V 19. století byla muzikoterapie zavržena a prohlášena za šarlatánství. Teprve kolem druhé světové války se začaly dělat ve světě výzkumy, až nakonec společnost přijala možnost, že nás hudba ovlivňuje více, než jsme kdy mysleli. Ve Švédsku už od čtyřicátých let funguje muzikoterapeutický institut a u nás v Čechách máme dokonce hudební lázně.

Zdroj: Youtube

Historie 

Ve Starém zákoně je popisováno, jak David léčil hrou na harfu deprese krále Saula. Ve starověkém Egyptě a v antickém Řecku byly používány propracované koncepce pro formování člověka pomocí hudby. Nové pojetí muzikoterapie se objevilo koncem 17. století pod názvem iatromusica. Technika vycházela z představy, že hudba svými vibracemi dokáže vypudit jedovaté látky z nemocného těla. Důležité bylo udržovat rytmus, proto byly komponovány speciální léčebné skladby tanečního charakteru, které měly největší efekt.

Šarlatánství

S nástupem medicíny v 19. století byla muzikoterapie označena za šarlatánství. Kolem druhé světové války se v USA a ve Švédsku konečně objevily propracovanější koncepce opřené o psychoanalýzu. V roce 1942 založil ve Švédsku Alexis Pontvik muzikoterapeutický institut. Vycházel z Jungova pojetí psychoanalýzy. V lázních je muzikoterapie hlavní léčebnou metodou, protože hudba může díky svým vlastnostem proniknout hlouběji do vrstev osobnosti než mluvené slovo. 

Jak se léčí tóny

Muzikoterapie využívá různé vibrace k léčení těla, mysli a ducha. Funguje na dvou principech. Různé emoce vibrují na různých úrovních a zablokované nebo nevyjádřené emoce jsou hlavním zdrojem našich nemocí. Všichni z hodin přírodopisu víme, že vše se skládá z atomů. Kvantoví fyzici zjistili, že atomy se skládají ze subatomárních částic, které neustále vibrují na určitých frekvencích.

To, co ve skutečnosti považujeme za kvantovou částici, je její vibrace. Fyzici vysvětlují, že celý vesmír je jen důsledkem vibrací mnoha nekonečně velkých polí. Předměty nejsou jediné, které vibrují. Bylo vědecky prokázáno, že naše myšlenky a pocity vytvářejí energii, která vyvolává vibrace. Vše vibruje na různé úrovni, včetně pocitů. Nepříjemné emoce vibrují na relativně nízké úrovni. Emoce, které většina lidí považuje za příjemné a radostné, vibrují na vyšších úrovních.

Zdroj onemocnění

Pro většinu lidí je snadné vyjádřit pozitivní emoce, jako je štěstí a radost. Mnoho lidí však nechce a neumí cítit negativní emoce. V dnešní době je navíc trend být vyrovnaný a zvládat všechna úskalí života. Lidé se na vás smějí ze sociálních sítí, a přitom zrovna prožívají nějakou životní tragédii. Nedovolí si cítit i něco nepříjemného, tak v sobě tyto pocity dusí. Odborníci na muzikoterapii vysvětlují, že pokud se tak děje dlouhodobě, nízko vibrující uvězněné emoce stagnují v těle a způsobují choroby.

Jak funguje léčení zvukem?

Určitě si pamatujete ze školy, že lidské tělo tvoří ze 75 % voda, která je skvělým vodičem vibrací. Zvukoví léčitelé používají nástroje, jako jsou tibetské mísy, křišťálové mísy, skleničky, gongy, a dokonce i ladičky, které po úderu vibrují na určitých frekvencích. Tyto vibrace odpovídají konkrétním emocím. Když terapeut rozezní nějaký nástroj, například u srdce, mohou se uvolnit zamrzlé uvězněné negativní emoce.

Věda o léčení

Vědecky řečeno, rezonance je stav, kdy vibrace jednoho objektu vyvolávají vibrace jiného objektu. Například když máte dvě ladičky blízko sebe, když udeříte do jedné, způsobí to, že druhá ladička začne vibrovat na podobné frekvenci. Tento princip způsobuje, že tělo vibruje na stejné frekvenci jako zvuky vydávané křišťálovými mísami, gongy, ladičkami a dalšími zvukovými léčivými nástroji. Pozitivní frekvence různých hudebních nástrojů umožňují vašim buňkám pracovat ve vzájemné harmonii, léčit orgány, kosti a nepříjemné emoční stavy.

Nalaďte se na frekvenci

Mozkové vlny jsou přímo spojeny s duševními stavy vědomí. Existují různé typy mozkových vln: delta, theta, alfa a beta. Relativně pomalé vlny delta se vyzařují během spánku, rychlejší vlny theta se vyzařují během meditace a vlny beta (nejrychlejší) se vyzařují, když řešíme problémy nebo se soustředíme na určité úkoly. Zvukové vlny, které odpovídají těmto čtyřem typům mozkových vln, vznikají, když terapeut udeří do konkrétních misek. Zvukový léčitel například používá nástroje, které produkují vibrace odpovídající mozkovým vlnám theta (4–8 hertzů), aby navodil pozitivní pocity a uzdravení, které zažívá během meditace.

Výhody zvukové terapie jsou:

 • zlepšuje paměť, pozornost a koncentraci
 • prevence syndromu vyhoření
 • relaxuje tělo i mysl
 • snižuje krevní tlak
 • zmírňuje příznaky chronického stresu
 • harmonizuje mysl, tělo a ducha
 • pomáhá při rehabilitaci po úrazech
 • zlepšuje paměť a koncentraci
 • má vliv na lepší koordinaci pohybů

Jak probíhá terapie?

Pracuje se s poslechem, s rytmem a dynamikou hudby. Velmi relaxační účinek má poslech zvuků přírody. Běžná je i práce s tichem. Muzikoterapie může probíhat individuálně nebo skupinově. V obou případech se používají dvě základní formy muzikoterapie.

 • Receptivní – ta spočívá převážně v poslechu hudby a vnímání, jaké pocity a emoce hudba vzbuzuje. A poté v reflexi těchto pocitů.
 • Aktivní – při této formě se použijí určité hudební nástroje, instrumenty. Stejně tak se zapojuje vlastní tělo, hlas.

Zdroj: vlasta.cz wikipedia.org niyamayogashala.com

Související články