Naopak bude spíše o pivu, protože tak se v Brně chmelovému nápoji říká. Teda taky, protože pro pivo mají obyvatelé Brna výrazů mnohem více. Hantec je varieta českého jazyka, která se vztahuje k místu. Vznikala řadu staletí a to pod vlivem několika jazyků.

KVÍZ: Hrnót krtkem na Slintáč aneb jak rozumíte hantecu?

Tím nejvíce patrným je kromě češtiny a hanáckého nářečí asi němčina. Ostatně svědčí o tom i onen výraz zoncna, což je slunce z německého Sonne. Nebo třeba hercna – srdce podle Herz, haksna z haxe neboli nohy a mohli bychom pokračovat dále.

Zdroj: Youtube

Kromě němčiny nese hantec – jenž samotný vychází ze slova hantýrka – italštiny, romštiny či jidiš. K předním populizátorům brněnské mluvy ve zbytku země patřil v 90. letech minulého století herec Miroslav Donutil, který měl v televizi oblíbené večery s vyprávěním. A co znamená – Hrnót krtkem na Slintáč z titulku? Přece – jet metrem na I.P. Pavlova.

Zdroj: vlasta.cz Brněnské hantec

Související články