Co si pod pojmem regresní terapie představit?

Jedná se o alternativní terapeutickou metodu, která se zaměřuje na podvědomí klienta a pomáhá mu řešit hluboko zakořeněná traumata.

Tato technika využívá sugesce nebo hypnózy, aby terapeut mohl vést mysl klienta do fáze nazývané „alfa stav“, kdy je schopen vybavit si dávno potlačené vzpomínky z raného dětství, nebo dokonce z minulého života.

Je důležité zdůraznit, že tento proces nemá nic společného s hypnózou, jak ji znáte z filmů. Terapeut vás neuspává kyvadlem ani vás nedonutí dělat něco, co sami nechcete.

Cílem terapie je porozumění vlastním potížím, které se mohou projevovat i dlouho po jejich vzniku. Tato metoda vychází z hlubšího pochopení psychických mechanismů, jako je paměť a asociační procesy.

Vedle terapeutických účinků umožňuje také nahlédnutí do širších souvislostí života a existence obecně. Regresní terapie může otevřít nové perspektivy k situacím, kterými procházíme, a poskytnout vysvětlení našich problémů v kontextu celkového životního příběhu.

VIDEO: Zajímá vás osobní zkušenost s regresní terapií? Podívejte se na video.

Zdroj: Youtube

Tato forma terapie slibuje, že pomůže odstranit nebo alespoň zmírnit onemocnění a potíže jako například: chronické bolesti, astma, nevysvětlitelné fobie, poruchy příjmu potravy, problémy v mezilidských vztazích, onemocnění pohybového aparátu, zpracování traumat, poruchy spánku a mnohé další.

Na co se připravit?

Během úvodu terapeut věnuje čas rozhovoru s klientem o jeho obtížích, prozkoumává minulost klienta, včetně dětství a možných fobií. Poté terapeut provede relaxační cvičení, které pomáhá klientovi uvolnit se, a následně začíná proces vybavování.

Většinou se terapie provádí v pozici klienta „polo ležmo“ a trvá přibližně čtyři hodiny. Metoda regrese je prováděna v bezpečném prostředí a po ukončení sezení se dotyčný obvykle cítí dobře a uvolněně.

Při správném a pečlivém použití této metody může být dosaženo vynikajících výsledků, které se v ideálním případě projeví v řádu několika dní. Klíčovým faktorem pro klienta je pečlivý výběr kvalifikovaného terapeuta.

Skepse v odborné i široké veřejnosti

Regresní terapie není vhodná pro každého a vzbuzuje různé názory i mezi odborníky. Existují jak zastánci, tak odpůrci této léčebné metody.

Někteří tvrdí, že klienti podstupující tuto formu terapie mohou trpět syndromem falešných vzpomínek, kdy si jejich mysl přizpůsobí skutečné vzpomínky, aby se lépe vyrovnala s traumatem, nebo si mohou vytvořit vzpomínky na události, které se nikdy nestaly.

Tento jev je často pozorován u obětí sexuálního násilí v dětství, kde mozek nahrazuje traumatické vzpomínky falešnými.

Naopak jiní odborníci se domnívají, že regresní terapie funguje spíše na principu „asociačního myšlení“, kdy se v hypnóze strachy a obavy klienta manifestují prostřednictvím asociací.

I přes různé názory nelze popřít vysokou úspěšnost této terapeutické metody, o které svědčí mnoho spokojených klientů.

Zdroj: vlasta.cz, narodni-asociace-regrese.cz, psychoterapeutickesluzby.cz, hlubinna-regresni-terapie.cz, psychologytoday.com

Související články