Neklidné chování je často spojováno s poruchou pozornosti a hyperaktivitou, a jde o vrozený „faktor neklidu“, jak říká James Levine, odborník na obezitu a prezident neziskové organizace Fondation Ipsen, která se zaměřuje na vzácná onemocnění. Je to ovšem ale taky skvělá věc, pokud jde o zdravotní přínosy. Proč není ošívání a vrtění podle odborníků na škodu?

Zdroj: Youtube

Chrání vaše tepny

Být přes den přilepený pořád u stolu nedělá vašemu zdraví vůbec dobře. Tým vědců z University of Missouri zjišťoval, jaké druhy fyzické aktivity můžou pomoci v boji se sedavým způsobem života. Zjistili, že vrtění a ošívání pomáhá bojovat se sníženým průtokem krve a sníženou funkcí tepen, které se obvykle projevují, když dlouho sedíme. Ve studii, která byla publikovaná v American Journal of Physiology´s Heart and Circulatory Physiology, nechali vědci jedenáct zdravých lidí sedět po dobu tří hodin, přičemž jednu nohu měli v klidu a druhou vrtěli a poklepávali po dobu jedné minuty. Mezi tím měli vždy 4 minuty odpočinku. „V poklepávající a vrtící se noze docházelo podstatně méně ke snížení průtoku krve, než ve stacionární noze,“ uvedl autor studie Robert Restaino.

Pomáhá spalovat kalorie

Dlouhé sezení zpomaluje nejen průtok krve cévami, ale taky zpomaluje metabolismus, což ovlivňuje schopnost těla regulovat hladinu krevního cukru v krvi a také odbourávat tělesný tuk. Různé výzkumy naznačují, že nutkání ošívat se pomáhá nevědomky zvládat hmotnost tím, že nás pobízí k pohybu. Tak trochu jako vibrační upozornění na fitness hodinkách. James Levine zjistil, že štíhlejší zaměstnanci v kancelářích mají tendenci chovat se více neklidně než ti, kteří byli obézní a vůbec se nezvedli od stolu. „Důvodem může být biologická predispozice k pohybu,“ říká vědec.

Jedna studie, která měřila energetický výdej při činnostech podobných vrtění u 24 lidí zjistila, že vrtění vsedě může zvýšit množství spálených kalorií, a to až o 29 procent ve srovnání se sezením bez vrtění a ošívání se. Ošívání se vestoje, které mívá podobu pohupování se nebo přesouvání z nohy na nohu, zvyšuje počet spálených kalorií dokonce o 38 procent ve srovnání s těmi, kteří se nehýbou. Neznamená to ale, že by vrtění nahrazovalo jiný pravidelný pohyb nebo cvičení.

Zlepšuje koncentraci

Mezi pohybem a kognitivním výkonem existuje úzký vztah. Jak říká neurolog Maxwell Melin, vrtění poskytuje lidem fyziologickou stimulaci, která napomáhá soustředit se na úkol. V jednom experimentu si lidé, kteří si během telefonování čmárali po papíře, pamatovali o 29 procent více detailů než ti, kteří si nečmárali. Další výzkumy ukazují, že lidé, kteří si hrají s kancelářskými sponkami nebo kousky papíru, jsou mnohem soustředěnější než ti, kteří to nedělají.

Snižuje stres

Neexistují sice přímé důkazy o tom, že by vrtění vedlo k delšímu životu, ale odborníci se shodují, že chronický stres náš život zkracuje a sedavý způsob života zvyšuje všechny příčiny předčasné smrti, jako je riziko kardiovaskulárního onemocnění, cukrovky a obezity. Vrtění a ošívání pomáhá vyrovnat se stresem. V jedné studii výzkumníci zkoumali 42 mužů, kteří se dostali do stresové situace, kdy měli vést simulovaný pracovní pohovor, po kterém následoval mentální aritmetický úkol, který museli splnit před dvěma dalšími osobami. Ti, kteří se ošívali a pomáhali si škrabáním, kousáním rtů nebo dotýkáním obličeje, považovali tento „zážitek“ za méně stresující.

Zdroj: vlasta.cz bbc.com prevention.com

Související články