Proto se také dnes cílená osvěta snaží zvýšit povědomí o možnostech, které vzácná pupečníková krev přináší, a objasňovat význam a léčivý potenciál této krve a krvetvorných kmenových buněk, jež obsahuje. V první řadě osvěta zahrnuje informování těhotných žen. Ty by měly vědět co nejvíce jak o procesu odběru a uchovávání pupečníkové krve, tak o potenciálních výhodách, které odebraná krev přináší dárcům i příjemcům. Nezanedbatelné je ale i obecné povědomí o této neobyčejné tekutině. Věděli jste, jak důležitá by mohla být i pro vás?

Zdroj: Youtube

Co je pupečníková krev?

Pupečníková krev je krev novorozence, jež zůstává po narození dítěte a po přestřižení pupečníku v placentě a pupeční šňůře. Výjimečná je tím, že obsahuje vzácné krvetvorné (hematopoetické) kmenové buňky, které jsou mladé a nezatížené získanými onemocněními, léčbou či procesem stárnutí. Dnešní technologie ji umožňují uchovávat na desítky let, čímž se zachová její potenciál do budoucna, kdy může hrát důležitou roli při ochraně zdraví vaší rodiny.

Jak se odebírá?

Jediná a unikátní možnost odběru vzniká při porodu. Odběr pupečníkové krve či tkáně pupečníku je zcela bezbolestný a bezpečný – provádí se tehdy, když je už o dítě i maminku postaráno. V době odběru pupečníkové krve je již pupeční šňůra přestřižená a sesvorkovaná a dítě je v péči pediatra. Odběr není nepříjemný či bolestivý ani pro matku, ani pro dítě. V žádném případě nezasahuje do standardního průběhu porodu, při kterém je vždy prvořadou povinností lékaře postarat se o zdraví a bezpečí matky a dítěte.

Má velký potenciál

Pupečníková krev je prostředkem léčby při desítkách závažných onemocnění. Má potenciál při léčbě několika onemocnění mimo standardní léčbu, jako je například dětská mozková obrna, poškození mozku při narození, ztráta sluchu nebo při poruchách imunity. Kombinace odběru pupečníkové krve z pupeční šňůry a odběru pupečníkové krve z povrchových žil placenty může poskytnout dostatečné množství buněk na vícenásobnou aplikaci při léčbě. Použitelná je jak v dětském věku, tak i v dospělosti. Její jedinečné vlastnosti jsou zachovány i při dlouhodobém uskladnění. Může se použít také při léčbě sourozence dítěte.

Pomáhá, když jiné zdroje nemohou

Pupečníková krev má dlouhodobý pozitivní dopad na životy lidí. Zvlášť slibný je potenciál pro pacienty, kteří bojují s vážnými nemocemi, mají potíže s nalezením vhodného dárce kostní dřeně, trpí genetickou poruchou, různým hematologickým a onkologickým onemocněním, život ohrožující genetickou poruchou nebo potřebují okamžitou transplantaci. A zdá se, že ještě zdaleka nejsme s možnostmi využití u konce. Existuje například celá řada probíhajících klinických studií, jež studují účinnost pupečníkové krve při léčbě v regenerativní medicíně, a neustále se identifikují nové stavy, které také lze pupečníkovou krví léčit.

JAK ŠEL ČAS S ODBĚREM PUPEČNÍKOVÉ KRVE

Odběr pupečníkové krve jako zdroje kmenových buněk má relativně krátkou, ale zajímavou historii (a nepochybně mu patří budoucnost). Zde je krátký přehled historického vývoje odběru pupečníkové krve.

 • 1988 – První transplantace v Paříži
  První úspěšná transplantace pupečníkové krve se provedla v Paříži. Jednalo se o přenos kmenových buněk z pupečníkové krve mezi sourozenci trpícími dědičnou nemocí, Fanconiho anémií. Tato transplantace byla průlomovým okamžikem a ukázala potenciál pupečníkové krve jako zdroje léčby.
 • 1992 – První banka
  Dr. Pablo Rubinstein založil první veřejnou banku pupečníkové krve, kde mohou rodiče darovat pupečníkovou krev pro veřejný užitek. Tím se zahájil proces shromažďování a uchovávání pupečníkové krve pro budoucí léčebné účely.
 • 1993 – První úspěšná nepříbuzenská transplantace pupečníkové krve
  Byla provedena první transplantace pupečníkové krve mezi dárcem a příjemcem, kteří nejsou navzájem příbuzní, v USA.
 • 1997 – Veřejný registr pupečníkové krve na Slovensku
  Na Slovensku byl založen veřejný registr pupečníkové krve Slovenský registr placentárních krvotvorných buněk (součást skupiny Cord Blood Center Group), v pořadí 5. na světě.
 • 1999 – První sourozenecká transplantace pupečníkové krve na Slovensku 
 • 2000 – První autologní transplantace pupečníkové krve
  První autologní transplantace pupečníkové krve, kdy byla pupečníková krev dítěte odebírána a následně použita pro jeho vlastní léčbu.
 • 2003 – Založení rodinné banky CORD BLOOD CENTER CZ
 • 2004 – První dítě v Evropě léčené vlastní pupečníkovou krví
  První dítě v Evropě léčili vlastní pupečníkovou krví, která byla uskladněna v rodinné bance Cord Blood Center. Léčba se uskutečnila na Slovensku.
 • 2009 – Založení laboratoria v České republice
  Laboratorium Cord Blood Center CZ pracuje na základě zákona o lidských tkáních a buňkách, jehož dodržování kontroluje Státní ústav pro kontrolu léčiv a řídí se Transplantačním zákonem.
 • 2010 – Slovenský registr vydal do ČR pupečníkovou krev
  Krev byla použita na léčbu miminka s těžkou poruchou imunity.
 • 2017 – Provedeno víc než 40 000 transplantací pupečníkové krve na světě
 • 2020 – Léčba pupečníkovou krví v Čechách při poškození mozku malého Honzíka
 • 2022 – Česká laboratoř získala povolení na odběr zpracování placenty
 • 2023 – Společnost Cord Blood Center Group
  Druhá největší síť rodinných bank s pupečníkovou krví v Evropě skladuje pupečníkovou krev více než 85 000 dětí a provozuje 4 laboratoře, z toho jednu v ČR. Již 53 českých nemocnic poskytuje službu banky, tedy odběr pupečníkové krve.
 • 2023 – Expandovaný přípravek z pupečníkové krve schválen k léčbě rakoviny v USA
  Pomáhá k rychlejšímu zotavení se po transplantaci krvetvorných kmenových buněk rychleji než při transplantaci kostní dřeně.

Zdroj: časopis Překvapení

Související články