Dysfunkční krvácení je jednou z nejnepříjemnějších poruch menstruačního krvácení v perimenopauze. Projevuje se velmi silným krvácením, jehož zástava se obvykle řeší užíváním hormonálních léků. Ne vždy to ale pomůže.

Zdroj: Youtube

Příčiny dysfunkčního krvácení

Dysfunkční krvácení vzniká z důvodu nerovnováhy v systému ženských pohlavních hormonů. Právě perimenopauza je období, kdy dochází k vyhasínání funkce vaječníků, což může být doprovázené hormonálními dysbalancemi.

Léčba dysfunkčního krvácení

Ve většině případů se ženám s tímto typem krvácení předepisují léky obsahující příslušné hormony, aby došlo k nastolení hormonální rovnováhy. „Aplikace hormonů je možná několika způsoby. Běžně ústy, vaginálně, ale například i lokálně cestou hormonálních nitroděložních tělísek,“ vysvětluje gynekolog a porodník Radek Müller. „Pokud hormonální léčba pro danou ženu není vhodná nebo je neefektivní či je krvácení natolik silné, že je potřeba rychle zasáhnout, pak jedinou spolehlivou možností, jak krvácení zastavit, je kyretáž,“ dodává lékař. Dalšími léky, které mohou zmírnit dysfunkční krvácení, jsou například léky ovlivňující srážlivost krve. Při velkých a dlouhodobých krevních ztrátách jsou vhodná i antianemika, léky podporující krvetvorbu, například preparáty obsahující železo.

Kyretáž má stále svoje místo

Přestože se hovoří o tom, že se kyretáž nedoporučuje, podle gynekologa Radka Müllera má v případě dysfunkčního krvácení stále svou nezastupitelnou roli. „Má tu výhodu, že vede k rychlé zástavě krvácení, třeba tam, kde nemůžeme pro intenzitu krevní ztráty čekat na nástup efektu farmak, ale získáváme při výkonu i obsah dutiny děložní, který se může poslat na další podrobnější vyšetření,“ vysvětluje lékař. V některých případech, především při opakujících se atakách dysfunkčního krvácení, je pak jedinou vhodnou možností odstranění dělohy neboli hysterektomie.

Hysterektomie, nebo prevence?

Prevence jako taková se plošně nedoporučuje, protože dysfunkční krvácení nemusí trápit všechny ženy za všech okolností. Navíc někdy nebývá ani příliš intenzivní a brzo samo odezní. Určitou prevencí může být ponechání hormonální terapie, například hormonální antikoncepce s nízkou estrogenovou dávkou, nebo nitroděložní tělísko. Hysterektomie je samozřejmě definitivní a přímočaré vyřešení dysfunkčního krvácení. Jde ale o velkou gynekologickou operaci, kterou lze provádět několika způsoby, jedním z nich je laparoskopie. Někdy se přistupuje k takzvané termoablaci endometria, kdy se zachová děloha. Tuhle operaci ale neprovádějí všechna pracoviště.

Zdroj: vlasta.cz časopis Vlasta

Související články