Alzheimerova choroba se zatím nedá vyléčit. Nemoc způsobuje nevratné změny v mozku, což se projevuje především v oblasti kognitivních schopností, jako je paměť, řeč, pozornost i zrakově-prostorové schopnosti. Dřív se demence považovala za průvodní jev stárnutí, proto se jí říkalo stařecká demence. Demence však podle gerontopsycholožky Evy Jarolímové není normální součást stárnutí. Vždy je důsledkem poškození mozku chorobou, poraněním a podobně.

Zdroj: Youtube

Ideální klíč k delšímu životu

V České republice trpí touto chorobou zhruba 150 tisíc lidí. Odhaduje se, že za třicet let to bude minimálně 400 tisíc lidí. Postihuje téměř třetinu osob nad 80 let a díky stárnutí populace stoupá i počet nemocných. Existuje řada faktorů, které mohou rozvoj choroby ovlivnit. Některé výzkumy naznačují, že zejména u mužů lze snížit riziko vzniku Alzheimerovy choroby tím, že budou mít po svém boku chytrou partnerku.

Jak se ochránit před demencí

Profesor Lawrence Whalley z University of Aberdeen v USA a autor knihy Understanding Brain Aging and Dementia věří, že mít po svém boku inteligentního partnera je klíčem k delšímu životu. Ve svých přednáškách s názvem „Demence: Jak se můžeme chránit“ říká: „Chlapi, pokud chcete žít déle, musíte se oženit s inteligentní ženou. Neexistuje lepší prevence před demencí než inteligence.“ Profesor vychází z toho, že udržování aktivního mozku, který je neustále mentálně saturován a je společensky aktivní, pomáhá snížit riziko rozvoje demence.

Související články

Trénink mozku je nezbytný

Psycholožka Eva Jarolímová z České alzheimerovské společnosti říká v podstatě totéž. „Z hlediska prevence demence má význam procvičování mozku, ale přiměřené, spontánní a přirozené. S přibývajícím věkem platí dvojnásob věta „používej to, nebo o to přijdeš.“  Výzkumy jasně ukazují, že čtení, psaní, luštění křížovek a další intelektuální aktivity souvisí s nižším rizikem propuknutí Alzheimerovy choroby. Je tedy logické, že výběr partnera, který vás nutí neustále přemýšlet a učit se novým věcem, může mít podobný účinek na mozek jako sudoku.

Inteligence je sexy

Není také nic víc sexy než inteligence. Nemluvíme samozřejmě o tom, že by váš partner muset mít tři vysokoškolské tituly, přirozená inteligence je o něčem jiném (ne, není řeč o selském rozumu, který se někdy přeceňuje). Profesor Whalley také tvrdí, že ztráta člena rodiny v raném věku by mohla mít vliv na duševní zdraví jednotlivce o desetiletí později. „Studie ukázaly, že úmrtí matky před dosažením pátého roku věku je velmi důležitým rizikovým faktorem pro vznik demence v pozdějším věku," řekl.

I když nemáme žádnou kontrolu nad našimi ranými životy, můžeme se ale podle profesora Whalleyho aspoň rozhodnout, že si najdeme chytrého partnera, který bude udržovat náš mozek neustále v pohotovosti. I když ve finále je stejně nejdůležitější, aby vás partner miloval (a vy jeho), i když si to nakonec ve stáří nebude pamatovat.

Aplikací proti demenci

Pomoci v boji proti Alzheimerovi může i aplikace Terrapino. Ta pracuje s dotazníkem ARA (Alzheimer Risk Assessment), který ve vztahu dotazovaného k celé škále těchto faktorů posuzuje individální míru rizika onemocnění. Po vyplnění aplikace spočítá skóre neboli pravděpodobnou míru rizika Alzheimerovy nemoci a doporučí každodenní aktivity, na které je třeba se zaměřit. Jde zejména o chůzi a kognitivní trénik mozku v podobě různých her. Dotazník ARA sestavil prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D., z Neurologické kliniky 2. LF Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol se skupinou odborníků. 

Aplikaci Terrapino si lze stáhnout zdarma v Google Play i App Store.

Zdroj: Vlasta.cz yourtango.com

Související články