Skutečně existuje psychiatrické onemocnění dystymie, což je forma poruchy nálady charakterizovaná dlouhodobou špatnou náladou. Nemoc je diagnostikována tehdy, když deprese a špatná nálada u pacienta přetrvávají většinu času po dobu delší než dva roky.

K tomu musí být současně zaznamenány alespoň dva další symptomy z výčtu charakteristických příznaků. O jaké symptomy se jedná?

VIDEO: Jaký je rozdíl mezi depresí a dystymií? Podívejte se na video.

Zdroj: Youtube

Příznaky chronicky špatné nálady

  • snížený nebo naopak nepřirozeně zvýšený apetit
  • spánkový režim neodpovídající naší rutině (nespavost či naopak extrémní únava a spavost)
  • pocit celkového vyčerpání
  • snížená schopnost soustředit se a rozdíly v pozornosti
  • všudypřítomný pocit beznaděje
  • nízká sebedůvěra

Koho dystymie postihuje nejčastěji

Podle psychiatra a autora mnoha publikací Jána Praška dystymie postihuje přibližně 3–5 % dospělé populace, což je ve světovém kontextu významný zdravotní problém. Důležité však je, že dystymie zřídka existuje izolovaně.

Často je spojena s dalšími onemocněními, jako jsou depresivní poruchy, úzkostné poruchy, závislosti na návykových látkách nebo poruchy osobnosti. Někdy se vyskytuje i s vážnějšími tělesnými nemocemi, které pacienta trápí po delší časové období.

Mezi zdroje patří genetika i prostředí

Přesné zdroje této nemoci je obtížné identifikovat, ale v každém případě hraje významnou roli genetika. Pokud v rodině existují případy depresivních poruch nebo závislostí, je pravděpodobnější, že se u dané osoby dystymie objeví.

Nicméně prostředí, ve kterém jedinec vyrůstá, a jeho sociální kontext mají také velký vliv. Přísná výchova orientovaná na výkon nebo traumatické události, jako je ztráta blízké osoby, mohou být rizikovými faktory pro vznik dystymie.

Život s dystymií

Dystymie se často projevuje postupně, což znemožňuje přesné stanovení jejího začátku. Nejčastěji se však objevuje v dospívání, ačkoli může zasáhnout i dětské pacienty.

U mladých lidí může dystymie začít jako podrážděnost nebo vznětlivost doprovázené nízkým sebevědomím a pesimistickým přístupem k životu.

Někteří mohou vykazovat sklony k excentricitě. Významnými spouštěči mohou být významné stresové situace nebo neúspěchy.

Dystymie zásadně ovlivňuje kvalitu života postižených jedinců. Ztěžuje jim přizpůsobení se v pracovním i osobním prostředí a může vést k odloučení od společnosti. Také brání v prožívání spokojenosti během volného času.

Studie naznačují, že kvalita života lidí trpících dystymií je horší než u jedinců s hypertenzí, diabetes mellitus nebo artritidou. To je často způsobeno nedostatečným povědomím společnosti o závažnosti dystymie jako zdravotního problému.

Léčba a prognóza

V léčbě dystymie se většinou neklade primární důraz na medikaci, na rozdíl od léčby deprese. Léky jsou obvykle používány spíše jako doplněk k psychoterapii, která je považována za nejúčinnější přístup k tomuto druhu onemocnění.

Tento typ psychoterapie se zaměřuje na porozumění a zvládání vlastních emocí, posilování schopnosti řešit problémy a stresové situace. Během terapie pacient spolupracuje s psychologem na zvyšování sebevědomí a překonávání kritických a sebekritických myšlenek.

Zdroj: vlasta.cz, psychiatriepropraxi.cz, celostnimedicina.cz 

Související články