Afonie je stav, kdy nejsme schopni mluvit slyšitelnou hlasitostí. Když se to stane, jsme schopní jen šeptat nebo nemluvíme vůbec. Hlas lidí s afonií může znít chraplavě nebo zastřeně a dotyčný má tendenci zvyšovat hlas, aby ho druzí slyšeli. Afonie se může objevit postupně nebo náhle.

VIDEO: Jak probíhá vyšetření hlasu? Podívejte se na video.

Zdroj: Youtube

Afonie vs. dysfonie

Afonie a dysfonie se někdy zaměňují, protože příznaky jsou podobné. Ale dysfonie je ve skutečnosti způsobena fyzickým nebo strukturálním problémem, jako jsou například problémy s hlasivkami.

Afonie nebo jen chrapot

Chrapot může být příznakem afonie, ale může mít i jiné základní příčiny. Hrubý chraplavý nebo zadýchaný hlas nemusí nutně znamenat, že máte afonii.

Když je příčinou psychika

Je možné náhle ztratit hlas po traumatické události nebo v důsledku emočního nebo psychického stresu. Říká se tomu psychogenní afonie nebo hysterická afonie.

Afonie při poranění hrtanu

Na rozdíl od běžné afonie se aphonia clericorum vyskytuje po poranění hrtanu nebo při onemocnění hrtanu (například v případě rakoviny hrtanu).

Příznaky a příčiny afonie

Hlavním a typickým příznakem afonie je ztráta hlasu, což znamená neschopnost mluvit a následně být slyšen ostatními. Afonie je funkční porucha hlasu, což znamená, že za normálních okolností lidé, kteří jí trpí, obvykle nemají problém mluvit nebo být slyšeni. Většina případů afonie se vyskytuje, protože se přihodilo něco, co ovlivnilo váš hlas.

Důležité je správně dýchat

Náš hlas spoléhá na řadu částí těla – na dýchací systém, hrtan, hrdlo, ústa a nos. Pokud je koordinace mezi nimi narušená, je ovlivněn i náš hlas. Dýchací systém je zodpovědný za řízení proudění vzduchu, což je vlastně palivo, které pohání náš hlas. Když správně nedýcháme, použití hlasu může být obtížné.

Bez hlasivek by to nešlo

Hlasivky se nacházejí v hrtanu. V hrtanu se nachází soubor svalů nazývaných fonační svaly, které jsou zodpovědné za pohyb hlasivek. Vzduch z plic rozechvívá hlasivky a ty následně vytvářejí zvuk.

Zvuk vytvořený vibrací našich hlasivek pak prochází našimi rezonančními dutinami (hrdlo, nos a ústa). Cokoli, co ovlivňuje tyto části těla a/nebo narušuje tento cyklus, může vyvolat afonii.

Nejčastější příčiny afonie

Zúčastnili jste se fotbalového zápasu a strávili jste celou akci křikem z plných plic? Nebo jste celou cestu na dovolenou v autě z plna hrdla zpívali? Obojí může vést ke ztrátě hlasu, a to celkem snadno. Je to proto, že jste napínali a „tlačili“ své hlasivky za jejich normální rozsah a limit.

Kdo je v ohrožení

Zatímco k mnoha případům afonie může dojít v důsledku volnočasových aktivit, pro některé lidi je to pracovní riziko. Učitelé například zvyšují hlas, aby upoutali pozornost studentů, což může vést ke ztrátě hlasu. Totéž se týká dělníků v továrně, kteří pracují u strojů a musejí často zvyšovat hlas.

Jednoduše každému, kdo používá hlas po dlouhou dobu, hrozí, že bude mít afonii. Patří sem i zpěváci nebo ti, kdo celý den telefonují, například ti, co pracují v zákaznické podpoře. Afonie může postihnout i osoby, které procházejí psychicky náročným obdobím a zažívají emoční trauma.

Jak se nemoc odhalí

Aby se stanovila diagnóza, je možné provést laryngoskopii, aby se zkontroloval hrtan. Další možností je flexibilní laryngoskopie, která na rozdíl od výše zmíněného vyšetření využívá ohebnou trubici. Při tomto vyšetření mluvíte a vydáváte zvuky, aby lékař viděl, jak hrtan funguje. V současnosti se u nás používá k vyšetření hlasu také videokymografie.

Léčba afonie

Léčba závisí na konkrétní situaci, ale může zahrnovat hlasovou terapii i dechová a/nebo hlasová cvičení. V případě psychogenní afonie se často ve spojení s logopedií doporučuje psychoterapie. Stejně tak je důležitá hydratace a odpočinek.

Existují přírodní metody, které při afonii prospívají, například konzumace teplého bylinného čaje s medem. Prevencí je vyhýbání se dlouhému mluvení, zejména v hlučném prostředí, snažit se nekřičet na sportovních akcích. Pozor též na některé léky, které vysušují hlasivky, patří sem některé léky na alergie a na nachlazení.

Související články

Zdroj: vlasta.cz, starsinsider.com, verywellhealth.com, clevelandclinic.org