Masky osobnosti 

V dnešní době je na nás vyvíjen velký společenský tlak. Jsme pod neustálým dohledem jiných lidí, ať už naživo, nebo prostřednictvím sociálních sítí. Všichni od nás něco očekávají. Například že budeme hezcí, úspěšní, komunikativní, vtipní nebo že budeme mít zajímavou práci. Jakmile ale nesplňujeme očekávání, máme pocit, že je s námi něco špatně a nejsme dostateční takoví nebo makoví. Nošením osobnostní masky zakrýváte před ostatními lidmi ve společnosti, v práci nebo  v rodině to, jací skutečně jsme. Může se to dít pomocí slov, řeči těla, výrazu obličeje nebo jednání. Jakou nosíte vy?

Zdroj: Youtube

1. Maska drsňáka 

Masku drsňáka nosí obvykle ti, kteří mají pochybnosti o sobě samých nebo byli například zneužíváni. Jejich chování se většinou projevuje zesměšňováním druhých, fyzickým a slovním napadáním a emočním nátlakem, aby ostatní přijali jejich názor. Kompenzují si tím nízké sebevědomí a udržují si tak lidi od těla.

2. Maska srandisty 

Aby se lidé vyhnuli posměchu ostatních, mohou používat jako ochranný prostředek právě humor. Koneckonců, nikdo se vám nemůže smát, když se smějete sami sobě. Nošení masky humoru je také způsob, jak skrýt pocity smutku. Lidé se nedozvědí, jak se skutečně cítíte, když budete svou bolest skrývat za neustálé vtípky a legrácky.

3. Maska mučedníka 

Ti, kteří nosí masku mučedníka nebo oběti, nepřijímají žádnou osobní vinu za své problémy a neúspěchy. Místo toho za vše špatné, co se jim v životě děje, obviňují vnější situace nebo jiné lidi. Většinou tím chrání své chatrné sebevědomí.

4. Maska pohodáře

Někteří lidé nosí masku kliďase, a to v jakékoli situaci. Takového člověka nic nerozhází a zachová si neutrální tvář, děj se co děj. Může to být způsob, jak v sobě skrýt emocionální reakce. Dobře to ale není, jelikož emoce nemají kam odejít. Člověk s klidnou maskou může nakonec vybuchnout nebo se stát emočně nestabilním.

5. Maska sebemrskače

Mluvit o sobě špatně, a to i v žertu, je obranný mechanismus, který má chránit před tím, aby si z vás někdo dělal legraci nebo vám ubližoval. Sebemrskačství je také maska, která má zakrýt vaše nízké sebevědomí. Je to ochranná metoda, jak se shazovat dřív, než to udělá někdo jiný.

6. Maska vítěze 

Člověk s maskou přehnaného snažení může usilovat o dokonalost. Může také používat masku, aby získal uznání a pochvalu za to, že dělá věci dokonale. Jakákoli chyba u něj může způsobit velkou úzkost.

7. Maska pedanta

Nositel pedantské masky usiluje o jiný typ dokonalosti. Snaží se ovládat vše kolem sebe, aby získal pocit bezpečí. Lidé, kteří nosí tuto masku, plánují každý detail své činnosti a udržují bezchybný domov a pracovní prostor.

8. Maska introverta

Vyhýbavá maska spočívá v uzavírání se do sebe ve strachu z odmítnutí nebo odsouzení. Pokud nosíte tuto masku, pravděpodobně jste tiší a vyhýbáte se blízkosti ostatních. To může zapříčinit sociální izolaci.

9. Maska chameleona

Maska chameleona způsobí, že děláte to, co dělají všichni kolem vás, tedy kdekoli a kdykoli se přizpůsobíte. Zoufale toužíte po uznání a budete následovat lidi ze sociálních skupin, do kterých chcete patřit. 

10. Maska pečovatele

Na prvním místě jsou všichni kolem vás, až na druhém místě vy. Snažíte se zavděčit svou péčí. Vaše sebevědomí závisí na přijetí od ostatních. Dělat druhé lidi šťastnými vám dává pocit vlastní hodnoty.

11. Maska baviče

Maska baviče umožňuje promluvit si doslova s kýmkoli, navíc pomáhá zamaskovat případnou nejistotu. Když máte mnoho známých, vystačíte si bez smysluplných vztahů. Hlavně proto, že se rozhovory nesnažíte vést příliš do hloubky.

Příčiny nošení osobnostní masky

Maskování osobnosti může být reakcí na sociální tlak, zneužívání, strach nebo šikanu. Každý z nás má v sobě ukryté nějaké to bolavé téma, které nerad otvírá. Všichni jsme v dětství nebo během života byli nějakým způsobem zraněni na duši. Nasazením masky se především snažíme chránit sami sebe. 

Forma ochrany 

Bez ohledu na příčinu nebo motivaci chrání maskování naše skutečné já před citovou újmou a snížením sebevědomí. Lidé nás přece nemohou odmítnout takové, jací skutečně jsme, když nás nikdy doopravdy nepoznají.

Důsledky 

Neustálé maskování však spotřebovává spoustu energie. To může vést k vyčerpání a pocitu osamělosti. Většinou jste unavení, ve velkém stresu, z čehož se může rozvinout i deprese a úzkost. Podvědomě se totiž bojíte, že někdo zjistí, kdo skutečně jste. Vaše obavy se samozřejmě týkají vaší nedostatečnosti a nedokonalosti. 

Jak se vyhnout maskování 

Základem je pochopit, co vás nutí nosit masku před ostatními. S tímto novým sebepoznáním pak můžete masku odhodit a objevit své pravé já. Není to ale nic jednoduchého, protože podívat se upřímně na sebe sama a přiznat si, co se děje, chce velkou odvahu. Pro mnoho lidí je přijetí své osobnosti takové, jaká je, vůbec největší životní zkouškou.

Řekněte si o pomoc

Pokud zjistíte, že potřebujete pomoc, poraďte se s psychologem, terapeutem nebo koučem. Mohou vám pomoci vytvořit nové strategie zvládání vašich obav nebo úzkostí. Vaším důvěrníkem může být i někdo blízký.

Důležité je vzít na vědomí, že nikdy se nebudeme zamlouvat všem. To jednoduše nejde. Vždycky tu budou lidé, kterým se nebudeme líbit a nebudou k nám cítit sympatie. To je život. Na druhou stranu tu vždy bude někdo, kdo nás má rád přesně takové, jací jsme.

Zdroje: vlasta.cz starsinsider.com psychologytoday.com

Související články