Pokud na pracovišti panují ve vztazích napětí, konflikty či negativní emoce, není to nikdy dobře. Jak se vám asi bude pracovat, když vás bude šéf neustále kritizovat nebo šikanovat? Jen si vzpomeňte na film Ďábel nosí Pradu. Miranda Priestley byla doslova šéfkou z pekla, která své zaměstnance ponižovala, kritizovala, dokonce jim vyhrožovala. Zároveň s nimi bravurně manipulovala. Pravděpodobně většina z nás nemá tak problematického nadřízeného, jako byla Miranda, ale negativní vztahy nejsou žádnou výjimkou ani u nás, třeba mezi kolegy. Přitom skvělé vztahy na pracovišti jsou přínosem pro všechny.

Zdroj: Youtube

Hranice i respekt

Pozitivní vztahy s kolegy zlepšují spolupráci, kreativitu, zdraví a taky chuť v zaměstnání zůstat. Výzkumy ukazují, že pracovní přátelství mají řadu výhod. Patří mezi ně spokojenost s prací, vyšší produktivita a podpora při osobních nebo pracovních problémech. A většina dotazovaných uvedla, že je díky tomu jejich práce příjemnější. Výzkum, který prováděla společnost Gallup, zjistil, že 49 % zaměstnanců věří, že silné pozitivní vztahy v zaměstnání jsou zásadní pro dosažení úspěchu. Pokud si dokážete vytvářet dobré vztahy s kolegy, vznikne mezi vámi nejen důvěra, ale taky respekt. „Chcete-li být v práci v klidu a v rámci možností obstát, musíte mít ale i svoje hranice a normy. Ty jsou pohyblivé a máte je pro každou situaci a pro každého jiné. Chcete-li uspět, musíte mít taky odvahu říkat věci nahlas. Stěžovat si ale často nemá moc velkou cenu a riskujete tím osobní újmu,“ dodává Olga Kučerová.

Negativní lidé

A co když se snažíte navázat dobré vztahy, ale ono to nejde, pořád je tam někdo, kdo vám to kazí? Ano, existují i programově negativní lidé. „Nejúčinnější je s tím prostě počítat, že takoví lidé jsou. Dá se předpokládat, že buď je to zvyk, zlozvyk, zkušenost nebo vzorec v podvědomí. Nebo že je to hra s ostatními, případně strach,“ říká psycholožka a koučka Olga Kučerová. Ale přestože takový člověk může existovat, zároveň může být podle odbornice důvěryhodný. „Může být excelentní v plnění povinností, tvořivý v cílech, být vynikajícím lídrem a to, čemu říkáme negativismus, je jen skutečná obava a strach. A se strachem a obavami se dá bojovat,“ dodává. A jak s takovým člověkem vyjít? „Nejlépe s ním vyjdete, když zvážíte jeho projev, jestli je v něm něco skutečně negativního, a vytěžíte z toho pozitivní přínos. Navíc takoví lidé mají často vyvinutý smysl pro odhalení negativních úmyslů druhých, kteří mají potenciál opravdu škodit,“ říká psycholožka.

3 NEJ PRO DOBRÉ VZTAHY

  • Důvěra: Je důležitý základ pro budování zdravých vztahů. Když je důvěra, následuje transparentnost. Kromě toho se zlepšuje výkon a komunikace.
  • Respekt: Pokud mezi zaměstnanci existuje vzájemný respekt, váží si názorů a nápadů toho druhého. To vede k efektivní spolupráci, díky čemuž je pak řešení problémů snadnější.
  • Všímavost: Všímaví zaměstnanci jsou opatrní ve svých slovech a jsou lepšími posluchači. Váží si ostatních stejně jako sebe, nikdy se neuchylují k negativním myšlenkám a kladou důraz na pozitivní vztah.

Pomluvy

Pomluvy neničí jen pracovní vztahy, ale mohou způsobit i nevolnost, úzkost a deprese. Kromě toho mohou proměnit pracoviště v bitevní pole, v němž se musíte postavit na jednu či druhou stranu. Vzniká nepřátelské prostředí, které ničí jakoukoliv důvěru mezi kolegy. Pokud uslyšíte nějaké zaručené „slyšeli jste, že…“, zeptejte se sami sebe, jestli je to pravda, a nešiřte to dál. A co když někdo pomlouvá vás? Pomluvy obvykle vyšumí, pokud nevedou k vyhazovu nebo k šikaně. „Potom se zkuste na pomluvu podívat očima někoho jiného. Může za tím být závist, láska, ponížení, nedostatek pozornosti. Třeba jste příliš atraktivní nebo máte kolem sebe zakomplexovaného blbce nebo chce někdo vaše místo. Může to být cokoli,“ říká psycholožka.

