Studie profesora Iana Gotliba ze Stanfordovy univerzity zjistila, že dívky, které si v minulosti prošly stresovými situacemi a depresí, mají kratší telomery. Telomery jsou čepičky na koncích chromozomů, které se při každém dělení buňky nebo v důsledku působení stresu o něco zkracují. Za normálních okolností délka telomer odpovídá věku, s dospíváním se délka přirozeně zkracuje.

Vědci do studie zapojili dospívající dívky, které byly zdravé, ale vzhledem k rodinné anamnéze u nich existovalo vysoké riziko vzniku deprese. Během studie byla tato děvčata vystavena stresové situaci. Reakcí bylo, že jejich těla začala uvolňovat mnohem větší množství stresového hormonu kortizolu.

Výsledkem je zjištění, že telomery nejen urychlují život a mohou přispívat ke dřívějšímu úmrtí, ale také jsou viníky častějších nemocí a infekcí. Kratší telomery u dvanáctiletých dívek pak znamenaly, že jim biologicky bylo zhruba osmnáct let.

„Nemyslel jsem si, že tyto dívky budou mít kratší telomery než jejich protějšky s nízkým rizikem vzniku deprese. Jsou na to příliš mladé, ale je to tak," uvedl Gotlib s tím, že se jedná o první studii svého druhu. „Dokonce to vypadá, že délka telomer může předpovědět, kdo v budoucnu bude k úzkostem a depresivním stavům náchylnější a kdo ne,“ dodává.

Neblahé vyhlídky se však týkají pouze dívek a žen, chlapci z toho pro tentokrát vyváznou. Zabojovat s předčasným stárnutím se ovšem podle vědců dá, a to pravidelným cvičením těla a mysli. Oddálit zkracování telomer lze především u dospělých.

Základem klidného, spokojeného a dlouhého života, navzdory tomu, co říká studie, je totiž duševní, fyzické a emocionální zdraví, od něhož se odvíjí celý náš další život. Pokud nás dlouhodobě sužuje stres, deprese a úzkosti, budeme stárnout rychleji, než je zdrávo, a to na všech rovinách.

Zdroj: vlasta.cz The Genetic Factor That Makes Some Girls Look Older Than Their Friends | YourTango

Související články