„Se zaměstnaneckými benefity, jejichž cílem je udržet si talentované a schopné odborníky, případně přilákat nové, se v posledních letech doslova roztrhl pytel,“ uvádí v reportáži britská rozhlasová stanice BBC.

VIDEO: Nejčastější chyby při rozvodu manželství. Podívejte se!

Zdroj: Youtube

Zatímco některé z nich jsou skutečně účinné a pro firmu i zaměstnance prospěšné, jiné budí rozpaky. Spíše než pomoci zaměstnancům mají údajně manipulativně změnit jejich životní styl a cíleně v nich pěstovat všestrannou závislost na firmě.

Práce, nebo život

V mnoha prestižních podnicích, vývojářských a počítačových studiích a korporacích u nás i ve světě vrcholoví manažeři a schopní pracovníci považují za samozřejmé příspěvky na stravování, kulturní a sportovní vyžití, služební notebooky a mobily, firemní auta, která mohou používat pro soukromé účely, nebo například týden dovolené navíc.

V poslední době zejména ve Spojených státech firmy kromě toho běžně zajišťují v rámci benefitů komplexní lékařskou a psychologickou pomoc, celodenní hlídání dětí a domácích mazlíčků, volné dny navíc při nemoci, pro novopečené otce, případně registrované partnery, volno pro ženy při menstruačních bolestech, bezplatné zmražení vajíček pro ty zaměstnankyně, které si nechtějí zkracovat kariéru porozením dítěte, anebo právě všestrannou podporu a odbornou asistenci při vyřizování záležitostí spojených s rozvodovým řízením.

„U benefitů, jako jsou asistence u rozvodů nebo zmrazování vajíček pro možnost otěhotnění v pokročilejším věku, je třeba být velmi obezřetný. Ano, za jistých okolností skutečně mohou zaměstnancům a zaměstnankyním pomoci v kariéře, musíme se ale vždy ptát, jestli nám benefit reálně více nebere, než dává,“ říká Craig Jackson, profesor psychologie na britské Birmingham City University.

„Není přece morální, aby byla práce ve firmě za všech okolností důležitější než soukromý život. To bychom vylili s vaničkou i dítě,“ dodává a varuje, že si nikdy nesmíme klást otázku: práce, nebo život? Smysluplné je podle něj naopak vytvořit v práci takové podmínky, aby zaměstnanci mohli ve volném čase vést spokojený a zážitky nabitý život, protože duševně i fyzicky vyrovnaní a stresem nezatížení lidé podávají mnohem lepší a zodpovědnější výkon než ostatní.

Rozvod je šok

Všestranná péče o zaměstnance, jejich bydlení, sportovní a kulturní vyžití, děti a domácí mazlíčky, evokující český Baťův kapitalismus s domky pro dělníky, večerní školou, zdravotní péčí a závodním stravováním, je v posledních letech nedílnou součástí strategie nejúspěšnějších amerických i evropských firem.

Vychází z premisy, že čím užší budou mít zaměstnanci vazbu k firmě, pro kterou pracují, tím bude jejich práce odpovědnější a kvalitnější. S prudce stoupajícím počtem rozvodů v posledním desetiletí proto stále větší množství zaměstnavatelů investuje do poskytování bezplatné právní pomoci těm zaměstnancům, kteří se ocitli v manželské krizi anebo se rozhodli, že se rozvedou.

„Rozvod je bez debaty jeden z nejvíce stresujících okamžiků v životě, který často přináší psychické problémy, deprese nebo pocity zmaru i beznaděje. Je to šok, naprostá ztráta iluzí. To vše se pak může negativně projevit na vztahu k práci a nezřídka končí výpovědí,“ řekla v rozhovoru pro BBC londýnská rozvodová konzultantka a právnička Rebecca Pierce.

„Samotný rozvodový proces navíc přináší značné finanční výdaje. Pokud tyto náklady nesou firmy, je mnohem větší šance, že zaměstnanec negativní emoce spojené s rozvodem ustojí a bude pro podnik pracovat dál,“ upřesňuje. Pomoc při rozvodech, kterou zaměstnavatelé bezplatně poskytují, podle jejích slov zahrnuje sérii sezení s psychologem, případně na jeho doporučení týden dovolené navíc, která by zdrcené zaměstnance během nebo po rozvodu znovu postavila na nohy.

Alimenty platí firma

„Někteří kritici namítají, že podpora při rozvodu může vést k ještě větší rozvodovosti, nebo že dokonce firmy záměrně rozbíjejí rodiny, protože svobodní zaměstnanci podávají v práci lepší výkon. To je ale podle mě přehnané. Kdo se nechce rozvést, žádné firemní benefity ho k tomu nepřivedou. Kdo chce, protože musí, pomohou mu,“ vysvětluje Rebecca Pierce.

Minulý rok na podzim zavedla projekt podpory pro rozvádějící se zaměstnance například americká vydavatelská společnost Hearst, do jejíhož portfolia patří také časopis pro ženy Harper’s Bazaar a která zaměstnává více než 12 000 lidí. Součástí projektu je komplexní systém péče o děti zaměstnanců, včetně zdravotního pojištění, psychologické pomoci zdarma a úhrady části plateb za alimenty rozvedených rodičů s nezletilými dětmi.

