeho domácího mazlíčka, jak reaguje, když spí. Nehoní právě teď váš pes nějakého králíka? Nesnaží se spící kočka lapit ptáka?

Zdroj: Youtube

Barevné nebo černobílé sny

Některé výzkumy o snech se zaměřily na prokázání toho, zda se lidem zdají sny barevné nebo černobílé. Výsledky dokázaly, že osm z deseti snů je barevných, ale malé procento našich snů je v bílé a černé barvě. Někteří lidé, kteří se účastnili výzkumů, potvrzují, že snili v bílé a černé barvě, ale někteří vědci si kladou otázku, zda tento pocit pochází ze stejného snu, nebo jde o aposteriorní konstrukci mozku (neboli smyslové zkušenosti).

Univerzální sny

Sny jsou ovlivněny osobními zkušenostmi a emocemi jednotlivce, ale existují také běžné nebo univerzální sny, jako jsou sny o tom, že vás někdo honí, že vás někdo napadá či dokonce zabíjí, že vám vypadl zub nebo že volně padáte z velké výšky. Důvodem je způsob, jakým zpracováváme naše smyslové zážitky a jak je pak náš mozek přeměňuje na pocity štěstí nebo úzkosti.

Ve snech převládají negativní emoce

Sny nejenže reprodukují příběhy a akce v našem mozku, ale vytvářejí také emoce. Ve snech jsme schopni experimentovat se sexuální touhou, štěstím, překvapením, bolestí i smutkem a celou řadou vjemů. Podle několika studií ale převládají pocity úzkosti, strachu, smutku a bolesti, tedy negativní emoce. Důvodem je prý zřejmě fakt, že stres a úzkosti jsou i v bdělém stavu častější.

Sny můžeme ovládat

Říká se tomu lucidní snění a podle vědců je tahle dovednost vyhrazená jen opravdu malému množství lidí. Přesto polovina populace věří, že tuto zkušenost alespoň jednou v životě zažili. Lucidní snění je vlastně takzvané „probuzení ve snu“. Je to jako byste náhle přešli z hlubokého spánku do bdělého stavu nebo stavu, kdy jste schopni rozhodovat o tom, o čem sníte. Tento typ snění se ale nejprve musíte naučit, existuje na to speciální technika.

I zrakově postižení mají sny

Jsou lidé se zrakovým postižením, kteří mají omezenou smyslovou zkušenost, schopni snít? Odpověď zní ano. Lidé, kteří byli delší dobu nevidomí, měli ve snech menší proporci zrakových vjemů. Kde zrakové sny chyběly, měli dotyční zvukové sny, chuťové, čichové nebo smyslové. U lidé, kteří byli slepí od narození, se aspoň jednou vyskytly v jejich snech chutě (v 26 %), vůně (ve 40 %), dotyky (v 67 %) a zvuky (v 93 %).

Na naše sny má vliv okolí

Sny jsou ovlivňovány mnoha faktory, jako je stres a úzkost nebo naše nejnovější smyslové zážitky. Určitě jste už mnohokrát zažili, že se vám zdálo o tom, co jste si před usnutím představovali. Snění také do velké míry souvisí s tím, kde spíme. Naše sny ovlivňují výrazně i vůně. Pokud spíme v místnosti, kde to páchne, vede to v mozku k tomu, že sen je spíše negativní, zatímco spánek v místnosti, kde to příjemně voní, vyvolává sny o pozitivních věcech.

Zdroj: Vlasta.cz themagichoroscope.com masterclass.com

Související články