Zvláště nadané a inteligentní děti (stejně jako ty pomalejší) vyžadují speciální vzdělávání. V běžné škole by se mohly snadno nudit. Vzpomeňte si na slavný film podle knihy Michala Viewegha Báječná léta pod psa, kde čtyřletý Kvido plynule čte a recitaci považuje již v první třídě za „pouhé reprodukční umění“.

Takto mohou ve skutečné praxi také vypadat počátky vývoje nadaného dítěte. Ukazatelů je však mnohem více. Většina lidí si možná myslí, že mít mimořádně nadané dítě je velká výhoda a že se vzděláváním nebudou mít rodiče ani potomek žádné problémy. Pravda je však trochu někde jinde.

VIDEO: Jak poznat nadané dítě? Podívejte se na video.

Zdroj: Youtube

Podle čeho nadání spolehlivě poznat

U nás v České republice najdete dokonce Centrum nadání. Sídlí v pražských Dejvicích a věnuje se rodinám s mimořádně talentovanými a inteligentními dětmi. Podle ředitelky Jitky Fořtíkové lze u takových dětí vysokou inteligenci poznat již ve velmi útlém věku.

Takové děti již kolem jednoho roku věku používají rozvité věty a poměrně brzy jeví zájem o neobvyklé a složitější věci. Výjimkou nejsou ani případy, kdy se již v období předškolní docházky nadané děti naučí samy číst. Toto mohou být první signály mimořádného nadání.

Mezi další příklady pak můžeme zařadit:

 • Snadnou schopnost učit se novým věcem
 • Intenzivní zájem o vybraný koníček ve velmi nízkém věku
 • Schopnost vybavit si informace i s rozsáhlými detaily i poté, co je dítě slyšelo třeba jen jednou
 • Velká slovní zásoba, kterou dítě zcela funkčně používá ve správných situacích
 • Schopnost počítat i složitější matematické příklady z hlavy bez pomocného papíru
 • Rozvinutý smysl pro humor (například také pro ironii nebo sarkasmus)
 • Bohatá fantazie a schopnost sugestivního vyprávění
 • Zájem o knihy a čtení v nízkém věku (např. kolem 4–5 let)
 • Dítě klade dospělým velké množství otázek

Je génius tak trochu mimoň?

Ve společnosti se tak nějak traduje, že velmi inteligentní lidé často působí podivínským dojmem. Toto chování lze často skutečně pozorovat i u nadaných dětí.

Mezi tyto znaky řadíme:

 • Naprosté ponoření do vlastního světa
 • Projevy nudy a nezájmu v případě základního školního vzdělávání
 • Nechuť věnovat se věcem, které dítě považuje za nepodstatné (například místo odpoledního hraní fotbalu v družině si dítko raději čte knihu)
 • Potřeba být v kolektivu šaškem

Co můžeme pro nadané děti udělat

Pokud máte pocit, že vaše dítě je mimořádně inteligentní, dobrým prvním krokem je návštěva specializovaného pracoviště, například pedagogicko-psychologické poradny ve vašem městě. Je důležité přizpůsobit vzdělávání dítěte tak, aby mohlo rozvíjet svůj talent a zároveň prožívat naplněný a pohodový život.

Pedagogicko-psychologická poradna nabízí testy inteligence přizpůsobené věku dítěte a může také vystavit potvrzení pro školu. To může být užitečné pro individuální vzdělávací plán, dřívější zahájení školní docházky, přeskočení ročníku nebo získání speciálních pomůcek.

Ve vysoké inteligenci je i kousek ohrožení

Nadané dítě může brzy pocítit svou odlišnost, což často vede k osamělosti. Už v raném věku mohou být takové děti vyloučeny z kolektivu vrstevníků, protože si s nimi jednoduše nerozumějí. Tyto děti bývají také emocionálně zranitelné a mohou paradoxně trpět pocity méněcennosti, protože těžko nacházejí parťáky a aktivity, které by je naplňovaly. Překvapivě mnoho nadaných lidí se potýká s neúspěchem a nedokáže využít svůj potenciál.

Související články

Zdroj: vlasta.cz, youtube.com, zkola.cz, deti.mensa.cz, pexo.cz