Psaní rukou je víc než jen dovednost, kterou jsme se naučili ve škole. Je to taky informace o naší osobnosti. Tu pomůže dekódovat grafologie, metoda, která analyzuje ručně psaný text. Díky ní se můžete dozvědět spoustu zajímavostí o sobě i o druhých.

Zdroj: Youtube

Co písmo prozradí

Při grafologickém rozboru lze z písma vyčíst celou strukturu pisatelovy osobnosti. „Jeho vitalitu, tedy fyzickou i psychickou zatížitelnost, která je vrozená a každý ji dostáváme do vínku jistou měrou už od narození. V životě je pak už jen na nás, jak s ní hospodaříme, zda s ní zbytečně neplýtváme, nebo ji naopak nevyužíváme v plném rozsahu. O nakládání s vitalitou neboli životní energií se lze z rukopisu také dozvědět,“ říká grafoložka Hana Hašková.

Grafolog může zjistit, zda pisatel disponuje pasivní, či aktivní vůlí, zda raději pracuje na jedné činnosti, kterou dokončí, či má sklon k rozpracování více věcí najednou a může se mu pak stávat, že své úkoly nedotáhne do zdárného konce. „Písmo taky prozradí, zda se jedná o člověka optimistického, či naopak, jaké má sebevědomí, zda je více dominantní, či submisivní. Z písma lze zjistit, jakým temperamentem je pisatel obdařen, zda je flegmatik, sangvinik, cholerik či melancholik,“ vysvětluje dále grafoložka.

Kromě toho dokáže písmo prozradit, jestli jste víc emotivní, či racionální, zda se rádi pohybujete ve společnosti více lidí, nebo jste raději v ústraní jako vlk samotář. Písmo o vás prozradí i to, zda zažíváte právě úzkost či strach. „Písmo vypovídá o aktuálním stavu, a tím i o stávajících emocích pisatele. Z grafologických znaků lze určit, jestli jste v danou chvíli pozitivní, nebo negativní. Tedy jestli máte radost, jste nadšený, přátelský, nebo naopak smutný, vzteklý či v depresi,“ dodává Hana Hašková.

Písmo a zdraví

Možná budete překvapeni, ale rukopis může diagnostikovat i vaše zdraví. Jak říká grafoložka Neha Phatak, psaní rukou řídí mozek a všechno začíná myšlenkou, která je „přeložená“ do nervového impulzu. Ten je vyslán přes krk, paži až do ruky a prstů, které drží pero a vyjadřují vše, co se děje ve vaší mysli, na kus papíru. V případě analýzy rukopisu tedy není důležité, co píšete, ale jak píšete. V souvislosti se zdravím pak grafolog zkoumá velikost písmen, tlak na tahy, zda je písmo hranatější, nebo zaoblené, zda je čitelné, či nečitelné, jak mícháte kurzívu s velkými písmeny a podobně. Všechny tyhle faktory odborník probere a následně může identifikovat váš zdravotní stav.

„Písmo je vlastně dobrovolná tělesná funkce a souvisí se všemi dalšími funkcemi těla. Trávení je nedobrovolná funkce, zatímco chůze dobrovolná. Pokud skončíte s vyvrtnutým kotníkem, nebude to mít vliv na vaše trávení, ale problémy s trávením nebo žaludkem mohou okamžitě změnit vaši psychiku. Podobně jakákoli chyba ve vašem rukopisu bude přímo poukazovat na problémy ve vašich nedobrovolných tělesných funkcích,“ říká Neha Phatak. Z písma lze vyčíst, zda máte problémy s klouby, kostmi, koordinací či centrálním nervovým systémem. Ostatně, vy sami i bez grafologa můžete zjistit, že nejste ve své kůži, stačí rukou napsat něco spontánně na papír. Uvidíte, zda je písmo stejné, nebo má třeba jiný sklon, tloušťku...

