Nedostatečná kontrola krevního tlaku a následné odkládání léčby u mladších lidí můžou vést k postupným změnám především v mozku a v ledvinách. Zároveň se tím zvyšuje pravděpodobnost vývoje demence v pozdějším věku. Studie ukázaly, že téměř čtvrtina lidí, kteří se potýkali s vysokým krevním tlakem od 35 let, vykazovala ve stáří poškození více orgánů najednou.

Zdroj: Youtube

„Kardiovaskulární onemocnění každoročně připraví o život tisíce lidí v České republice. Jednou z hlavních příčin těchto onemocnění je vysoký krevní tlak, který sám o sobě nezpůsobuje bolest, ale pokud není léčen, může postupně poškozovat životně důležité orgány. Toto riziko se zvyšuje, pokud se vysoký krevní tlak objeví u pacientů mladších 45 let,“ vysvětluje MUDr. Miroslav Souček, garant projektu Srdce v hlavě.

Vysoký krevní tlak nepodceňujte

Vědecké studie dále ukazují, že riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění je 2,5krát vyšší, pokud se vysoký krevní tlak objeví před 45. rokem života. Téměř čtvrtina pacientů, kteří trpěli vysokým tlakem od 35 let, později zažila poškození více orgánů, což následně výrazně zkomplikovalo jejich běžný život a fungování. Někteří z těchto lidí se následně museli vzdát svého pracovního života, oblíbených sportovních aktivit a jiných koníčků.

Mozek je jedním z orgánů, na který má vysoký krevní tlak v mladém věku značný vliv, hrozí i zvýšené riziko Alzheimerovy choroby. „Odkládání léčby a nedostatečná kontrola krevního tlaku u mladších pacientů může vést k poškození mozku a zvýšit riziko demence v pozdějším věku. Včasná léčba hypertenze u mladších pacientů však může toto riziko výrazně snížit,“ dodává MUDr. Souček.

Ohroženy jsou i ledviny

Srdce a ledviny jsou dalšími orgány, které jsou vysokým krevním tlakem ohroženy. Riziko poškození srdce je u pacientů s hypertenzí zjištěnou v mladém věku až dvojnásobné.

„Vysoký krevní tlak je vážný zdravotní problém, který v počáteční fázi často nepřináší žádné symptomy, což ztěžuje jeho včasnou diagnostiku a léčbu. Je důležité znát svůj krevní tlak a při zvýšených hodnotách vyhledat lékařskou pomoc. Hypertenze se stále častěji objevuje u mladších pacientů, u nichž je zanedbání účinné léčby obzvláště rizikové,“ zdůrazňuje MUDr. Souček a upozorňuje na to, že velmi důležitá je prevence a návštěvy lékaře.

Zdroje: Vlasta.cz, WHO, MayoClinic, vědecká studie

Související články