Ženské kruhy nejsou nic nového pod sluncem, pravděpodobně existovaly už v pravěku. Dříve šlo o rituální shromažďování, které bylo obvykle spojeno s menstruačním cyklem a ženskou sexualitou. Právě v době menstruace měly kruhy magickou sílu, kdy ženy naslouchaly příběhům a předávaly si moudrost. A měly i jiný úkol. Ostatní členové kmene za nimi chodili, aby se poradili o závažných problémech. Ženy totiž v tomto období měly hluboký vhled do čehokoli. Takzvané červené stany fungují i dnes, ale ženský kruh nemusí nezbytně probíhat v době menstruace. Ženská setkání probíhají kdykoli, v jakékoli fázi měsíce a mohou být různá. Jedno mají ale společné. Spojují ženy, aby si zde odpočinuly, vypovídaly se a našly inspiraci.

Kruhy jako bezpečné místo

V poslední době jsou ženské kruhy na vzestupu, ale nemusí to nutně znamenat, že se z vás stane ezoterická víla, která přestane vnímat realitu. Jistě, některé kruhy se skutečně odehrávají například během úplňku, protože je to příležitost ctít ženské přirozené menstruační cykly. Podle mnohých je to totiž doba, kdy má žena mnohem větší šanci rozpoznat svou ženskou sílu a zbavit se traumatických zážitků a omezujících přesvědčení.

Ženské kruhy ale mohou probíhat kdykoli a může je taky kdokoli pořádat. Je na vás, jaký kruh si najdete. „Tyto skupiny mohou být důležitým zdrojem inspirace a podpory pro ženy, protože jim umožňují sdílet své zkušenosti a emoce s dalšími ženami, které procházejí podobnými zkušenostmi. A mnoho žen takové kruhy vnímá jako bezpečné a podporující místo, kde se mohou učit, růst a sdílet své cesty k osobnímu rozvoji,“ říká koučka Jana Řehulková.

Touha po spojení

Před pár lety jsem se jedné takové akce zúčastnila v rámci wellness pobytu. Byla to pro mě neuvěřitelná zkušenost. Tři hodiny povídání, sdílení různých příběhů, kdy na konci přišla nesmírná úleva a potoky slz. Odcházela jsem lehčí o pytel problémů, které dostaly najednou úplně jiný rozměr. Vždycky jsem si říkala, že mi stačí jen jedna dobrá kamarádka na život a na smrt, se kterou můžu všechno probrat nad sklenkou vína, ale tohle bylo mnohem efektivnější. Jako bych mezi těmi cizími ženami našla sesterství. Jak říká Gemma Brady, ženy touží po spojení a komunitě, protože v běžném životě prostor pro komunitu není. Proto potřebujeme místa, abychom ji našly. Já ji tam našla.

Podnikatelky i éterické víly

Ženské kruhy jsou určeny všem ženám. A na rozdíl od běžné psychoterapie, kam přijdete s problémem, který chcete řešit, sem chodíte naslouchat a bez hodnocení sdílet to, co vám v životě chybí. „To může být jedním z důvodů, proč ženské kruhy opět získávají na popularitě. Sytíme si jimi přirozenou potřebu někam patřit, být součástí nějakého ,kmene‘, uskupení a propojovat se s ostatními,“ domnívá se koučka Petra Antošová. Kruhy podle ní do určité míry plní funkci dnes tolik diskutovaného „networkingu“, ale v kruhu, na rozdíl od mnoha networkingových akcí, můžete jít do hloubky. „V kruhu sdílíme a nasloucháme příběhům, které nás mohou obohatit,“ dodává Petra Antošová. A jakým ženám jsou určeny? „Jsou pro kohokoli. Mám zkušenosti s pořádáním kruhů v různých kontextech, dají se využít při práci s komunitami, ve firmách i mimo ně. Ty, které organizuji, jsou otevřené všem. Často ke mně přicházejí ženy, které s tímto druhem setkávání nemají žádnou zkušenost a jsou často překvapené, jakou otevřenost a upřímnost zažívají. Čím dál častěji se setkávám také s tím, že ženská setkání organizuji ve firmách či korporátech, a funguje to,“ říká Petra.

Psycholožka Lucie Šmahelová Černá potvrzuje, že i jejích kruhů se účastní různé ženy. „Většinou ty, které jsou extrovertnější, je využívají více, ale vždy jsou tam i ženy introvertní. A v kruhu se doslova roztečou. Obecně bych řekla, že jsou to spíše ženy uvědomělé, které nad životem přemýšlejí a vidí v tom vysokou hodnotu. To se ovšem neslučuje s tím, že by musely být vzdělanější nebo bohatší, ale že jsou na cestě moudrosti uvědomělejší. Nebo jsou to ženy, které ke mně přišly do terapie, jsou v nějaké krizi a já jim to doporučím. A ony tam pak rozkvetou a pookřejí,“ dodává psycholožka.

