Tuberkulóza je často označovaná zkratkou TBC. Jedná se o vážné infekční onemocnění, které se primárně zaměřuje na plíce, ale není vyloučeno, že může postihnout i lymfatické uzliny, kůži, kosti, klouby, ledviny, páteř, mozek a další části těla, jak uvádí tato vědecká studie.

Zdroj: Youtube

Původcem tohoto onemocnění je infekční bakterie. Přestože se bakterie může šířit běžnými interakcemi jako mluvení, kýchání, smích, zpěv nebo kašel, nakazit se tuberkulózou není tak snadné, respektive nejedná se o tak infekční onemocnění, jak by se mohlo zdát.

Je uvedeno, že pro přenos infekce je nutné trávit s osobou s aktivní formou TBC minimálně 4 hodiny v kuse, v jedné uzavřené místnosti nebo velmi blízkém kontaktu, dle této vědecká studie.

Nemocných stále přibývá, nejvíce jich je v Praze

V hlavním městě Praze bylo za uplynulý rok léčeno 110 pacientů trpících tuberkulózou, což je nejvyšší počet zaznamenaných případů.

Podle nedávných statistik došlo v minulém roce k nahlášení 447 případů této nemoci, přičemž 319 z nich tvořili muži a 128 ženy. Nejvíce postižená věková skupina se pohybovala mezi 50 a 54 lety.

Z celkového počtu případů bylo 87 procent diagnostikováno jako onemocnění plic, zatímco zbylých 13 procent představovalo případy tuberkulózy mimo plicní orgány.

Podle informací od doktora Wallenfelse se na většinu těchto případů přišlo neaktivně, když se pacienti obrátili na lékaře kvůli problémům, které trvaly delší dobu.

Léčba tuberkulózy spočívá v použití antibiotik, konkrétně antituberkulotik, která se kombinují různými způsoby, aby se předešlo vzniku rezistence. Období léčby trvá nejméně 6 měsíců. Hlavním cílem je redukovat počet bakterií v těle pacienta.

Mezi příznaky patří kašel a vykašlávání krve

  • kašel, který trvá tři a více týdnů
  • vykašlávání hlenu a krve
  • bolest na hrudi při kašli i dýchání
  • hubnutí bez jasné příčiny
  • únava
  • horečka
  • noční pocení
  • zimnice
  • ztráta chuti k jídlu

Někteří pacienti se mohou léčit doma

U běžných forem tuberkulózy, citlivých na léky, by měla lékařům i pacientům ulevit nová vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění, platná od ledna. Ta říká, že by se někteří pacienti, kteří touto chorobou onemocní, mohli začít léčit doma.

„Vyhláška nám umožňuje pustit nemocné s běžnou tuberkulózou po několika dnech z nemocnice domů. Musí ale spolupracovat, dodržovat domácí izolaci a užívat pravidelně léky. Do plicní ambulance pak již dochází jen na kontroly. Zda je vše tak, jak má být, můžeme posoudit s pomocí telemedicíny, která nám umožní být s pacientem v pravidelném kontaktu,“ vysvětluje doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D., který je za tuto možnost rád.

Jak dále uvedl lékař, to, že se pacient může léčit doma, výrazně přispívá ke zlepšení jeho zdravotního stavu, především v rámci jeho dobré psychiky.

Dlouhodobé odloučení od rodiny a vytržení ze svého rodinného prostředí pacientovi nepomáhá a může se následně stát, že zcela odmítne spolupracovat na své léčbě.

Zdroj: Vlasta.cz, vědeckástudie, WHO

Související články