Modrotisk je starodávná textilní tiskařská technika, pomocí které se zdobily látky nejenom na našem území, ale doslova po celém světě. Jedná se o tzv. negativní tisk, na látku se natiskne vzor pomocí rezervační pasty, které se odborně říká pap. Ta se skládá z kaolinu a arabské gumy. Tato pasta je nanesena na modrotiskovou formu, na které jsou vytvořené vzory, ale po otisknutí na látku nevidíte vlastně nic. Je to podobné, jako když se na Moravě malují vajíčka voskem, až po ponoření do barvy vyleze vzor.

Stejně to funguje i v modrotiskové dílně, potištěné látky se ponoří do kádě s indigem a vápnem. Pak se vytáhnou ven… a látka je pořád bílá, nenastane žádná změna! Ale není to důvod k panice a obavám, že se dílo nepovedlo. Až po chvilce, jako mávnutím kouzelného proutku, začne látka modrat a objevují se na ní krásné vzory. Není to úplná magie, i když alchymie trochu ano, zbarvení je možné díky oxidaci na základě které začne indigo modrat.

Historie a současnost modrotisku

Ruční modrotisk se u nás rozvíjel především v 18. století, modrotiskové dílny byly téměř v každém městě. S rozvojem techniky však tyto tradiční dílny zanikaly a jejich práci zastaly továrny s přímým tiskem. Řemeslníků, kteří se věnují ruční výrobě modrotisku, bylo stále méně. V dnešní době jsou v Čechách pouze dvě modrotiskové dílny, jedna je v Olešnici na Moravě a druhá ve Strážnici. Ruční výroba modrotisku by nemohla fungovat bez forem, které umožňují ozdobit modrou látku vzory. Posledními dvěma formíři u nás jsou pak Milan Bartoš a Jaroslav Plucha ze Dvora Králové nad Labem, kteří v řemeslné výrobě forem pokračují. Milan Bartoš zdědil svou formířskou dílnu po dědečkovi a zastupuje již šestou generaci formířů.

Krásná jako kvítka na modrotisku

Milan Bartoš ve své dílně restauruje modrotiskařské formy, ale tvoří také vzory nové. Formy na modrotisk jsou taková velká razítka, která jsou vytvořena ze dřeva a kovu. Nejvhodnějším dřevem pro výrobu modrotiskařské formy je dřevo z ovocných stromů: „První modrotisková forma nalezená někde pod schody v Egyptě, byla z hruškového dřeva, a to je také pro raznice nejlepší. Používáme ovocné stromy, aby byla ostrá linka a vysoká figura, nejlepší je právě hruška,“ vysvětluje Milan Bartoš.

Co by měl člověk, který chce ovládat řemeslo formíře umět? Formíři by podle Milana Bartoše měli precizně kreslit a mít pevnou ruku. Další potřebnou dovedností je umění práce se dřevem a kovem, z kterých jsou formy vyrobené. Za velký profesionální úspěch posledních let Milan Bartoš i Jaroslav Plucha shodně považují výrobu formy na potisk oděvu pro české olympioniky dle návrhářky Zuzany Osako.

Modrotisk Danzinger v Olešnici na Blanensku

Modrotisková dílna rodiny Danzingerů se nachází v Jihomoravském kraji v obci Olešnice a je poslední původní modrotiskovou dílnou v Čechách a na Moravě. V této oblasti se v minulosti hojně pěstoval len, skoro v každém stavení byl proto slyšet klapot tkalcovského stavu a rozvíjel se zde také modrotisk a barvení látek.

Původní modrotiskovou dílnu rodiny Danzingerů, která pochází z roku 1816, zde můžete navštívit i dnes. Dozvíte se, jak modrotisk vzniká, jak vypadají kádě na barvení látky a prohlédnout si můžete také staré tiskařské formy. „Základem modrotiskové dílny jsou formy, bez kterých by nevznikl vzor, pak tzv. šaršina neboli tiskařská podložka. Látku ozdobenou vzorem pak máčíme do barevné směsi indiga v takzvané kypě, tedy velké kádi s barvivem. Dobarvení látky je opravdu alchymie, to je pro mě nejkrásnější krok,“ přibližuje práci modrotiskařů Jiří Danzinger, který je pokračovatelem tradice řemeslného modrotisku.

Dílna Arimo ve Strážnici

Druhou, a zároveň poslední modrotiskovou dílnou u nás, je dílna Arimo ve Strážnici, která byla založena rodinou Jochových v roce 1906. I zde si můžete prohlédnout řemeslnou dílnu a zjistit, jak vlastně modrotisk vzniká. Strážnický modrotisk je zdoben jak tradičními regionálními vzory, tak motivy vycházejícími z tradice Ústředí lidové umělecké výroby. Dílna spolupracuje také se současnými módními návrháři. Pokud si chcete modrotisk vyzkoušet, můžete se přihlásit do některého z workshopů.

Vyrobte si vlastní modrotiskový model

Ve Dvoře Králové nad Labem jsou formy Milana Bartoše a Jaroslava Pluchy k dispozici všem návštěvníkům Expozice textilního tisku v Městském muzeu. Můžete se tak na chvíli stát návrhářem a vyrobit si svůj vlastní designový kus oděvu. Stačí si přinést bílé oblečení a brána do světa modrotisku je otevřena. A pokud zrovna s sebou nemáte nic k potištění, a přitom máte chuť si techniku vyzkoušet, můžete si zakoupit v pokladně Expozice textilního tisku textilní tašku nebo pouzdro na mobil.

Osobně se lze setkat s Milanem Bartošem, Jaroslavem Pluchou a s tiskařem Františkem Kňourkem na textilních workshopech v Expozici textilního tisku, které pořádá Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem, kde seznamují zájemce s technikou výroby formy i modrotisku.