Děti mají pocit, že nejsou rády na světě. Přibylo úzkostí a depresivních stavů

Nicole Mrzenová | 15. 2. 2023

„Za covidu se přirozený psychický vývoj dětí a dospívajících zkomolil a zpomalil, což jejich psychické rovnováze ublížilo. To jsou hlavní příčiny, proč se na nás se žádostí o odbornou pomoc obrací mnohem více klientů než předtím,“ říká Mgr. Markéta Čermáková, ředitelka psychoterapeutické kliniky.

Jaké jsou nejčastější psychické poruchy u dětí a dospívajících, kteří za vámi přicházejí na terapii?

To je třeba rozdělit na nejčastější projevy, kterých si okolí všimne, a nejčastější příčiny jejich obtíží. Takže nejčastějšími projevy, kvůli nimž své malé nebo dospívající ratolesti k nám rodiče přivedou, jsou sebepoškozování, řezání se a podobně. V závažnějších případech dokonce pokusy o sebevraždu, poruchy příjmu potravy, to znamená buď úplné odpírání potravy, nebo naopak přejídání, anebo střídání obou těchto anomálií.

Zdroj: Youtube

Kromě toho se u klientů často setkáváme s úzkostnými a depresivními stavy, kdy nemají dost energie na to, aby dělali věci, které byli zvyklí dělat do té doby, nebo propadají panickým stavům, které mohou mít i fyziologické projevy typu bušení srdce, problémů s dýcháním, tedy stavy, které jim zabraňují například fungovat ve škole.

A jaké jsou příčiny těchto obtíží?

Ty děti většinou něco velmi intenzivně trápí nebo děsí, mají pocit, že jim není dobře na světě. Často se nemohou vyrovnat s tím, jak vypadají, se svou genderovou identitou nebo sociálními vazbami s vrstevníky.

Přibylo výrazně podobných případů po pandemii, která dětem a dospívajícím sociální vazby ztížila nebo znemožnila?

Případů, kdy se na nás obracejí se žádostí o pomoc, přibylo opravdu výrazně. V době, kdy se děti vyvíjejí a dospívají, je nesmírně důležité právě formování a hledání vlastní identity, a to jim bylo během nuceného pobytu o samotě prakticky znemožněno, protože pro to je zásadní podmínkou právě společnost jejich spolužáků a vrstevníků.

SEBEVRAŽDA: Člověk může těsně před ní působit šťastně! Nebojí se smrti, ale bolesti
Osobnosti

SEBEVRAŽDA: Člověk může těsně před ní působit šťastně! Nebojí se smrti, ale bolesti

Jak se jako psycholožka díváte na nebezpečí závislosti na mobilních telefonech, kterou opatření za pandemie ještě umocnila?

Izolace dětí a dospívajících od vrstevníků určitě význam, jaký přikládají mobilům a sociálních sítím, zvětšila. Osobně se ale domnívám, že je to dvojsečná záležitost. Aniž bych podceňovala rizika, vidím v tom i jistá pozitiva, protože právě možnost využívat tyto technologie ke vzájemné komunikaci jim naopak výrazně pomohla izolaci prolomit a covid ve zdraví přežít. Spíš si myslím, že se musí naučit orientovat se tady i tam: jak v té on-line džungli, tak v té naší reálné džungli.

Situaci komplikuje i nedostatek dětských psychologů v naší zemi. Kolik je na vaší klinice průměrná čekací doba?

Každé zařízení to má nastavené trošičku jinak. Někde mají dospívající možnost přijít na první krizovou intervenci sami a až potom se vyžaduje souhlas rodičů, jinde mohou přijít pouze s rodiči. Jsou ovšem i výjimky, kdy je klient v obtížné rodinné situaci, kdy souhlas rodičů nelze získat nebo kdy rodič jeho psychické problémy sám vytváří.

Sebevražda a jak zvládnout výčitky. Blízcí často nic netuší
Vše o vztazích

Sebevražda a jak zvládnout výčitky. Blízcí často nic netuší

Zpět k čekacím dobám: my jsme soukromé zařízení, kde je hrazen ze zdravotního pojištění jen úzký výsek výkonů, takže terapii si hradí klienti v hotovosti. Ovšem na druhou stranu máme mnohem kratší čekací doby, přibližně dva týdny, zatímco tam, kde všechno hradí pojišťovna, klienti čekají dva až tři měsíce. A je to pochopitelně region od regionu jiné; jsou oblasti, kde čekací doba čtvrt nebo půl roku není vůbec výjimkou, což je opravdu šílené, protože v životě dítěte nebo dospívajícího to je velice dlouhá doba, během níž se může stát cokoli.

SEBEVRAŽDA: Těsně před ní může člověk působit i šťastně
Rozhovory

SEBEVRAŽDA: Těsně před ní může člověk působit i šťastně

Kde se podle vás stala chyba?

Mám pocit, že tady u nás, v Čechách, nikdo moc nepřemýšlí systémově dopředu. Už když jsem stála frontu na přihlášku do školky pro své děti, které jsou dnes v pubertě, jsem si říkala, jestli někomu dojde, že je třeba připravit se na silné ročníky. Vypadá to, že to nikoho nenapadlo…

ZDROJ: časopis Květy

Tagy Česko