3. října 1849, shodou okolností v den voleb, byl před irskou tavernou v Baltimoru nalezen renomovaný americký spisovatel Edgar Allan Poe. Blouznil, byl rozcuchaný, oblečený v cizích šatech, které nepoznával. Neměl ponětí, jak se na místo dostal. Byl převezen do nemocnice, kde zůstal při částečném vědomí čtyři dny, až do své smrti 7. října.

Zdroj: Youtube

Poeův lékař oznámil, že před svou smrtí neustále volal někoho jménem Reynolds, jehož identita nebyla nikdy objevena. Podle úmrtního listu zemřel Poe na zánět mozku a zánět plic. Záhada obklopující poslední dny slavného spisovatele je ale až do dnešního dne zdrojem intrik a nikdo vlastně přesně neví, co se básníkovi stalo.

Jediným známým faktem je to, že Poe odjel 27. září 1849 z Richmondu ve Virginii do Philadelphie, aby tam upravil sbírku básní. Při své cestě měl v úmyslu vyzvednout v New Yorku svou tetu a doprovodit ji zpět do Richmondu, kde se měl oženit se Sarah Elmirou Royster Shelton. Podle důvěryhodných zdrojů však do Philadelphie nikdy nedorazil.

1. Alkoholismus

O spisovateli a básníkovi bylo známo, že se rád napil. Někteří životopisci se domnívají, že měl Poe genetické onemocnění, kvůli kterému byl citlivější na účinky alkoholu. Krátce předtím, než zemřel, se necítil dobře, a jeho lékař mu proto doporučil, aby se vyhnul konzumaci alkoholu. Vzhledem k tomu, že Poe s alkoholismem bojoval, nabízí se teorie, že tuto radu nerespektoval, což mohlo mít za následek další zdravotní problémy a bohužel i jeho konec. O jeho zálibě v alkoholu se zmiňuje autorka jeho životopisu Poslední dny Edgara A. Poea Susan Archer Talley Weiss.

J. P. Kennedy, jeho blízký přítel, si ve svém osobním deníku poznamenal, že Poe se v té době spřátelil s někým, kdo ho zase svedl k láhvi, které se před časem zřekl. Důsledkem byla horečka, delirium a šílenství a za pár dní i konec jeho smutné kariéry v nemocnici. Tuto teorii ovšem nabourává posmrtná analýza jeho vlasů, která odhalila jen velmi nízkou hladinu olova, což podle nedávných studií naznačuje střízlivost v době smrti.

2. Napadení kumpány z krčmy

Spisovatel Eugene Didier v roce 1872 napsal, že se Poe mohl na své cestě potkat s přáteli na pár skleniček v Baltimoru. Kvůli svým problémům s alkoholem se však rychle opil a po odchodu z irské krčmy byl přepaden a zbit.  

3. Útok kvůli zhrzené lásce

V roce 1867 životopisec E. Oakes Smith zveřejnil informaci, že ho nechala zabít žena, která na něj měla žárlit v souvislosti s tím, že se zasnoubil s přítelkyní Sarah Elmirou Royster Shelton. S touto ženou se měl Poe před svým oficiálním zasnoubením rozejít a ona na něj poslala násilníky, kteří ho zbili, a on na následky zranění zemřel.

4. Prachobyčejná vražda

V knize Johna Evangelista Walshe Midnight Dreary: The Mysterious Death of Edgar Allan Poe publikované v roce 2000 se objevila teze, že Poe mohl být zavražděn třemi bratry své snoubenky, kteří s jejich sňatkem nesouhlasili. Evangelistova teorie naznačuje, že Poe skutečně dorazil do Philadelphie, kde byl bratry nečekaně napaden. Ve strachu se uchýlil k přestrojení, což by mohlo vysvětlovat neobvyklé oblečení, které měl na sobě. Ačkoli to není nemožné, Evangelistova teorie nezískala u historiků a životopisců příliš pozornosti.

5. Snaha o volební podvod

Někteří se domnívají, že Poe mohl být obětí podvodu s voliči, v tehdejší době zvané cooping. Gangy tehdy unášely lidi, které následně nutily nosit různé převleky, aby pak tyto oběti mohly podvodně vícekrát hlasovat pro konkrétního kandidáta. Této teorii nahrává fakt, že byl Poe objeven v den voleb v blízkosti Gunner’s Hall, dočasného volebního místa, zmatený a v cizím oblečení. Formou odškodnění býval právě alkohol, takže to, že měl k alkoholu blízko, by vysvětlovalo, v jakém stavu byl nalezen.

6. Otrava uhelným plynem

V roce 1999 provedl výzkumník v oblasti veřejného zdraví Albert Donnay test na Poeových vlasech a vyvodil závěr, že příčinou jeho smrti mohla být otrava oxidem uhelnatým z uhelného plynu, kterým se v 19. století běžně svítilo. Laboratorní testy však nepřinesly definitivní výsledky, odhalily však ve vzorcích vlasů vysoké hladiny rtuti, ovšem stejně cca třicetkrát nižší, než aby mohly poetovi přivodit smrt. 

7. Mohl mít vzteklinu

Dr. R. Michael Benitez, kardiolog z Marylandu, začal v roce 1996 pracovat s teorií, že Poeova smrt mohla být způsobena vzteklinou, běžnou nemocí v 19. století. Podle historických zdrojů prý Poe v nemocnici vykazoval příznaky jako delirium, halucinace, kolísání tepové frekvence a rychlé, mělké dýchání, které by vzteklině odpovídaly. Tato teorie má ale mezery, protože jedinci postižení vzteklinou mívají strach z vody, přitom Poe prý pil vodu během pobytu v nemocnici až do své smrti bez omezení.

Na této teorii je zajímavé to, že není zatížena senzacechtivostí, neboť její autor Benitez při stanovení diagnózy nevěděl, že řeší Poeův případ. Kardiolog se tehdy účastnil lékařské konference a Poeův případ mu byl přidělen anonymně. Jeff Jerome, kurátor Poe House Museum v Baltimoru, souhlasí s Benitezovou diagnózou a uznává, že Benitez dospěl ke svému závěru bez jakékoli zaujatosti.

8. Nádor na mozku

Novější hypotéza naznačuje, že autor mohl trpět rakovinou mozku. Poeovy ostatky byly 26 let po jeho smrti exhumovány (byl pohřben bez obřadu v neoznačeném hrobě). Noviny tehdy informovaly, že dělníci manipulující s jeho ostatky zahlédli v Poeově lebce podivnou hmotu a že to mohl být mozek. Dnes už víme, že je to nemožné, protože lidský mozek je jedním z prvních orgánů, které hnijí. Autor nádorové teorie Matthew Pearl tehdy vše konzultoval se soudním patologem a ten potvrdil, že shluk mohl být kalcifikovaný nádor, který měl vliv na Poeovo chování a nepříznivou reakci na alkohol.

Zdroj: Vlasta.cz, The Mysterious Death of Edgar Allan Poe Poslední dny Edgara A. Poea, starsinsider.com

Související články