Často se to stane. Nejprve vznikne přátelství a z něj se vyklube romantický vztah – v ideálním případě je celoživotní partner také nejlepším přítelem. Zkrátka dva v jednom. Jenže jenom s jedním blízkým vztahem se vydrží těžko celý život, a proto tu je přátelství. Je mnohem obvyklejší, že se nejbližší přátelství pěstují na jedné straně genderu, holky se opravdu častěji přátelí s holkami a kluci zase s kluky. Nikoliv však JENOM. Když ona a on „překlenou“ rizikovou fázi, kdy se z přátelství může vyvinout romantický vztah (nebo když to nedopadne), není nijak divné, či dokonce nemožné, aby mezi oběma vzniklo dobré kamarádství. A tak často lidé udržují i po dvaceti letech od rozvodu se svým expartnerem přátelský vztah.

Takhle zůstal doživotní kamarád i jedné z autorek textu. „Voláme si, sdělujeme svoje názory, povídáme si. A ne, ani jednoho nás jedinkrát nenapadlo, že bychom skočili do postele. Jestli existuje recept na to, jak co nejrychleji ztratit dobrého kamaráda, je to paradoxně sex,“ říká Ivana.

Zdroj: Youtube

Za ni tedy kamarádství mezi mužem a ženou existovat může. Dokonce to potvrzují výzkumy. Společnost se vyvíjí a je načase skoncovat s ideou, že přátelství mezi dvěma pohlavími není možné.

Rozbijte mýty

Velká část této zastaralé myšlenky pramení z toho, že společnost po dlouhé roky ženy podceňovala (a dost často podceňuje pořád). Podtext tohoto kulturního fenoménu spočívá v tom, že ženy můžou v mužském světě existovat pouze prostřednictvím romantických nebo sexuálních prostředků. A na druhé straně je stejně toxické, že mužům jde ve skutečnosti jen o „to jedno“.

Navzdory všem sexistickým názorům ale občas i vědecké výzkumy dokazují, že muži a ženy můžou být opravdoví přátelé bez benefitů. Dokonce vědci došli k závěru, že tahle přátelství bez sexu a romantického podtextu jsou významná, protože poskytují odlišné formy podpory a naplnění, než jaké získávají muži a ženy z přátelství s osobami stejného pohlaví. Doporučuje se ovšem držet se dvou základních pravidel. Aby přátelství fungovalo, je dobré dívat se na sebe navzájem jako na sourozence a hlavně nechtít vztah. Ani platonický!

Přátelská přitažlivost

Existují různé výzkumy, které přátelství mezi mužem a ženou považují za velmi prospěšná. Podle studie zveřejněné v Journal of Social Personal Relationship, v níž se analyzovalo několik desítek heterosexuálních mezipohlavních přátelství, se zjistilo, že ze čtyř typů přitažlivosti (subjektivní fyzická/sexuální, objektivní fyzická/sexuální, romantická přitažlivost a přátelská přitažlivost) byla ve skutečnosti nejrozšířenější „přátelská přitažlivost“.

Ve studii publikované v Adaptive Human Behavior and Physiology se před časem vědci zaměřili na rozdíly mezi romantickými vztahy mužů a žen a nejlepšími přátelstvími. Tyhle dva nepříbuzné vztahy jsou totiž pro člověka nejdůležitější. Ano, je to nejenom partnerství, ale i přátelství! Vytváření úzkých vazeb s ostatními je nedílnou součástí lidského bytí. Člověk z evolučního hlediska potřebuje bezpečné a podpůrné vztahy, aby se rozmnožil a přežil.

„Během mnoha let, kdy jsme studovali přátelství, jsme si stále více uvědomovali velmi konzistentní rozdíly mezi pohlavími jak v sociálních dovednostech, tak ve společenskosti,“ vysvětlil autor studie Robin Dunbar, profesor evoluční psychologie na Oxfordské univerzitě.

Vědci do on-line dotazníkového šetření, v němž zkoumali blízké vztahy, přijali 260 účastníků ve věku od 18 do 80 let. Mužů i žen. Respondenti měli na škále posoudit úroveň intimity v rámci jejich romantických partnerství a vztahů s nejlepšími přáteli. Bodovali také sebe, své partnery a nejlepší přátele podle 13 znaků (např. inteligence, laskavost, sportovní kondice).

V souladu s předchozím výzkumem profesora Dunbara si byli respondenti jak v romantických vztazích, tak v nejlepším přátelství z hlediska vlastností podobní. To potvrzuje myšlenku, že lidé navazují vztahy s těmi, kteří mají nejen podobné vlastnosti, ale i zájmy.

I přes odlišný pohled

Dále vědci zkoumali, jak podobnost jednotlivých rysů přispěla k úrovni intimity v daném vztahu. Zajímavé je, že se objevily rozdíly mezi pohlavími.

