Řada lidí si myslí, že ve žlučníku se tvoří žluč. K tomu ale dochází v játrech a žlučovodem pak putuje do žlučníku a dvanáctníku. Jakou má tedy konkrétně funkci?

Žluč hraje důležitou roli v metabolismu tuků. V podstatě působí jako Jar, který kápnete na mastnou pánev. Tukové částice rozdělí na menší a ty jsou poté přístupnější specifickým enzymům, tzv. lipázám, které trávicí proces dokončí. Žlučník je takový přívěsek na žlučovodu, ve kterém se žluč shromažďuje a koncentruje. V momentě, kdy si dáte k obědu kachnu, dojde k tomu, že se žlučník stáhne, koncentrovaná žluč je vypuzena do dvanáctníku, kde působí jako detergent, tedy onen pomyslný Jar.

Na stejném principu vzniká i žlučníková kolika – kontrakcí žlučníku se dá do pohybu kamínek, který se v nejužším místě, tzv. krčku žlučníku, zasekne. Žluč nemůže odtékat, žlučník usiluje o překonání překážky, čímž dochází k jeho bolestivým stahům.

Zdroj: Youtube

Musejí kameny vždy působit problémy?

Vůbec ne. Mnoho pacientů netuší, že je má. A nezřídka se k nám dostanou až s komplikacemi, které způsobí.

Jakými?

Třeba obstrukcí žlučových cest vycestovaným kamenem, nebo dokonce zánětem slinivky břišní.

Záleží na velikosti kamene? Může i malý způsobit velkou koliku?

Jednoznačně. Věřte, že většinou ty malé jsou dokonce ještě horší. Jsou více mobilní a vzhledem ke svému rozměru mohou ze žlučníku vycestovat do žlučovodu a ten úplně ucpat. V tom případě nastane nejen kolika, ale pacient navíc zežloutne, neboť žluč nemůže odtékat do dvanáctníku a žlučová barviva se vstřebávají do krve. Jde o akutní stav vyžadující rychlé řešení.

Jaké je spojení se slinivkou?

Vývod slinivky břišní a žlučovod vyúsťují ve dvanáctníku na stejném místě v oblasti tzv. Vaterovy papily. Když se kamínek zasekne zde, vznikne nejen žloutenka, ale současně nemůže do střeva odtékat slinivková šťáva, čímž dojde k natrávení a zánětu vlastní slinivky. Máme řadu pacientů, kteří netušili, že mají žlučníkový kámen, nikdy neměli žádné potíže, a najednou přišli až v tomto takřka život ohrožujícím stavu.

Tam už nestačí jen odstranit žlučník?

Nejprve je třeba zprůchodnit zablokovaný žlučovod. To se provádí většinou neoperačně, zvláštním flexibilním endoskopem zavedeným ústy až do dvanáctníku, kde lékař nasonduje papilu, pomocí rentgenu zobrazí žlučovod, a potvrdí-li se přítomnost kamene, zvláštním instrumentáriem ho rovnou odstraní (ERCP). Teprve poté můžeme přistoupit k operaci žlučníku. Ve výjimečných situacích, kdy se endoskopická extrakce kamene nepodaří, musíme žlučník i kámen ze žlučovodu odstranit operací současně.

POHLED OPERATÉRA: MUSÍME MÍT I XXL NÁSTROJE

Odpovídá přednosta Chirurgické kliniky 2. LF UK a ÚVN Praha plk. doc. MUDr. Radek Pohnán, Ph.D.

Může lékaře na sále něco překvapit?

Dobře připraveného operatéra by neměla překvapit ani méně obvyklá situace nebo nestandardní nález. Nejednou jsme při operaci zjistili výrazně rozsáhlejší chorobný stav, než ukazovala předoperační vyšetření, a proto je potřeba ke každému nemocnému přistupovat s velkou obezřetností a maximální pečlivostí.

I chirurga ale může někdy udivit rozměr konstituce nemocného, kdy se způsob života a nadměrný přísun kalorií podepíšou na rozměrech jeho tělesné schránky a na nebývalé míře ztukovatění nitrobřišních útrob. Protože počet takovýchto pacientů narůstá, byli jsme nuceni dovybavit se XXL nástroji, právě pro situace, kdy jsme se museli „potit“ kvůli nedostatečné délce běžných instrumentů.

Projeví se v organismu absence žlučníku?

Záleží, v jaké fázi onemocnění operujeme. Pokud byl odstraněn funkční žlučník, ten nějaký čas chybět bude. Když žluč přitéká z jater přímo do dvanáctníku, aniž by prošla žlučníkem, je jí málo a není koncentrovaná, pročež nám bude po tučném jídle špatně. Organismus je ale neuvěřitelný, a i když mu chirurgicky „ublížíme“, vypořádá se s tím.

V tomto případě tak, že v průběhu času dojde ke zkapacitnění žlučovodu. Žlučovod má běžně průměr asi 4 mm, ale rozšíří se dvojnásobně i více. Částečně tedy žlučník ve funkci zastoupí. Pacienti po odstranění žlučníku musejí dodržovat dietu několik týdnů, možná měsíců, a během té doby se organismus zadaptuje.

