Zjednodušeně řečeno se jedná o strach z vousů, což je v dnešní době, kdy je právě upravený plnovous, bradka či knír trendem, pro jedince trpící touto poruchou na zvládnutí dost obtížné.

Zdroj: Youtube

Jak se projevuje?

Stejně jako ostatní fobie i pogonofobie si žádá vyhýbavou reakci, nervozitu, úzkost, lapání po dechu, bušení srdce, necitlivost v končetinách, závratě, nevolnost a nutkání okamžitě zmizet. Tento koktejl může vést až k panickému záchvatu. V běžném životě je pogonofobie velmi omezující, protože možnost vyhnout se podnětům, které strach vyvolávají, je prakticky nulová. S úzkostí se tak tito lidé musejí vypořádat pokaždé, když potkají muže s vousy, tedy například při rozhovoru v práci, v okruhu svých přátel, anebo klidně i na ulici. Řešením je leda naprostá sociální izolace.

Související články

Odkud se vzala?

Možná se ptáte, jak mohou být zrovna vousy předmětem fobie. Stejně jako u jiných poruch bychom odpověď našli zakořeněnou v hloubi naší duše. Původcem může být v tomto případě traumatický zážitek, který spojuje vousy s negativním chováním nebo s někým, kdo danému člověku kdysi způsobil nějakou újmu.

Související články

Léčba strachu z vousů

Život s touto fobií je velmi těžký a rozhodně se nedá skrývat. Proto je nejlepší co nejdříve navštívit odborníka. Svého nejspolehlivějšího spojence nachází moderní psychologie v kognitivně behaviorální terapii, kterou je vhodné kombinovat s pravidelným cvičením relaxačních technik, jež pomáhají zvládat situace strachu a paniky a výrazně zlepšují kvalitu života.

Zdroj: vlasta.cz  The fear of beards exists and is called pogonophobia - Woman Magazine