Stížnosti a šikana

V případě, že si na vás někdo stěžuje, vytvořte si ze stížnosti nebo z toho, co vám vadí, pozitivní návrh. „Pokud si chcete s někým o vzájemném konfliktu promluvit, mluvte s ním jako rovný s rovným a pokládejte otevřeně otázky,“ radí psycholožka Olga Kučerová. To samé platí pro šikanu. „Pokud se cítíte být dlouhodobě šikanováni, je potřeba situaci řešit s nadřízeným. Když vás nenávidí nebo šikanují, měl by být ve firmě přítomný dnes už běžně kouč z jiné firmy nebo z jiného oddělení, který by vám měl pomoci vidět vztah s jinými aspekty a vnímat ho z jiného pohledu a vést vás ke zdraví,“ radí. Když ovšem kouč není (a to dost často není), podle psycholožky Olgy Kučerové si sami „můžete otevřeně promluvit se všemi a zeptat se před všemi. Můžete kohokoli požádat o rozhovor a vést ho pomocí otázek a naslouchat.“

Špatná komunikace

Nikdo asi nechce přiznat, že má špatné komunikační návyky. Přesto je často máme, nebo je vidíme u ostatních. Tyto zvyky mohou zahrnovat přerušování ostatních, když mluví, doplňování příběhů či zkušeností ostatních, bezdůvodné vypouštění jména či jednosměrná komunikace, kdy mluvíte, ale už neposloucháte. Patří sem i rozptylování při komunikaci s ostatními, neodpovídání na e-maily, nedochvilnost. Se změnami jde ale začít hned, třeba tím, že budete věnovat pozornost ostatním, budete otevření a pečlivě budete odpovídat na e-maily. A dají se negativní vztahy na pracovišti vůbec vyřešit? Být kámoš s každým asi nejde a s někým si nesednete nikdy. Vždy je ale dobré o tom, co cítíte, mluvit. No a když to nevyjde, pořád máte možnost podat výpověď. Ale nemyslete, jinde jsou taky rejpalové, pomlouvači, věční stěžovatelé či drbny. Takže to zvažte, jestli vám to za to stojí.

Umění mlčet

NĚKDY DOJDE V PRÁCI K DISKUSÍM, ČI DOKONCE HÁDKÁM. MÁ SMYSL DO NICH VSTUPOVAT, NEBO JE LEPŠÍ MLČET?

Někdy je lepší mlčet, když diskuse nebo hádka nikam nevedou nebo eskalují. Můžete se omluvit a říct, že na tento rozhovor nejste připraveni. Mlčet je vhodné, když se několik lidí dohaduje a vy si myslíte, že máte pravdu a vyřešení jejich konfliktu se vás vlastně netýká. Nemusíte být chytří a nejlepší za každou cenu. Obecně je ale mlčení agresivní a ponižující, protože vždy můžete o ukončení komunikace požádat: Nechci o tom mluvit, chci mít ticho, musím si něco promyslet, mohli bychom to probrat za hodinu? Mlčet můžete, když druzí chtějí mluvit a vy se posloucháním dozvíte mnoho věcí. Nejhlubší mlčení je, když druhého necháte mluvit, posloucháte ho, díváte se na něj a nijak nereagujete. Mlčení je nestranné, když alespoň minutu, a to je dlouho, nedáte vůbec žádnou zpětnou vazbu. Ani přikývnutím ani úsměvem. Taková technika zabírá, když vám někdo nadává, ať už za něco, co jste udělali, nebo ne, když někdo otravuje s nekonečnými problémy. Nebo když jste nadřízený a potřebujete něco vyřešit. Třeba otevřete téma otázkou, například co to děláš, když pomlouváš nebo šikanuješ? Mlčet a nedávat ani mrknutím oka zpětnou vazbu aspoň minutu je těžké, ale účinné.

Zdroj: časopis Vlasta

Související články