Každý desátý skončil

Podobné iniciativy jsou stále populárnější i ve Velké Británii. Letos na jaře tam vznikla otevřená výzva firmám a zaměstnavatelům, aby ve vlastním zájmu poskytovaly rozvádějícím se zaměstnancům právní i psychologickou podporu. Aliance pozitivního rodičovství, která sdružuje desítky organizací a spolků podporujících děti rozvádějících se rodičů, navrhuje, aby firmy rodičům po rozvodu více vycházely vstříc a nabízely zejména matkám například práci na zkrácený úvazek nebo z domova.

„Devadesát procent dotazovaných zaměstnanců, kteří se rozvedli v posledních pěti letech, uvedlo, že rozvod zásadně ovlivnil jejich motivaci a schopnost pracovat stejně intenzivně jako dosud. U sedmdesáti procent byl příčinou dlouhodobějších psychických problémů. Sedmdesát procent respondentů kromě toho přiznalo, že se prudce zhoršily jejich pracovní návyky i výkon, a každý desátý uvedl, že deprese po rozvodu byla příčinou toho, že dal v práci výpověď,“ uvádí se v závěru studie, kterou pro Alianci pozitivního rodičovství vypracovala Univerzita v Cambridgi.

Na iniciativu vstřícně reagovalo překvapivě velké množství britských firem, včetně řetězce supermarketů Tesco. Zavedení psychologické, právní a finanční podpory pro rozvádějící se zaměstnance se ovšem vztahuje pouze na Velkou Británii, takže pracovníci v České republice mají v tomto směru smůlu.

Boj o pracovní sílu

„Tradiční vidění profesionála jako někoho, kdo při příchodu do práce nechává za dveřmi veškeré soukromé starosti a strasti, už je nyní zastaralé a v 21. století neobstojí. Firmy, které nevezmou do úvahy, že zásadní pro motivaci a výkon v zaměstnání je psychické zdraví, vnitřní rovnováha a duševní pohoda, postupně ztratí místo na trhu, protože pro ně zkrátka nikdo nebude chtít pracovat,“ tvrdí již zmiňovaný psycholog Craig Jackson.

Za současné situace, kdy nastává boj o zaměstnance hlavně z řad odborníků a mnohé profese jsou na trhu pracovních sil nedostatkovým zbožím, to bude brzy otázka přežití, nebo krachu. Včasná a účinná psychická pomoc zaměstnancům je přitom finančně výhodná i pro zaměstnavatele, jelikož hrazení právních a psychologických služeb pro pracovníky si mohou lehce odečíst z daní. Stres a zhoršení vztahů mezi zaměstnanci by je podle psychologa stálo mnohem více.

„Rozvod a jeho duševní následky byly v americké i britské společnosti dlouhou dobu tabu, rozvedení byli považováni za lúzry a rozvod za hřích. To se ovšem změnilo, protože si každý může spočítat, že jak v Británii, tak ve Spojených státech končí rozvodem bezmála polovina manželství a tato čísla se stále zvyšují,“ vysvětluje Craig Jackson. Je přesvědčen, že firmy budou v budoucnu lépe prosperovat, pokud vezmou na vědomí, že v průběhu pracovní kariéry se rozvede polovina jejich zaměstnanců, a připraví pro rozvádějící se takové benefity, které jim pomohou vrátit se do práce ve zdraví a dobré náladě.

Nezbývá než doufat, že podobně velkorysé péče se v budoucnu dostane zaměstnancům i v České republice, kde dosud tisíce lidí pracují načerno v podmínkách, které nemají daleko k otrockým, a neposkytují jim ani zákoníkem práce zaručenou dovolenou na zotavenou, nemocenskou dovolenou či starobní důchod, který by jim zajistil důstojné stáří.

NEJBIZARNĚJŠÍ Z BENEFITŮ

  •  Firmy Facebook a Apple loni na podzim zavedly nový zaměstnanecký benefit určený ženám, které se rozhodnou nechat si zamrazit vajíčka, aby mohly otěhotnět i ve věku, kdy už budou v menopauze. V ceně (maximálně 20 000 dolarů, což je v přepočtu 447 000 Kč), kterou za zaměstnankyni zaplatí, je zamražení vajíček a jejich uchovávání po dobu 20 let.
  • Německá pojišťovací společnost Munich Re způsobila v roce 2007 poprask, když vyšlo najevo, že jako zaměstnanecký benefit pro nejlepší prodejce pojištění uspořádala plně hrazenou sexuální orgii. Každý z nich získal volnou vstupenku, v jejíž ceně byla zahrnuta prostitutka, se kterou si zaměstnanec „mohl dělat, co chtěl“.
  • Od 90. let se v mnoha firmách začaly organizovat tzv. pátky v civilu, což znamená, že zaměstnanci mohou přijít do práce v domácím oblečení. Marketingová firma z britského Newcastlu Onebestway po jejich vzoru začala pořádat tzv. nahaté pátky, aby „podpořila jejich vzájemné poznávání a vzájemnou důvěru“.
  • Americký pivovar Molson Coors zřídil přímo na svých dvou pracovištích v Chicagu a Milwaukee „pracovní pivnici“, kde mohou zaměstnanci v pracovní době zdarma ochutnat všech jeho třináct piv. Firma DPR Construction pro změnu vybudovala v posledním patře mrakodrapu, v němž sídlí, „pracovní vinárnu“ s vínem zdarma.
  • Zaměstnanci počítačového giganta Google mají k dispozici pestrou škálu benefitů: zdarma veškeré jídlo a pití v pracovní době i po ní, fyzioterapeuta, bazény s tobogany, pingpongové stoly, tělocvičnu a posilovnu, zdarma zapůjčení skútru nebo odvoz do práce a z práce taxíkem.

Zdroj: časopis Květy

Související články