Někdo, kdo vám pomůže najít ztracené klíče, někdo, kdo vám složí upřímný kompliment, někdo, kdo vám nechá v kavárně poslední kousek koláče, i když vás vůbec nezná, někdo, kdo se na vás třeba jen usměje. Tahle příchuť aktivní prosociálnosti, ohleduplnosti k vám i vašim potřebám, to všechno vede k tomu, abychom se cítili lépe.

Malé laskavosti

Psycholog Paul van Lange zkoumá sociální všímavost více než deset let. Jeho výzkumy přinášejí fascinující poznatky. Například lidé v Japonsku patří mezi sociálně nejcitlivější na světě. „Když sedíme v našich pohodlných bytech, může být lákavé v nich zůstat. Ale tím, že prostě vyjdeme ven, vstoupíme do světa příležitostí zažít spojení,“ říká psycholog. Jednoduše řečeno – potřebujeme jeden druhého k přežití. Dalším motivem lidského spojení je uspokojení naší univerzální a psychologické potřeby příbuznosti. „Zažíváme pocit sounáležitosti, a proto nemáme pocit, že jsme sami. I ty nejmenší formy lidského spojení, jako je výměna upřímných úsměvů mezi lidmi, mohou ovlivnit naši pohodu,“ dodává Paul van Lange.

Úsměv nebo oční kontakt

Může to být cokoli, třeba i návštěva kavárny, kdy zkusíte komunikovat s těmi, kdo vám prodávají kávu. „Zahájení rozhovoru vyžaduje kombinaci laskavosti a zvědavosti. Je to dobrý způsob, jak projevit zájem o jinou osobu. Spojení začíná dříve, než cokoli řeknete, často prostřednictvím úsměvu, prodlouženého očního kontaktu nebo otevřenosti, kterou sdílíte s druhou osobou,“ dodává psycholog. Výzkum ukazuje, že tyto zdánlivě malé známky spojení jsou důležitější, než si myslíme. Těmto výhodám říká psycholog Paul van Lange „vitamin S“.

Optimální dávka „vitaminu S“

Správné dávkování vitaminu S se může u každého lišit. „Mám hypotézu, že konverzace pozitivně ovlivňuje nejen kvalitu našeho života, ale také jeho délku. Výměna energie mezi partnery nás udržuje duševně mladé. Naše emocionální a kognitivní systémy se aktivují. A to nejen u těch, kdo mluví, ale i těch, co poslouchají. Je to forma tréninku mozku,“ říká Paul van Lange. Ovšem umění konverzace je psychicky namáhavá činnost. Během konverzace musíme zpracovat velké množství informací a zároveň se zabýváme obavami o dobrou pověst.

„I ty nejpříjemnější rozhovory si mohou vybrat daň. Nakonec musíme sami rozpoznat, kolik vitaminu S je optimální pro naše aktuální potřeby. Pokud jde ale o spojení mezi lidmi, věřím, že nedostatek je horší než přebytek. Příliš mnoho vitaminu S můžeme snadno regulovat tím, že si dopřejeme nějaký čas o samotě, abychom dobili naše sociální baterie. Doporučuji mít každý den nějakou sociální interakci,“ dodává psycholog.

Proč jsme otevření k cizím lidem?

Někdy jsme schopni vytvořit hluboké spojení i s cizími lidmi, které jsme zrovna potkali. Jednou z největších starostí, které lidé mají, je jejich pověst. „Je zajímavé, že právě to nám může pomoci navazovat spojení i s cizími lidmi. Řekněme, že někoho potkáte v letadle a vedete s ním překvapivě hluboký rozhovor. Důvodem, proč si někdy vytváříme srdečné spojení s cizími lidmi, není jen to, že se rozhodneme, že z jakéhokoli důvodu máme rádi osobu vedle nás, přestože o ní víme jen velmi málo. Je to ale také proto, že mezi námi existuje zvláštní forma důvěry. Víme, že tahle osoba nemůže mluvit s ostatními, které známe nebo bychom mohli znát. Můžete se tedy cítit bezpečně a bezpečně s nimi sdílet osobní údaje, protože to neovlivní vaši pověst u lidí ve vašich životech,“ říká Paul van Lange. Navíc, s cizími lidmi necítíte rozdíly v moci nebo postavení, které můžete zažít s těmi, s nimiž máte užší vazby. „Tato důvěra, nedostatek střetu zájmů a sebeodhalení, mohou usnadnit skutečné spojení s jinými lidskými bytostmi, i když jsme je potkali náhodou,“ dodává.

Vřelost poznáme během chvilky

Lidské spojení usnadňují přemýšlivost, shovívavost, zvědavost a upřímnost. Na druhou stranu jakékoli narušení důvěry, stejně jako nedobrovolné urážky, které druhé lidi úmyslně degradují, vztahy poškozují. Výzkum sociálního vnímání ukazuje, že existuje několik základních dimenzí, podle nichž si vytváříme úsudky o druhých. První věcí je rozměr tepla, tedy vřelosti. Vřelost zahrnuje otevřenost. Druhým sociálním rozměrem je integrita. Zahrnuje úvahy typu, jak poctivý ten člověk je? Jak dodržuje pravidla mezilidského chování? Jak zásadový je? Třetí dimenzí je kompetence, která je často spojená s postavením osoby a její schopností dosáhnout svých záměrů. „Pokud někoho považujeme za vysoce kompetentního, můžeme mu důvěřovat, že věci dotáhne do konce. Všechna tahle hodnocení probíhají během prvních několika sekund interakce. Lidí jsou velmi zruční, pokud jde o rychlé zachycení signálů vřelosti.“

Zdroj: vlasta.cz psychologytoday.com

Související články