Vezměte si třeba takový banální příklad, jakým může být vyplňování registračního formuláře na internetu. Téměř vždy tam narazíte na kolonku pohlaví. Je ovšem pohlaví totéž co gender? Pojďme si společně vysvětlit rozdíly mezi těmito zdánlivě shodnými výrazy.

VIDEO: Co je gender a genderové stereotypy? Podívejte se na video.

Zdroj: Youtube

Pohlaví: Gratuluji, je to holčička! A nebo ne…?

Začněme tím, co je pohlaví. Jedná se o klasický biologický faktor, který nám i ostatním dá na vědomí, zda jsme se narodili jako kluci, nebo holky. Při porodu (případně již při některém z ultrazvuků) označil lékař vaše pohlaví buď za mužské, nebo ženské.

Jste-li XX, jste holka, objeví se XY a jste kluk. Zjednodušeně řečeno, vaše druhotné pohlavní znaky určují vaše pohlaví. Ale pozor! Realita není vždy tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát.

Existují lidé, kteří se narodili s určitými anomáliemi nebo s anatomickými rozdíly, které nespadají do typických „mužských“ nebo „ženských“ kategorií.

Gender: Jedno slovo – mnoho variant

Gender je termín, který se používá k popisu osobní identity a sociální role jednotlivce v rámci maskulinity a feminity (mužského a ženského principu). Především v západní kultuře se gender jedince váže k jejich pocitu přináležitosti s určitým pohlavím.

Jednoduše řečeno, gender je způsob, jakým se jedinec cítí a je vnímán ve vztahu k tomu, co je tradičně považováno za mužství a ženství. Znamená to tedy, že si svůj vlastní gender můžeme zvolit na základě třeba jen pocitů?

S jakými gendery se můžete setkat

V dnešní době se o genderu vedou diskuse, které sahají za hranice tradičního pojetí. Vezměme si třeba nebinární jedince. Ti odmítají zařazení do klasických kategorií „žena“ či „muž“. Zkrátka se necítí spjatí s žádnou z těchto tradičních rolí.

Naopak, existuje celá škála genderových identit, kde může mít jejich osobní já mnohem pestřejší paletu. Prvním příkladem může být bigender, kdy osoba cítí náležitost k oběma pohlavím, agender pak označuje jedince, kteří necítí žádnou genderovou příslušnost, nebo sem můžeme zařadit také androgynní osoby, jejichž osobní identita se pohybuje mezi femininitou a maskulinitou – lidově řečeno, mají v sobě od každého něco.

Dalšími zajímavými identitami jsou například pangender, kde jedinec cítí spojení se všemi možnými pohlavími, genderfluid, kde se identita daného člověka může měnit.

Pro některé jedince se genderová identita stává místem pro projev jejich autenticity a individuality. Například tomboy je dívka, která se obléká a chová jako chlapec (přestože se vnitřně cítí být dívkou), zatímco femboy je naopak kluk, který přijímá ženské prvky, aniž by ztratil svou identitu jako muž.

Ekragender jedinci zase vidí svou identitu jako rozptýlený barevný ohňostroj v atmosféře. Jakkoliv to pro některé z nás může znít zvláštně, s těmito pojmy již pracuje i moderní psychiatrická praxe.

Transgender lidé tvoří samostatnou skupinu – odmítají tradiční přiřazení pohlaví. Jedná se o jedince, kteří se zjednodušeně řečeno „narodili ve špatném těle“. Takovým lidem dnes již vyspělá medicína poskytuje možnost podstoupit operaci změny pohlaví.

Proč to má význam

Teď se můžete ptát: „Proč by mě to mělo zajímat?“ A odpověď je prostá. Rozumět rozdílu mezi genderem a pohlavím nám pomáhá pochopit, že každý jedinec je jedinečný a že naše společnost není omezena na tradiční normy. To otevírá dveře pro větší porozumění, empatii a respekt vůči všem lidem, bez ohledu na to, jak se identifikují.

Zdroj: vlasta.cz, apa.org, unesco.org, tumblr.com, muni.cz

Související články