Pravděpodobně každý člověk má kolem sebe někoho s diagnózou ADHD neboli poruchou pozornosti s hyperaktivitou. Většinou jsou to hlasité, akční a nezvladatelné děti. Jejich maminky jsou unavené, roztržité ženy s nervy na pochodu. Obvykle se jim okolí snaží radit s výchovou a doporučovat možné druhy léčby, ale dá se z tohoto onemocnění někdy vyléčit? V dnešní době se můžeme setkat s mnoha dospělými, kteří tvrdí, že jejich život ovlivňuje tento syndrom pořád.

Zdroj: Youtube

Lehká mozková dysfunkce

V minulosti se porucha pozornosti s hyperaktivitou nazývala LMD (lehká mozková dysfunkce). Dnes se s ADHD velmi blízce pojí ADD (porucha pozornosti bez hyperaktivity). V podstatě se tyto pojmy a jejich projevy během života střídají. Původem není jedna konkrétní příčina, ale kombinace mnoha faktorů. Neurovývojová porucha vzniká převážně v těhotenství v těle matky. Pokud těhotná žena kouří, užívá drogy, kofein, tein, taurin, nikotin apod., velmi zvyšuje pravděpodobnost onemocnění u dítěte. Vliv mají také traumata, emoční i fyzická zranění matky (např. v oblasti páteře).

Ne-pozornost

Hyperaktivita, impulzivita a narušená pozornost jsou tři základní znaky tohoto syndromu vyvolaného odchylkami v centrální nervové soustavě. ADHD je často označováno jako porucha třídění informací. Narušení pozornosti překvapivě neznamená, že by se člověk s tímto onemocněním nemohl vůbec soustředit. Pouze je velmi obtížné svou pozornost ovládat a směřovat tam, kam je potřeba. Člověk s ADHD/ADD je naopak schopen nadlidského soustředění (tzv. hyperfokusizace). Pokud ho dané téma zajímá, nemůže se doslova od činnosti odtrhnout.

Čas je nepřítel

Úhlavním nepřítelem je čas a jeho organizace. Zatímco v dětství se řeší spíše poruchy učení a netrpělivost, v dospělosti je hlavním nepřítelem prokrastinace a neschopnost dokončovat úkony. Narušená je totiž část mozku v oblasti spojené s plánováním, zaměřením pozornosti a sebeovládáním. Nízká frustrační tolerance dětem i dospělým s tímto syndromem také zrovna nepomáhá. Dostávají se tak do stresujícího kolotoče chaosu a narůstajících nedokončených úkolů. Tím je přímo ohrožena psychika, protože díky tomu mohou propuknout přidružená duševní onemocnění, jako je například deprese.

Prokletí nebo dar?

Můžeme říct, že ADHD postihuje jak děti, tak dospělé. V průběhu času se pouze mění některé projevy a jejich intenzita. Ať už je syndrom diagnostikovaný v dětství či dospělosti, mají tito jedinci o dost komplikovanější život, než zdraví lidé. Mnoho lidí s ADHD je ale úspěšných, protože neberou tato čtyři písmenka jako hendikep, ale dar. Není totiž výjimkou, že se bavíme o kreativních lidech s multifokusem, hyperfokusem, originalitou a úžasnou představivostí! Dobrá zpráva je i to, že se s touto poruchou dá vědomě pracovat. Chce to jen vytvořit si vlastní systém a pravidla. Být k sobě důslední, zároveň laskaví a nepřekračovat svoje hranice.

Zdroj: vlasta.cz wikipedia.org kniha: Drahomíra Jucovičová a Hana Žáčková - Metody práce s dětmi s ADHD především pro rodiče a vychovatele

Text: Magdalena Weingärtner

Související články