Glaukom, známý spíše jako zelený zákal, může vést k částečné, až úplné ztrátě zraku. Přestože je glaukom možné odhalit během běžných očních kontrol, spousta lidí ani netuší, že má nějaký problém.

V počáteční fázi totiž glaukom nebolí ani se neobjevují žádné výraznější symptomy. Rizikovými faktory vzniku onemocnění jsou dědičnost, diabetes, vyšší věk i poruchy prokrvení.

Zdroj: Youtube

Glaukom poškozuje nevratně zrak

Na rozdíl od šedého zákalu, který lze dobře léčit, glaukom představuje nevratné poškození s postupným úbytkem a degenerací optického nervu. Onemocnění postihuje zhruba 2 % lidí starších 40 let a 3,5 % těch, kterým je více než 70 let.

Podle posledních údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky byl glaukom diagnostikován 378 000 osobám, což je značný nárůst oproti 351 tisícům v roce 2015 a 195 tisícům v roce 2000. Jedním z hlavních důvodů je fakt, že polovina lidí s glaukomem si svého stavu není vědoma.

Zvýšený nitrooční tlak poškozuje optický nerv

Glaukom se vyskytuje ve více formách, nejběžnějším typem je glaukom s otevřeným úhlem. V tomto případě dochází k narušení odvodu nitrooční tekutiny z přední části oka, což vede ke zvýšení nitroočního tlaku.

Tento zvýšený tlak pak postupně poškozuje optický nerv, aniž by pacient v počátečních fázích onemocnění pociťoval jakékoli symptomy.

Jaké jsou nejčastější příznaky glaukomu

  • zamlžené, až zúžené zorné pole
  • ztráta prostorového vidění
  • světloplachost
  • bolesti hlavy hlavně v oblasti očí, až nevolnost
  • ztráta zrakové ostrosti v pokročilém stadiu nemoci
  • glaukomový záchvat – náhlá ztráta zraku
  • barevné kruhy, především kolem světla a jiných světelných zdrojů
  • zarudnutí oka

Jak se glaukom diagnostikuje

V případě zeleného zákalu je obvykle nutné provést více vyšetření, aby se nemoc potvrdila. Mezi hlavní metody patří takzvaná perimetrie, kdy se měří nitrooční tlak a rozsah zorného pole, a také takzvaná tomografie (OCT), kdy lékař sleduje stav sítnice, rohovky a také optického nervu. Jde o neinvazivní vyšetřovací techniky, které nejsou bolestivé.

V čem se liší zelený zákal od šedého?

Šedý zákal je charakterizován zakalením oční čočky, zatímco zelený zákal se projevuje zvýšením tlaku v oku, který může vést k poškození zrakového nervu.

Na rozdíl od šedého zákalu, který je možné vyléčit pouze chirurgickým zákrokem, základem léčby zeleného zákalu je snížení nitroočního tlaku, obvykle pomocí očních kapek nebo blokátorů enzymů nebo jejich kombinací.

V případě, že oční kapky nezabírají, je možné provést laserový či chirurgický zákrok. Cílem je snížení nitroočního tlaku a tím zpomalení postupu onemocnění.

Důležitá je fyzická kondice

Na rozdíl od mýtů pravidelná tělesná aktivita onemocnění nezhoršuje, naopak může přispět k poklesu nitroočního tlaku.

Tento fenomén zkoumal i výzkumný tým z univerzity v Soluni, který provedl studii zaměřenou na měření nitroočního tlaku u neaktivních osob, u jedinců s pravidelnou fyzickou aktivitou a u pacientů s glaukomem, kteří se aktivně věnují cvičení.

Závěr studie prokázal, že cvičení vede ke snížení nitroočního tlaku jak u zdravých lidí, tak u pacientů s glaukomem.

Zdroj: Vlasta.cz, Eyewiki.cz, americanacademy, nzip.cz

Související články