Mozková mrtvice neboli cévní mozková příhoda se často vyskytuje u starších osob, ale zhruba 15 % případů postihuje osoby ve věku 15 až 49 let. U mladších pacientů může mít mrtvice dlouhodobé následky, které mohou velmi intenzivně ovlivnit nejen jejich fyzické a psychické zdraví, ale také celou rodinu. Klíčové je rychlé rozpoznání symptomů a okamžitá lékařská pomoc. Jedině tak se minimalizují trvalé následky. Jak k mrtvici vlastně dochází?

VIDEO: Poznáte mozkovou mrtvici? A umíte pomoci?

Zdroj: Youtube

Co je příčinou mrtvice

K cévní mozkové příhodě dochází, když dojde k přerušení krevního zásobení části mozku v důsledku ucpání cévy krevní sraženinou nebo prasknutím cévy. To vede k následnému krvácení. V obou případech dochází k nedostatečnému přísunu kyslíku do mozkových buněk, což může během několika málo hodin vyústit v rozsáhlé poškození mozku. Takové poškození může mít za následek vážné zdravotní postižení, nebo dokonce smrt. Proto je zásadní, abyste při sebemenším podezření okamžitě vyhledali lékařskou pomoc. Rychlá reakce je důležitá, protože každá minuta hraje roli.

Mrtvice ročně postihne 25 tisíc lidí

„Cévní mozková příhoda ročně postihne asi 25 tisíc obyvatel ČR, bohužel jde o třetí nejčastější příčinu úmrtí a o nejčastější příčinu dlouhodobé invalidity. Podle lékařských statistik je navíc až 15 % pacientů ve věku 15–49 let,“ říká profesor Miroslav Souček, vedoucí projektu Srdce v hlavě. Moderní léčebné metody však mohou zachránit životy přibližně 85 % postižených, ale nezbytné je mrtvici včas rozpoznat a zajistit převoz pacienta do specializovaného centra. Pro úspěšný návrat k běžnému životu je rovněž důležité co nejdříve zahájit rehabilitaci a zapojit do ní pacienta i jeho rodinu. Důležitá prevence proti cévní mozkové příhodě spočívá ve zdravém životním stylu. Lidé by neměli kouřit, pít alkohol a zkoušet drogy.

Jak poznat cévní mozkovou příhodu

Příznaky mrtvice se objevují náhle a je důležité je rychle identifikovat a zavolat záchrannou službu. Typické příznaky zahrnují slabost nebo ochrnutí obličeje, paže nebo nohy, poruchy řeči, náhlou ztrátu rovnováhy nebo koordinace, intenzivní bolesti hlavy a problémy se zrakem až po ztrátu zraku. V případě náhlého výskytu těchto symptomů je zásadní rychle jednat. Pokud si nejste jisti, zda jde o mrtvici, vyzkoušet můžete takzvaný FAST test. Jedná se o velmi jednoduchý způsob, jak okamžitě rozpoznat příznaky cévní mozkové příhody.

Jak se FAST test provádí

  • Face (obličej): Požádejte osobu, aby se usmála. Je vidět pokles na jedné straně obličeje?
  • Arm (paže): Zvedněte obě ruce osoby. Klesá jedna ruka níže než druhá?
  • Speech (řeč): Zeptejte se na jméno osoby. Má potíže s výslovností nebo porozuměním?
  • Time (čas): Pokud pozorujete jakýkoliv z těchto příznaků, okamžitě volejte záchrannou službu.

Zdroj: vlasta.cz, vědecká studie, mayo clinic, srdcevhlave.cz, stroke.org

Související články