Sex a sexualita jako taková patří odpradávna do našich životů. Kromě toho, že nám přináší benefity ve formě uspokojení, má i blahodárné účinky na náš mozek. Jak lidé stárnou, jejich libido se vytrácí. Jenže milování je vhodné se oddávat i v pozdějším věku.

Zdroj: Youtube

Podle této statistiky je prokázáno, že více než 70 % zadaných Čechů nad 60 let si pravidelný pohlavní styk dopřává jednou týdně. A to je jedině dobře! Ukázalo se totiž, že sex v pozdějším věku má zásadní vliv na naše kognitivní funkce – tedy na zdraví mozku a mentální schopnosti. Jak to tedy s tím sexem po padesátce vlastně je?

Rozhoduje frekvence i kvalita styku

Aby se mohli vědci objektivně zaměřit na to, jak sex souvisí s naším kognitivním zdravím, využili autoři studie data o různorodé skupině starších dospělých čítající 1683 respondentů starších 62 let, o nichž byly k dispozici kompletní údaje o kognitivní funkci a byli buď v manželství, partnerském soužití, nebo měli intimního partnera. Následně bylo zjištěno, že sexuálně aktivní starší dospělí ve věku 75 až 90 let, kteří měli sex alespoň jednou týdně, prokázali během pětiletého období lepší kognitivní funkce než ti, kteří v uplynulém roce nevykazovali žádnou sexuální aktivitu.

To naznačuje, že četnost sexuálních aktivit může přinášet kognitivní výhody pro nejstarší zkoumanou věkovou skupinu. U lidí ve věku 62 až 74 let však byla klíčová kvalita sexuálních zážitků. Ti, kteří označili své sexuální vztahy za velmi nebo extrémně příjemné a uspokojivé, vykazovali lepší kognitivní funkce ve srovnání s těmi, kteří své sexuální zkušenosti považovali za nudné.

Důležitá je intimita a kreativita

Podle odborníků je proto zásadní na partnerské intimitě během stárnutí pracovat vědomě: „Je důležité přestat se řídit podle zažité rovnice sex = soulož, a namísto toho vnímat sex také jako hravou a smyslnou aktivitu. Místo touhy po dokonalém sexuálním výkonu se zaměřte na vzájemné dotyky a to, jak mohou potěšit váš protějšek,“ radí Barry W. McCarthy Ph.D., emeritní profesor psychologie na univerzitě v Michiganu a autor knih o zdravé sexualitě.

Co se týče kreativity, i zde máte otevřenou cestu a záleží zcela na vás, jaký typ sexu preferujete. „Jestliže u muže dochází ke slábnutí erekce nebo k prodlužování času potřebného k dosažení ztopoření, neměl by hned mylně předpokládat, že je na soumraku své sexuální kariéry. S postupujícím věkem někteří muži ztrácejí schopnost vzrušení ze samotných představ, ale mohou jej dosahovat pomocí fyzické stimulace,“ vysvětluje MUDr. Marek Broul, Ph.D., MBA, FECSM, primář Sexuologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a urolog Urologického oddělení nemocnice Litoměřice.

Zdroje: vlasta.cz, studie, balancehormoneoklahoma, verywellhealth

Související články