„Navzdory všem podobnostem žijí obě pohlaví v poněkud odlišných sociálních světech,“ řekl Dunbar v rozhovoru pro web PsyPost, který se věnuje novinkám ve světě neurovědy. „Ženy a muži mají různé zájmy, různá zaměření a různé sociální styly. Jeden není lepší než druhý – jsou to jen různé způsoby, jak dosáhnout stejného dlouhodobého cíle. Znamená to však, že si toho obě pohlaví musejí být vědoma a musejí s tím počítat.“

Dynamika mužských a ženských přátelství byla zcela odlišná. Přátelství žen bylo nejintimnější, když si s nejlepšími kamarádkami byly nejvíce podobné ve věcech, které ovlivňovaly kvalitu samotného vztahu, jako je vzdělání, humor a štěstí. Mužská přátelství byla nejintimnější, když se mohli zapojit do aktivit, jako je společný byznys, sport i pohyb ve společnosti… zkrátka širší sociální spojení.

Dunbar a jeho kolegové poznamenali, že tyto rozdíly by mohly odrážet skutečnost, že ženy preferují vztahy jeden na jednoho, zatímco muži se lépe cítí ve skupinách. Není tedy až tak překvapivé, že nejlepší přátelství osob stejného pohlaví byla mnohem častější (78 % mezi respondenty muži a 85 % mezi respondentkami ženami) než nejlepší přátelství osob opačného pohlaví. Nejlepšího přítele opačného pohlaví uvedlo v tomto průzkumu 15 % žen a 22 % mužů. Zjištění vědců v Oxfordu se tak přidalo k již existujícím důkazům, že muži a ženy mají zcela odlišný pohled na přátelství.

Zatímco muži i ženy měli stejnou pravděpodobnost, že budou mít romantického partnera, více žen (98 %) uvedlo, že mají nejlepšího přítele (u mužů to bylo 85 %). Muži také častěji měli romantickou partnerku, ale neměli nejlepšího přítele. Muži udržují širší sociální kruhy, které často zahrnují celou sbírku příležitostných přátelství, zatímco ženy mají obvykle jednoho nebo dva opravdu blízké přátele, respektive přítelkyně. Když se podíváte kolem sebe – a často se stačí rozhlédnout po restauraci, kam jste dorazili –, bude mnohem pravděpodobnější, že u zaplněného stolu pro deset lidí bude sedět skupinka mužů a u stolku pro dva si budou povídat dvě ženy.

Smíšená přátelství jsou odměna

Podle Kathy Werking z Eastern Kentucky University, autorky knihy We’re Just Good Friends, se většina přátelství mezi muži a ženami podobá přátelství žen, které je víc zapojené na citovou vazbu než mužské vztahy zaměřené na aktivitu. Její výzkumy ukazují, že hlavní věc, kterou spolu kamarádi a kamarádky dělají, je „mluvení jeden na druhého“. Aktivity jako například procházky, návštěvy kulturních, společenských či sportovních akcí anebo společné obědy tuhle komunikaci ještě usnadňují.

Výzkumnice také zjistila, že blízcí přátelé muž–žena jsou silně emocionálně podporující, často zkoumají své pocity, názory a nápady. „Muži to oceňují, protože to obvykle není součástí jejich mužských přátelství,“ řekla Kathy Werking. „A ženy oceňují to, že získají náhled do mužské perspektivy,“ doplnila. Takže pokud se chcete kamarádit s mužem, není to nic, co by mělo být zavrženíhodné. Otázka, která zůstává otevřená, však je, zda to přežije váš partner. Do hry totiž často vstupuje žárlivost. To je ale zase úplně jiné téma.

Muži udržují širší sociální kruhy, které často zahrnují celou sbírku příležitostných přátelství, zatímco ženy mají obvykle jednoho nebo dva opravdu blízké přátele, respektive přítelkyně.

Jak na to?

Existuje zaručený recept, jak si zachovat kamaráda opačného pohlaví? Neexistuje. Je tu ale pár obecnějších principů, které vcelku spolehlivě přispějí k trvanlivosti takového vztahu. Držet se jich ale může být někdy náročné.

  1. Komunikujte. Otevřenost je klíčová pro každý vztah. I ten přátelský. Sdílejte své myšlenky, pocity a zkušenosti. Mluvte spolu a poslouchejte se.
  2. Respektujte se. Respektujte hranice a osobní prostor toho druhého. Nenárokujte si ho. Dodržujte vzájemný respekt a úctu.
  3. Podporujte se. Buďte si opěrnými pilíři ve chvílích radosti i smutku. I v obtížných situacích se před druhým neuzavírejte.
  4. Důvěřujte si. Budujte důvěru a pracujte na ní. Dodržujte své sliby, ukazujte, že jste spolehlivým přítelem.
  5. Nedorozumění řešte. Když vzniknou problémy, snažte se je vyřešit okamžitě, aby se nestaly většími nedorozuměními.
  6. Nesrovnávejte. Neporovnávejte své přátelství s romantickými vztahy. Buďte vděční za to, co máte.
  7. Bavte se. Dělejte spolu to, co baví vás oba. To posílí váš vztah.
  8. Nedávejte falešné signály. Buďte srozumitelní. Nepoužívejte „svádivé“ signály, pokud k dotyčnému žádné romantické city necítíte.
  9. Neuzavírejte se do sebe. Buďte otevření novým přátelstvím, ať už jsou to muži, nebo ženy.
  10. Sdílejte radost i úspěch. Sdílená radost je totiž dvojnásobná. Minimálně! Zvýšíte tak sebevědomí nejen svému příteli, ale i sobě.

Zdroj: časopis Vlasta

Související články