Terapie bez odsouzení

Každý má samozřejmě jinou představu o tom, co ženský kruh je, a každý ho také různě dělá. Neexistuje žádný stanovený způsob, jak se mají ženské kruhy vést, i proto je každý jiný. Některé zahrnují i rituály, například pohyb, písně, řemeslo, vaření nebo tarotové karty. Ženské kruhy mohou být, čím chcete, aby byly. Třeba šancí, jak proniknout do své vnitřní bohyně, nebo „jen“ místem, kde si sednete s jinými ženami, budete sdílet své příběhy, odpočívat, a hlavně vás nebude nikdo soudit. Jak říká psycholožka Lucie Šmahelová Černá, která je také pořádá, v jejím případě jde o jakousi skupinovou psychoterapii. „Zapálíme si svíčku nebo použijeme i nějaké symboly, abychom si na nich zobrazily to, o čem mluvíme. Já třeba používám psychoterapeutické pohlednice.“

Individuální klasická psychoterapie probíhá mezi psychologem a klientem, který má problém, a psycholog se ho snaží pochopit. „V ženském kruhu se potkávají ženy a odborník toto setkání pouze zaštiťuje, aby ochránil emoce a aby dal setkání určitý rámec. Je to jiné v tom, že tam dochází ke sdílení emocí a příběhů různých žen, různého věku, povolání i v různých fázích ženství. Ženy se navzájem vyslechnou a mají pocit sdílení,“ říká psycholožka Šmahelová Černá. A v čem se takové setkání liší od kávičky s kamarádkou? „Kamarádka u vína vás sice podpoří, ale je na vaší straně. Na ženském kruhu se jde do hloubky, a to v kavárně neuděláte. Tady vás vyslechne několik žen, mohou vás chytnout za ruku a říct třeba svou zkušenost, která nesouzní s tou vaší. A hlavně vám dají pocit, že můžete říct, co chcete, bez zbytečného souzení. A je to korigované psychologem,“ vysvětluje Šmahelová Černá. Možná i díky tomu, že se v kruzích setkávají ženy, které se neznají, je to velmi osvobozující. Je to neutrální prostor, v němž můžu být sama sebou a říct cokoli, protože ostatní mě neznají a nemají potřebu mě soudit.

PROČ JE ORGANIZUJI?

Petra Antošová, Lektorka mindfulness, koučka, petraantosova.com

Vždy mi bylo dobře mezi ženami. V dospívání jsem si těžko hledala svou vlastní cestu a okruh blízkých kamarádek, které pro mě měly pochopení a byly ochotny mi naslouchat, pro mě byl moc důležitý. Když jsem před téměř 12 lety poprvé otěhotněla, cítila jsem se ztracená. Všechno bylo nové, a tak mé první ženské kruhy byly s ženami, které spolu sdílely své zážitky související s porodem a výchovou malých dětí. Zjistila jsem, jaké podpůrné kruhy jsou, a později jsem se rozhodla sama je organizovat. Vždy jsem se pracovně pohybovala v oblasti vzdělávání, posilování kapacit. Často jsem byla iniciátorkou různých setkání a společných aktivit a ženské kruhy se mi na dlouho staly bezpečným přístavem, ve kterém jsem ráda zakotvila. Rozhodnutí, že je budu sama organizovat, přišlo v období koronaviru, kdy jsem žila s rodinou dlouhodobě v zahraničí. Cítila jsem se osaměle, chybělo mi ženské společenství a kruhy, které jsem před svým odjezdem navštěvovala pravidelně, a tak jsem se rozhodla iniciovat je sama. Nejdřív v online prostředí a pak i naživo. Prostřednictvím koučování a mentoringu, kterým se věnuji, můžu předávat své zkušenosti, které jsem v životě získala, dál a umožnovat druhým posouvat se směrem, kterým chtějí jít. To mi dává velký smysl a naplňuje mě to.

Co mohou ženám přinést?

Jana Řehulková, certifikovaná koučka a vztahová poradkyně, www.janarehulkova.cz

  • Kruhy bývají založeny na principu vzájemného respektu, podpory a empatie.
  • Ženy v nich mohou najít podporu a povzbuzení, aby se snažily dosáhnout svých cílů a rozvinut naplno svůj potenciál.
  • Kruhy mohou poskytnout také možnosti učení se novým dovednostem a získání nových znalostí. Mohou sloužit i k posilování vztahů mezi ženami, vytvořit silné a podporující sítě.
  • Každý ženský kruh může mít jiné cíle a zaměření. Kruhy se mohou zaměřovat na různá témata, jako je například mateřství, vztahy nebo osobní rozvoj.
  • Mohou poskytovat ženám prostor pro uctívání a prohlubování spojení s přírodou a ženskou energií. Jsou užitečné pro posílení vztahů mezi ženami a sdílení různých problémů.

Zdroj: časopis Vlasta