V tanečních obecně se mají mladí lidé možnost seznámit, což je v dnešní době života v éteru a především na sociálních sítích celkem milý návrat do minulosti.

Nejen tanec, ale umění vybraného chování

Některé taneční kurzy mají rovnou v názvu uvedeno, že se jedná o „kurz tance a etikety“. Umění komunikovat, nebát se požádat o tanec protějšek, který se vám líbí, a dodržet jisté zásady slušného chování, k tomu všemu být ještě přijatelně oblečen, to chce určitý nadhled a sebevědomí. Tomu je možné se v tanečních přiučit, a získat tak solidní sociální dovednosti, které vám žádný online kurz nezajistí.

Zdroj: Youtube

Na studium etikety není nikdy pozdě

Všeobecně platí jedna zásada – v tanečních se musíte cítit komfortně. Všichni, nejen omladina, ale i její doprovod. Koneckonců i rodiče a případně prarodiče mohou zavzpomínat a oživit si zásady vhodného společenského chování na plesech a dalších tanečních akcích. Možná jim to přijde k duhu a oprášené dovednosti použijí i na pracovní půdě nebo na akcích klubu důchodců. Orientovat se v mezích etikety není nikdy k zahození.

Zásady etikety na tanečním kurzu

 • Zvolte vhodné oblečení a obutí.
 • Jako pán do tanečních nemusíte chodit s doprovodem. Dámy si často vodí gardedámu.
 • Přijďte na hodinu s předstihem, abyste nenarušili průběh lekce. Pokud se přece jen zpozdíte, vstupte na parket nenápadně, nikoho halasně nezdravte a poutejte na sebe co nejmenší pozornost. Zkrátka splyňte s davem!
 • Nezapomeňte na osobní hygienu, vyčištěné zuby, umyté ruce, předchozí koupel a antirespirant, který zachrání mnohé. Vyhýbejte se silným parfémům, které nemusejí vonět ostatním, vsaďte spíše na jemnější, málo agresivní vůně.
 • Respektujte tanečního mistra. Během lekcí se soustřeďte na jeho pokyny, nemluvte hlasitě, nepřerušujte výklad, neskákejte mu do řeči. Chovejte se zkrátka slušně.
 • Po zahájení většinou následuje volenka. Páni jdou a z dívek si vyberou partnerku k tanci. Pro změnu jsou také časté dámské volenky, kdy si naopak vybírají dámy. Se slovy „Smím prosit?“ pak žádejte o tanec.
 • Respektujte osobní prostor ostatních účastníků kurzu. Dbejte na to, abyste jinému páru nekřížili cestu, nebo do něj dokonce nevrazili. Dodržujte taneční techniku a nesnažte se vybočovat z řady tím, že budete předvádět své vlastní kreace. Alespoň ne na základních hodinách.
 • Počítejte s tím, že v tanečních je běžné střídat partnery. Pokud se vám váš protějšek líbí, nepřetahujte se o něj při mazurce nebo při jakékoli jiné nařízené výměně. Jde o kolektivní kurz, ne o rande.
 • Nesuďte ostatní za vizáž ani za to, že jim tanec nejde tak jako vám. Neposmívejte se méně zručným či snad hůře oblečeným nebo vizuálně nepříliš atraktivním spoluúčastníkům, nevytvářejte negativní atmosféru. Nebuďte škodolibí!
 • Když tancujete, mluvte co nejméně a soustřeďte se na hudbu a na partnera. Pokud potřebujete něco sdělit, zvolte vhodnou chvíli a místo, například během přestávky.
 • Po skončení tance poděkujte svému partnerovi za tanec úsměvem, poklonou, drobným gestem naznačujícím, že vás společný tanec bavil. I v případě, že jste si to dvakrát neužili. Rozhodně partnera nestresujte.
 • Muž, chlapec, zkrátka tanečník by měl ženě, dívce, zkrátka tanečnici nabídnout rámě, doprovodit ji na místo a za tanec poděkovat. V žádném případě se nesluší partnerku ponechat uprostřed tanečního parketu.
 • Omezte nebo raději vynechte alkohol. I když alkohol může případně uvolnit napětí, mohl by vás uvolnit až příliš. A alkoholový dech není pro tanečního partnera ničím příjemným, především pokud se téměř neznáte.
 • Vypněte na mobilním telefonu vyzvánění, ideálně i vibrace. Nutné hovory vyřizujte o přestávce. Je naprosto nevhodné zírat do mobilu, když tančíte v držení nebo posloucháte výklad.
 • Hlavně si to užijte!

Zdroj: Vlasta.cz. Ladislavspacek.cz Classroom Etiquette | Dance Center Evanston Etiquette 101: 12 Dance Class Rules You Should Follow | The Rockettes

Související články