Co se týče daní, je jich letos požehnaně. A jsou zahrnuty v tzv. konsolidačním balíčku, na kterém se v létě dohodla vládní koalice a který by měl výrazně snížit rozpočtový schodek. Zákon o konsolidaci veřejných rozpočtů je schválený a většina změn byla navržena s platností k 1. lednu 2024. Jak se dotknou změny vás a vaší peněženky?

Zdroj: Youtube

O jaké hlavní změny se jedná a koho se týkají?

1. Základní sazba daně z příjmů fyzických osob je 15 %. Dochází ale ke změně v limitu příjmu, od kterého bude pro rok 2024 uplatněna zvýšená 23% sazba daně. Dříve začínal od 48násobku průměrné mzdy, nyní je to již od 36násobku průměrné mzdy. Pro rok 2024 činí průměrná mzda 43 967 Kč, a vyšší danění se tak týká všech, jejichž roční příjem přesáhne částku 1 582 812 Kč.

2. Zvýší se daně z příjmu právnických osob, tedy korporátní sazby daně, z 19 % na 21 %.

3. Nově budou nepeněžní zaměstnanecké benefity podléhat zdanění, pokud přesáhnou v ročním součtu polovinu výše průměrné mzdy, což činí 21 938 Kč. Kromě dodanění bude zaměstnanec na konci roku z částky odvádět i zdravotní a sociální pojištění.

4. Sazba daně pro majitele nemovitostí se zvyšuje průměrně na 1,8násobek.

5. Dochází ke zrušení slevy na dani na studenta a tzv. školkovného.

6. Bude omezena daňová sleva na manželku/manžela ve společné domácnosti, kterou je nově možné uplatnit jen tehdy, žije-li v domácnosti i dítě do 3 let.

7. Změny se týkají i OSVČ: Dojde k navýšení sazby nemocenského pojistného z 2,1 % na 2,7 %, ke zvýšení vyměřovacího základu pro sociální pojistné z 50 % na 55 % a k postupnému zvyšování minimálního vyměřovacího základu sociálního pojištění o 5 % ročně až do roku 2026 (z aktuálních 25 % tedy vzroste až na 40 % průměrné mzdy).

Souhrnně kompletní seznam změn i jejich vysvětlení najdete na stránkách Ministerstva financí České republiky: www.mfcr.cz

Zdroj: vlasta.cz, moneta.cz, seznamzpravy.cz, businessinfo.cz, jake-james.cz, pruvodcepodnikanim.cz

Související články