Nejnovější studie, která byla publikována v odborném časopise Forensic Science International, uvádí nejčastější příčiny náhlých úmrtí při sexu. Přestože výrazně v počtu zemřelých převyšují starší muži (87 procent), důvodem není primárně věk.

Zdroj: Youtube

Věk je jen číslo?

Podle španělské studie byl průměrný věk zemřelých mužů během sexu 59 let a nejčastější příčinou byl infarkt myokardu. Ke smrti došlo obvykle v souvislosti s heterosexuálním stykem a nejčastěji během styku nebo těsně po něm. Nejčastějším místem úmrtí byl domov (v 63 procentech), u 15 procent mužů byla partnerkou prostitutka nebo milenka. Nová studie zjistila, že náhlá smrt během sexu nastává z mnoha důvodů.

Stres, alkohol i drogy

Riziko náhlé smrti během sexu je sice podle studie vyšší u mužů, ale mnohem důležitější je fakt, že se týká lidí se stávajícími srdečními chorobami a jedinců, kteří provozují rizikové sexuální aktivity. Riziko smrti dále zvyšují alkohol, některé drogy (hlavně kokain), léky, například na léčbu erektilní dysfunkce, a také obezita.

Strach není namístě

Riziko jakékoli náhlé srdeční zástavy se s věkem samozřejmě zvyšuje. To ale neznamená, že se zřeknete sexu. Naopak, sex má řadu příznivých fyzických a psychických účinků. Snižuje se při něm krevní tlak, zlepšuje se imunita a také spánek. Při sexu a orgasmu se uvolňuje hormon oxytocin, což je hormon lásky, který je důležitý pro budování důvěry a vazby mezi dvěma lidmi. Smrt při sexu představuje 0,6 procenta všech případů náhlé smrti, takže riziko, že zemřete právě při sexu, je extrémně nízké.

Nejen muži středního věku

Vědci z londýnské univerzity St George’s zjistili, že tento fenomén se neomezuje pouze na muže středního věku. Velká studie, která zkoumala náhlou srdeční smrt u 6847 osob, zjistila, že 17 úmrtí (0,2 procenta) nastalo buď během, nebo do jedné hodiny po sexuální aktivitě. Průměrný věk smrti byl 38 let a v 35 procentech se to týkalo žen. Tato úmrtí nebyla obvykle způsobená srdečními záchvaty, jak je časté u starších mužů. V polovině případů byl příčinou náhlý abnormální srdeční rytmus nazývaný syndrom náhlé arytmické smrti. Druhou příčinou bylo prasknutí aorty a zbývající případy byly způsobené různými anomáliemi srdce, jako je kardiomyopatie.

Zdroj: vlasta.cz, sciencedirect.com, theses.cz, denik.cz

Související články