Cukrovka nebolí a možná proto prý chodí po světě hodně lidí, kteří vůbec netuší, že se s ní potýkají. Přitom existuje řada příznaků, jež mohou včasné určení diagnózy zásadním způsobem uspíšit.

Co je vlastně diabetes neboli cukrovka?

Jedná se o dlouhodobé (ne-li celoživotní) onemocnění charakterizované vysokou hladinou krevního cukru (glukózy). Lékaři mají pro tento stav termín hyperglykemie. Stojí za tím porucha funkce hormonu inzulin.

Ten nalezneme ve slinivce břišní a je zodpovědný za přechod krevního cukru do svalů a jater, kde je následně dále zpracován.

Zjednodušeně řečeno – když něco sníme, náš inzulin na to reaguje tak, že reguluje množství cukrů, které vstoupí do buněk. U lidí s diabetem ovšem inzulin není schopný reagovat adekvátním způsobem.

Diabetes I. a II. typu – kde je rozdíl?

V zásadě existují dva základní typy diabetu. Diabetikům prvního typu inzulin v podstatě schází, naopak pacienti trpící diabetem II. typu produkují buď nedostatečné množství tohoto hormonu, nebo jejich buňky na inzulin neumí správně reagovat.

VIDEO: Rozdíl mezi cukrovkou I. a II. typu – vysvětleno jednoduše a lidsky. Podívejte se na video.

Zdroj: Youtube

Typické příznaky

Symptomy jsou u obou typů shodné, avšak u I. typu se projeví povětšinou náhle a s větší razancí, kdežto II. typ se vyznačuje plíživým a pozvolným nástupem příznaků. Kdy ovšem zpozornět a navštívit lékaře?

  • Nevysvětlitelná a zvýšená žízeň
  • Častá suchost v ústech
  • Úbytek na váze bez zjevné příčiny
  • Únava a celková malátnost (někdy i nadměrná spavost)
  • Zvýšená frekvence močení (i v noci)
  • Poruchy vidění
  • Kožní problémy

Příčina vzniku cukrovky

Prvním a výrazným faktorem je bezesporu genetika, a to především u diabetu I. typu. U typu druhého bývá často na vině nesprávná životospráva s nadbytečným podílem jednoduchých cukrů a nasycených tuků a také nedostatečný pohyb.

Odborníci a lékaři se rovněž shodují, že obezita, která často pramení právě z nevhodného životního stylu, může mít také velký vliv na rozvoj cukrovky.

Pamatujte tedy, že nejlepší léčba je vždy prevence. Zaměřte se na svou stravu a v případě jakýchkoliv pochybností o svém zdravotním stavu se vždy poraďte s lékařem.

Světový den monitoringu diabetu

Světový den monitoringu diabetu je každoročně slaven 14. dubna s cílem zvýšit povědomí o diabetu a důležitosti pravidelného monitorování hladiny glukózy v krvi. Tento den připomíná významné úsilí ve vzdělávání, prevenci a léčbě diabetu po celém světě.

Aktivity spojené se Světovým dnem monitoringu diabetu často zahrnují bezplatné screeningy, osvětové kampaně a podporu pro lidi s diabetem, aby mohli lépe kontrolovat svou nemoc a vést zdravější životní styl.

Zdroj: vlasta.cz, Welcome | EASD, Diabetes - NIDDK, Česká diabetologická společnost, Příznaky diabetu

Související články