Jak grafolog pracuje

Pokud se chcete o sobě (nebo o někom) dozvědět víc a zamíříte ke grafologovi, většinou po vás bude chtít rukopis na nelinkovaném papíře a pokud možno na velkém listu formátu A4. Nebo ručně psaný dopis s oslovením a podpisem opět na nelinkovaném papíře A4. „Ideálně doplněný lístečkem se vzkazem, poznámkami či seznamem na nákup. Jako doplňující informace grafolog potřebuje znát pohlaví a věk pisatele, zda píše pravou, či levou rukou, národnost, respektive podle jaké školní předlohy se pisatel učil psát psacím písmem, zdravotní stav, dokončené vzdělání a případně aktuální povolání. Dobré je uvést účel zpracování grafologického rozboru, zda chce pisatel analýzu písma zaměřit na sebepoznání nebo studijní či profesní volbu, partnerské vztahy a podobně,“ vysvětluje grafoložka Hana Hašková.

V rukopise se pak grafolog zaměřuje na jednotlivé grafologické znaky, jako je například tlak, velikost písma, výška jednotlivých zón písma, šířka, sklon, zda písmena pisatel zjednodušuje, či obohacuje, vzdálenost mezi řádky i jejich směr, pravidelnost, či nepravidelnost a mnoho dalších znaků, kterých je více než třicet. Ty vyhodnotí spolu s psychologickými významy. Někdy můžete být i překvapeni, protože některé významy si mohou protiřečit. To znamená, že pisatel má v určité oblasti vnitřní konflikt. Písmo nelže.

Písmo a láska

Grafologie se může použít i v případě, že hledáte životního partnera nebo k lepšímu pochopení toho druhého. Než někoho skutečně poznáte, může to trvat měsíce nebo roky. Pomocí grafologie to lze zvládnout během několika minut. Analýza rukopisu potenciálního partnera je rychlý způsob, jak zjistit, jaké jsou jeho slabé a silné stránky. Pokud si nepotrpíte na sladké řečičky, můžete si nechat rozebrat jeho rukopis. Možná získáte lepší představu o skutečných záměrech či plánech.

„Velká písmena například značí, že je člověk extrovertní a že vás zahrne dárky, květinami a podobně, aby si získal vaši pozornost. Lidé píšící malým písmem bývají spíše introvertní a jsou to mistři v koncentraci. Když jde o lásku, jdou opravdu hluboko a zajímá je každá minuta s partnerem. Pisatelé, kteří hodně tlačí, jsou obvykle majetničtí, vášniví a plní elánu a energie. Ti, kdo mají lehké písmo, se snadno přizpůsobí a jsou to pohodáři. Nečitelné písmo mívají usilovní lidé, kteří hodně tlačí na pilu. Nemusí být při komunikaci transparentní a mohou být manipulativní,“ říká grafoložka Neha Phatak.

Historie versus současnost

Hana Hašková, grafoložka, grafologie.estranky.cz

Písmo, stejně jako celá společnost, prošlo obrovským vývojem, a tudíž je velký rozdíl mezi písmem našich babiček a písmem dnešním. Za prvé je to dané školní předlohou, která se v porovnání například s prvorepublikovým písmem hodně zjednodušila, a za druhé se mění i povahy lidí, a to se samozřejmě odráží i v písmu. Dnešní písmo je více rychlé a zjednodušené, často přestáváme žít život tady a teď a rychlostí blesku se někam ženeme, často ani nevíme kam. Možná by stálo za to se občas zastavit a zavzpomínat, jak se které písmenko vlastně píše, a vykroužit krásná kulatá „a“ a „o“ a být tady a teď. Do spodních linek vykreslit dlouhé baculaté „y“ a tím se uzemnit a uvědomit si své kořeny, při psaní výrazné horní smyčky třeba u písmene „l“ nebo „b“ popustit uzdu fantazii a dovolit si snít. Proto má grafologie smysl, je to úžasná metoda, díky které lze najít odpovědi na mnoho otázek. Můžeme díky ní nahlédnout do nitra lidí, nalézt pochopení a poodhalit vědomé i nevědomé stránky osobnosti.

Zdroj: časopis Vlasta

Související články