Dlouhou dobu se nic neděje a změn na druhém si člověk ani nevšímá, případně má tendence je přehlížet. Pokud to ale zajde daleko, je třeba vyhledat odbornou pomoc a ta čím přijde dříve, tím lépe. Pokud tedy vypozorujete na svém blízkém některý z následujících příznaků, zbystřete.

Zdroj: Youtube

1. Tajnůstkářské nebo vyhýbavé chování

Změna chování na tajnůstkářské či vyhýbavé je jedním z nejčastějších raných příznaků závislosti. Pokud se váš blízký znenadání začne chovat jinak, nebo si začne vymýšlet, pokud se ho zeptáte, co se děje, jde o známku toho, že se snaží něco skrývat.

2. Pokles vzhledu a zanedbaná rutina

Jestliže si všímáte, že váš milý či milá o sebe podezřele přestává pečovat a jeho či její vzhled se tak začíná měnit, buďte na pozoru. Může to značit, že užívá drogy či alkohol. Změny mohou zahrnovat nejen nedostatečnou péči o vzhled nebo kruhy pod očima, ale také nenadálé hubnutí či přibírání na váze.

Související články

3. Finanční problémy

Dalším častým znakem závislosti jsou finanční problémy. Má váš známý neustále nedostatek hotovosti, půjčuje si peníze od vás nebo od jiných či má problémy s placením účtů bez jakéhokoli logického důvodu? Může to být tím, že finance utrácí za své potěšení – za drogy, alkohol či automaty.

4. Emoční nestabilita

Lidé, kteří užívají návykové látky, často žijí na emocionální horské dráze, jelikož látky způsobující závislost narušují regulaci nervového systému a vyvolávají chemický chaos. Ten následně vede k úzkosti, depresi a smutku. Koktejl emocí může být dokonce tak intenzivní, že se člověk ve snaze o samoléčbu propadne do ještě hlubší závislosti. A tento začarovaný kruh může být obtížné prolomit bez odborné pomoci.

Související články

5. Potíže s plněním povinností

Jedinci bojující se závislostí mají často potíže s plněním svých povinností, protože jejich mysl je plně soustředěna na to, kde získat, ukrýt a kdy nejlépe nepozorovaně užít danou látku.

6. Snížená socializace

Jestliže se člověk stane závislým, nevyhnutelně zaznamenáte výrazné změny v jeho osobnosti a celkovém chování. Může se stáhnout do sebe a méně se zajímat o činnosti, které pro něj byly dříve důležité. Také může zanedbávat vztahy nebo reagovat negativně na své nejbližší.

Pro rodinu a blízké může být obtížné se s těmito změnami vyrovnat. Je však nezbytné si uvědomit, že závislost je léčitelná nemoc a lidé se mohou uzdravit.

Zdroj: vlasta.cz 6 Signs Someone You Love May Be Hiding An Addiction | Clare Waismann | YourTango

Související články