Jiná je situace, pokud odstraníme žlučník zničený opakovanými záněty, který je zjizvený a nefunkční. Tam už adaptace organismu proběhla a pro pacienta se po operaci nic zásadně nezmění, jen k lepšímu.

Existuje nějaká prevence tvorby žlučníkových kamenů?

Není to úplně jednoduché. Řada autorů tvrdí, že žlučníkové kameny jsou civilizační onemocnění související se životním stylem.

Není to pravda?

Je, ale pouze částečná. Jsme v Thomayerově nemocnici a nestor českého vnitřního lékařství profesor Thomayer, byť v této nemocnici nikdy nepracoval, na začátku 20. století prohlašoval, že žlučové kameny a tuberkulóza jsou nejčastější nemoci jeho doby. Tvrzení měl podpořené pitevními nálezy. Opravdu zjistil, že 10 procent pitvaných pacientů má žlučníkové kameny. A myslíte si, že tenkrát trpěli pacienti v takové míře současnými civilizačními neduhy?

Takže zase takový význam nemají?

Rafinované cukry, živočišné tuky, cholesterol, stres, to vše hraje veledůležitou roli při vzniku žlučníkových kamenů, ale nejsou zdaleka jedinými rizikovými faktory. Velký vliv má genetika, dědičnost. Zapátráme-li v pacientově rodinné anamnéze, obvykle zjistíme přítomnost kamenů u maminky či babičky. A to se dostáváme k dalšímu rizikovému faktoru, kterým je ženské pohlaví. U žen jsou kameny třikrát až čtyřikrát častější, uplatňují se gestageny v těhotenství, efekt hormonální antikoncepce nebo hormonální substituční léčby a další.

O operaci žlučníku se někdy mluví jako o banální. Přesto jde, už vzhledem k umístění orgánu, o zákrok poměrně náročný. Vás mi pan přednosta kliniky doporučil jako „nejlepšího na žlučníky“. Co musí tedy takový chirurg zvládnout? Může se i on dostat během operace do těžkostí?

Chirurgii se věnuji 20 let, operací žlučníku jsem provedl řádově stovky a nikdy bych si nedovolil tvrdit, že se jedná o operaci zcela banální. To je cesta do průšvihu. Ke každému výkonu je třeba přistoupit s maximálním soustředěním a respektem. Cholecystektomie je sice operace standardizovaná, je dané přesné pořadí jednotlivých kroků, které je třeba udělat, ale že by neskrývala žádná úskalí a nečekaná překvapení, to rozhodně ne.

Uvádí se, že by chirurg měl provést 50 až 100 výkonů v rámci svého specializačního vzdělávání, aby mohl operaci provádět sám bez dozoru zkušenějšího kolegy. Samozřejmě záleží na individuálních schopnostech. Pokud také erudici získáte, musíte ji dál udržovat. I nejlepšímu chirurgovi se přesto může stát, že dojde ke komplikacím. V případě laparoskopické cholecystektomie skutečně hodně záleží na anatomických poměrech v operačním poli, kdy nepřehledná situace může vyústit v poranění okolních orgánů – typicky žlučovodu – či cév. Naštěstí jde o velmi zřídkavé případy. Pravděpodobnost takto závažných komplikací jsou asi tři desetiny procenta, tedy tři pacienti z tisíce.

POHLED PŘÍRODNÍ MEDICÍNY: BYLINKY JSOU DOBRÁ PREVENCE

Odpovídá Aneta Benediktová, odborná poradkyně Serafin – byliny, s. r. o.

V jakých případech může žlučníku pomoct přírodní léčba, třeba očista karlovarskou solí?

Očistu karlovarskou solí lze aplikovat vždy při výskytu kamínků či „bahna“ ve žlučníku nebo žlučovodech. Kontraindikací je akutní zánět a také ucpání žlučovodů, tedy obstrukční žloutenka. Karlovarská sůl napomáhá rozrušení kamínků a ty pak mohou daleko lépe projít žlučovody. Proto se v rámci kúry používá stejně, jako se léčivé prameny v Karlových Varech léta používají právě na očistu žlučníku a na trávicí obtíže.

Za moji dvacetiletou praxi se nikdy nestalo, že by se kamínky nevyloučily, že by se ucpaly žlučovody. Je to způsobené i tím, že nejsou tvrdé, je to vlastně shluk cholesterolu a dalších látek z těla.

Jaká je nejlepší bylinná prevence v případě počínajících problémů, které se manifestují třeba blátem?

Nejlepší prevence je celkový životní styl. Obecně jsou žlučové kameny spojovány se stravou s velkým množstvím tuků. Podle mých zkušeností se na jejich vzniku více podílí strava s velkým množstvím cukrů a chemických látek. Významnou roli hraje i nízký příjem zeleniny a také chronický stres. Celkové překyselení organismu má vliv nejen na vznik žlučových kamenů, ale také na problémy s klouby, cévami nebo imunitou. Jako prevence velmi dobře fungují byliny s vysokým obsahem hořčin, jako jsou pampeliška lékařská, benedikt lékařský, puškvorec lékařský nebo čekanka obecná.

Zdroj: časopis Květy

Související články