Pokud je mezi vámi a vaším partnerem větší věkový rozdíl, který je navíc na pohled viditelný, pravděpodobně se nevyhnete okolním pohledům a nejrůznějším předsudkům. Většina těchto párů se však svěřila, že je nutnost čelit okolním názorům více stmelila. Věkové rozdíly vztah ale přece jen ovlivní a dříve či později vyplavou na povrch problémy, které by stejně či podobně staří partneři řešit nemuseli. Čeho se týkají?

Zdroj: Youtube

1. Emocionální vyspělost

Ve vztazích může zralejší partner nést větší emoční zátěž. A to může být pro něj extrémně vyčerpávající. Starší věk ale není zárukou dospělosti. Je třeba si uvědomit, že být starším partnerem ještě nezaručuje citovou zralost, stejně jako být mladší neznamená, že jste méně vyzrálí. Lidé si někdy mylně spojují věk s emoční vyspělostí, protože logicky více let může znamenat více času na vytvoření komplexních názorů.

2. Priority

Čím vyšší je věkový rozdíl mezi partnery, tím větší je pravděpodobnost, že se vztah bude potýkat s problémy souvisejícími s fází života. Starší partner bude mít pravděpodobně pevně nastavené životní priority a nebude řešit maličkosti. Mezi společné výzvy mohou patřit rozdíly v úrovni energie, životních prioritách a plánech na založení rodiny.

Ale odlišné priority se netýkají pouze vztahů s velkými věkovými rozdíly. Stejně jako v jakémkoli jiném vztahu je důležité probrat představy o budoucnosti každého z vás, zvláště pokud hledáte dlouhodobý vztah.

3. Odsouzení a kritika blízkých

V kulturách, kde jsou malé věkové rozdíly běžnější, mohou být páry s velkým věkovým rozdílem odsuzováni a kritizováni. Zraňující to může být o to víc, pokud jsou mezi skeptiky i rodina a přátelé.

4. Mocenská dynamika

Velký věkový rozdíl může vyvolat nevyváženou mocenskou dynamiku, protože starší partner může převzít autoritativní roli. K tomu může dojít také v případě, že jeden z partnerů využívá finanční závislosti svého druha k tomu, aby ho ovládal.

Vhodný věkový rozdíl

V mnoha kulturách je v heterosexuálních vztazích běžné, že je muž o dva až tři roky starší než žena. Je to ale dobrý věkový rozdíl? Pravděpodobně ano. Korejská studie z roku 2015 totiž zjistila, že nejnižší míru deprese mají páry stejného věku, páry s věkovým rozdílem tří a více let mají pak míru deprese o něco vyšší.
Australští výzkumníci navíc v roce 2017 přišli na to, že u heterosexuálních párů s velkými věkovými rozdíly klesá spokojenost ve vztahu v prvních šesti až deseti letech rychleji než u párů podobného věku.

Statisticky ideální věkový rozdíl

Celkově se zdá, že výzkumy ukazují, že ve většině kultur je za ideální věkový rozdíl považován jeden až tři roky. Někteří vědci však naznačují, že i věkový rozdíl menší než 10 let přinese větší spokojenost. Přesto nám čísla o lásce neřeknou vše. Je zjevně možné mít velký věkový rozdíl, a přesto být v harmonickém vztahu. Některé páry s velkými věkovými rozdíly však mohou narazit na určité překážky. Jaké jsou nejčastější potíže?

Jak překlenout věkovou propast?

Následující tipy vám mohou pomoci překonat některé problémy, ať už se jedná o kritické postoje rodiny a přátel, nebo o obavy o budoucnost vztahu.

Nastavte hranice

Nastavení hranic odsuzujícím blízkým jim připomene, že i když vašemu vztahu nerozumějí, musejí ho respektovat.

Komunikujte

Stejně jako v jiných vztazích, i zde je třeba otevřeně a upřímně hovořit o problémech a obavách.

Připravte si reakce

Možná by nebylo od věci vymyslet si několik reakcí na nejčastější komentáře, které dostáváte.

Sdílejte očekávání

Znát očekávání partnera je důležité vždy, a pokud jste od sebe generačně dál, tak o to víc. Sdílejte svá očekávání otevřeně a upřímně, abyste se vyhnuli případným nedorozuměním.

Přijměte rozdíly

Je pravděpodobné, že se svým partnerem narazíte na mnoho rozdílů, od zájmů až po perspektivy. Místo toho, abyste ho nutili přizpůsobit se vašemu životnímu stylu, podpořte ho v tom, v čem se nachází.

Identifikujte společné zájmy

Využijte věkový rozdíl a zaměřte se na společné zájmy. Můžete trávit čas tím, co máte oba rádi, anebo zkoušet nové věci.

Tváří v tvář nejistotě

Ať už děláte cokoli, nedovolte, aby se váš věkový rozdíl stal neřešitelnou propastí. Pokud se vyskytnou nějaké problémy, snažte se najít oboustranně přijatelné řešení.

Vytvořte si prostor

Zachování pocitu individuality ve vašem vztahu může být stejně důležité jako pěstování společných zážitků. Zásadní je rovnováha.

Zralost je relativní

Pokud jste starší, musíte na svou drahou polovičku pohlížet jako na dospělého člověka. A pokud jste ten mladší, vyhněte se tomu, abyste o svém partnerovi hovořili jako o „starci“ nebo „stařence“. Samotný věk není jediným barometrem dospělosti.

Zvažte svou roli pečovatele

Stárnoucí manžel nebo manželka může potřebovat dlouhodobou péči dříve než ten druhý. Pokud jste mladší partner, buďte upřímní a zeptejte se sami sebe, zda jste připraveni být pečovatelem.

Respektujte vztah

Pochopte, že věci se mohou vyvíjet hladce nebo začít drhnout, což nemusí být nutně vedlejší důsledek věkového rozdílu. Mnohem důležitější je silné citové a fyzické pouto.

Podpora

Hodnocení vašeho vztahu okolím vám asi příliš nepřidá, pomůže znalost podobných párů. Nejenže se tím vytváří pocit společenství, ale také se budují nová přátelství.

Poradenství

Pokud je pro vás a vašeho partnera obtížné zvládnout tyto problémy sami, můžete se obrátit na terapeuta a poradit se s ním.

Zdroj: vlasta.cz psychcentral.com starsinsider.com

Související články