Nový výzkum naznačuje, že mateřství – konkrétně alespoň jedno těhotenství a kojení – je spojeno s nižším rizikem nástupu předčasné menopauzy, k níž dochází před dosažením věku 45 let. Studie zveřejněná v JAMA Network Open sledovala 108 887 premenopauzálních žen ve věku 25 až 42 let po dobu šestadvaceti let, což je největší studie zkoumající asociaci reprodukčních faktorů s časnou menopauzou. „Zjistili jsme, že jak těhotenství, tak kojení jsou nezávisle spojeny s pozdějším nástupem menopauzy,“ říká Christine R. Langton z University of Massachusetts. „Když jsme v našich statistických modelech zkombinovali oba tyto faktory dohromady, pozorovali jsme nejnižší riziko časné menopauzy," říká Langton.

Zdroj: Youtube

Perimenopauza nebo menopauza?

Menopauza je retrospektivně stanovená po 12 měsících absence menstruace. Měsíce, ale obvykle roky, které předcházejí tomuto období, se nazývají perimenopauza. V tomto období ženy pociťují příznaky zahrnující návaly, změny nálad, poruchy spánu či změny menstruačního cyklu. Během studie ženy uvedly svou anamnézu a chování související se zdravím, jako je kouření, fyzická aktivita, užívání perorální antikoncepce a stav menstruace a těhotenství. Každé dva roky po dobu trvání studie účastníci aktualizovali informace, včetně jakýchkoli nových zdravotních stavů nebo změn ve zdravotním chování. Výzkumníci také zaznamenávali historii kojení tak, že se žen ptali, zda kojily, jak dlouho, a také kdy začaly kojení doplňovat nebo nahrazovat umělým mlékem.

Bezdětné versus kojící matky

Ve srovnání s ženami, které za sebou neměly žádné donošené těhotenství, měly ženy, které porodily, snížené riziko předčasné menopauzy. Velký vliv na nástup menopauzy měl i počet těhotenství. Ženy se třemi těhotenstvími měly o 22 procent nižší riziko nástupu předčasné menopauzy, ženy se dvěma těhotenstvími o 16 procent a ženy s jedním porodem o 8 procent. Bez ohledu na počet dětí pak bylo dlouhodobé výlučné kojení spojeno se sníženým rizikem časné menopauzy. V případě jednoho až šesti měsíců kojení to bylo o 5 procent nižší riziko, v případě sedmi měsíců až jeden rok o 28 procent nižší riziko a kojení 13 až 18 měsíců bylo spojeno s 20procentním snížením rizika.

Ženy se třemi a více těhotenstvími, které výlučně kojily celkem 7 až 12 měsíců, měly asi o 32 procent nižší riziko časné menopauzy ve srovnání se ženami se stejným počtem dětí, které kojily výhradně méně než jeden měsíc. Proč tomu tak je? Výzkumníci se domnívají, že výlučné kojení pravděpodobně potlačuje ovulaci a zpomalí tak vyčerpání ovariálního rezervoáru.

Zdroj: Vlasta.cz everydayhealth.com

Související články